دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی ابریشم الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برایت محمد ابن سیرین محمد راتب النابلسی منوچهر مطیعی تهرانی

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ابریشم 🧶

خواب هایی که در آنها لباس و پارچه های ابریشمی دیده میشود اصولاً به ثروت و جاه و مقامی تعبیر می شود که از راه حلال به دست آمده و پایدار و ماندگار می باشد. از زمان های قدیم تا کنون نخ های ابریشم و پارچه هایی که از آن بافته می شد، جزو کالاهای گران و بسیار ارزشمند محسوب می گردید. به طوری که تنها اشخاص ثروتمند توانایی خرید و استفاده از آن را داشته و با آن به دوختن لباس اقدام می کردند. حتی پارچه های ابریشمی در لیست اقلامی بود که برای اهدای پیش کشی و تحفه به امرا و حکما ارزانی می شد. لذا برای آشنایی با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت محمد ابن سیرین

اگر وسیله ای ابریشمی داشت و آن را گم کرده بود، یعنی ضرر و زیانی متوجه او می شود.‌

به تن داشتن لباس از جنس ابریشم برای خانمها در خواب بسیار خوش یمن و مبارک تعبیر شده ولی چنین لباسی برای آقایان نیکو شمرده نمی شود.

اگر در خواب ببیند ابریشم خامی که به او تعلق داشت، خراب شده و یا از بین رفته بود، به این معناست که احتمالا خسارتی به او وارد می شود.

چنانچه خانومی در خواب مشاهده کرد به روش ریسیدن، به نخ ریسی ابریشم مشغول بود، یعنی در واقعیت کار عالی و فوق‌العاده‌ای را انجام داده و به نتیجه می رساند. ولی نخ ریسی ابریشم برای آقایان تعبیر نیکویی ندارد.

به اعتقاد ابن سیرین مشاهده ابریشم در خواب اشخاص اندیشمند و مراجع تقلید پسندیده و نیکو نبوده و به معنای اغوا و نوآوری در دین شمرده می شود. در عین حال معنای دیگر آن همسری عفیف و پاکدامن بوده و همچنین پول و مال زیادی که به او خواهد رسید.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ابریشم پخته در خواب بر ابریشم خام ارجحیت دارد، چرا که تعبیر نیکویی از آن برمی‌آید. به تن داشتن لباسی از جنس ابریشم همانطور که در واقعیت جلوه و جلای خاصی به تن و چهره داشته و بر زیبایی می افزاید، پوشیدن آن در خواب نیز به معنای شکوه و ابهتی است که به انسان می‌دهد.

اگر آقایی در خواب دید لباس ابریشمی بر کم دارد، تعبیر آن نکوهیده بوده و پسندیده نیست و ممکن است مورد افترا و توهین قرار گرفته و یا دیگران به استهزا و خفت او بپردازند.

در خواب داشتن حجم بسیاری از ابریشم تعبیر به مال و ثروت فراوان می شود. به طور کلی دارا بودن ابریشم به منزله نفع و سود بسیاری است که به او میرسد. در صورتی که ابریشم در خواب به رنگ زرد بود، بیانگر بیماری بوده که به آن مبتلا می شود. اگر ابریشم به رنگ قرمز و یا سفید بود، نشان دهنده گشایش در کارها و شرایط و اتفاقات نیکوست که در زندگی با آن مواجه می شود.

چنانچه در رویا شخصی لباسی ابریشمین به شما اهدا کند، به این معناست که خانومی بر زندگیتان وارد می شود. اگر کسی که هدیه را به شما داد، از دوستان و یا شناخته شده بود، یعنی منفعتی بسیار وسوسه انگیز عایدتان می شود.

دیدن اینکه در خواب لباس ابریشمی را از کسی به امانت بگیرید، تعبیر مذمومی داشته و مورد پسند نیست.

هنگامی که در خواب مشاهده کنید جا نمازی که بر روی آن نماز می خوانید از جنس ابریشم بود، یعنی شما در رفتار بسیار اهل خدعه و تقلب بوده و در انجام امورات دینی خلوص نیت ندارید.

پیدا کردن ابریشم در خواب، به منزله بد عهدی و پیمان شکنی می باشد. و اگر مشاهده کنید با نخ پشمی در حال بافتن چیزی هستید، یعنی ارثی عایدتان می شود.

به روایت دانیال نبی

چنانچه در خواب ببینید کلاهی از جنس ابریشم بر سر دارید، بدانید که تعبیر آن خواب نیکو بوده و منتظر وقوع شرایط خوشحال کننده باشید.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

هنگامی که در خواب مشاهده کنید ردا و لباسی از جنس دیبا و یا ابریشم بر تن کرده اید، تعبیر به این معناست که در دنیا حشمت و مال و منال زیادی کسب کرده و به دولت و سعادت می رسید.

به روایت خالد بن علی العنبری

مشاهده ابریشم در خواب تعبیر به عشق پاک و محبت بی حد و حصر می شود.

تعبیر دیگری که برای دیدن ابریشم در رویا بیان می شود، به منزله ازدواج و تشکیل خانواده با دختری نجیب و شایسته می باشد.

پوشیدن لباس از جنس دیبا حریر و ابریشمی در خواب برای خانوم ها، بیانگر خوشبختی و منزلت بوده ولی چنین لباسی برای آقایان به معنای بدیمنی و ناخشنودی می باشد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که در خواب ببینید جانمازی از جنس ابریشم دارید، تعبیر به این معناست که طاعات و عباداتی که انجام میدهید و یا نمازی که به پا می دارید با تزویر و دورویی همراه بوده و به هیچ وجه خوشنودی و رضایت خدا مدنظرتان نیست. این امر به منزله سستی ایمان و باورهای دینی و مذهبی در ذهن شماست.

چنانچه مشاهده کند بستری که از جنس ابریشمی داشته با بستری از جنس کرباس تعویض نمود، تعبیر به آن است که از زنی با خصوصیات بی عفت و ناپاک که در همسری او بود، جدا شده و خانمی نجیب و شایسته را به همسری اختیار می کند.

زمانی که در رویا ببینید شلواری که بر تن دارید از جنس ابریشم و یا ابریشم خام بوده است، به این معناست که شما خانومی بسیار عشرت طلب و تن پرور به همسری انتخاب می کنید.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید پیراهنی که بر تن دارید از جنس ابریشم بود، تعبیر به آن است که به حشمت و جاه و مقام دست یافته ولی اعتقاد و باورهای دینی شما دچار خسران و زیان می گردد.

زمانی که ببینید لباس تان در عوض ابریشم از جنس پنبه، پشم و یا کتان دوخته شده است، تعبیر خوبی ندارد زیرا نشان دهنده بد عهدی و پیمان شکنی می باشد.

به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که لباس ابریشمی بر تن دارید، تعبیر به این معناست که با افراد جدیدی آشنا شده و معاشرت می نمایید. به حدی که ارتباط دوستی صمیمانه و عمیق میانتان شکل گرفته و به اهداف بلند پروازه ای که در سر دارید، دست می یابید.

زمانی که دوشیزه‌ای در خواب پارچه ای ابریشمی به سبک سنتی ببینند، مفهوم آن چنین است که نسبت به پیشینه و خانواده خود تعصب بسیاری دارد. همچنین ممکن است فردی متمول ولی کهنسال از او درخواست ازدواج نماید.

اینکه ابریشم را به صورت مندرس، دریده و آلوده در خواب بیند، به منزله آن است که اعتبار و آبرویی که نیاکان و پدران او از خود به جا گذاشته بودند، به بدنامی و فضاحت می کشاند.

به روایت لیلا برایت

از نظر لیلا برایت تعبیر دیدن ابریشم در خواب، نشان دهنده رسیدن به نیکبختی و آسایش مطلق در زندگی است.

اگر ببینید که شما در کار تولید و ایجاد ابریشم هستید، به این معناست که دوستان و اطرافیان تان در امور مربوط به شما بسیار به یاری و حمایت تان پرداخته و همیشه به شما متعهد و پای بند هستند.

ابریشم مصنوعی در رویا، به منزله اقبال بلند و فرصت های عالی است که موجب ترقی و پیشرفت شما در امور می شود.

به روایت محمد راتب النابلسی

محمد راتب النابلسی در کتابی که در خصوص تعبیر خواب به نام معطر سازی العنام تالیف نموده است، بیان کرده تعبیر دیدن ابریشم در خواب به منزله عشق و محبتی عمیق میان دو انسان هست، چه زمانی که ابریشم را همچون لباسی بر تن نموده و یا صرفاً ابریشم را به خواب ببیند.

اگر حاکم و یا شاهزاده ای بلند مرتبه چنین خوابی را ببیند، معنایی در خصوص طغیان، گردنکشی و یا پوچی و هرزگی دارد.

زمانی که در خواب دیده شود کسانی که از این دنیا لخت بر بسته و فوت نموده اند لباس ابریشمی پوشیده اند، تعبیر به اخباری خوش در مورد آخرت و جهان ماورایی می شود..

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ معتقد است تعبیر به تن کردن لباس از جنس ابریشم در خواب، به منزله اعتبار و نفوذی است که شما در میان جامعه و اطرافیان داشته و هیچ وقت از سطح متوسط و میانی جامعه به پایین نخواهید آمد.

کتاب سرزمین رویاها

اتو کردن لباس ابریشمی:

یعنی از جایی که گمان ندارید، راه نجاتی برایتان رسیده و موجب گشایش در امور می شود.

تعبیر دیگری که برای اتو کردن لباس ابریشم در خواب بیان شده است، بیانگر اخباری که به طور غیر منتظره و به یکباره شنیده و از آن مطلع می شوید.

تعبیر خواب ابریشم بر‌ اساس موضوع آن 📋

به طور کلی تعبیر ابریشم در خواب و رویا بشارتی در خصوص رسیدن به پول و ثروت فراوان، آسایش و دولتمندی را خبر می دهد. همچنین نشان دهنده جهشی عظیم و پیشرفتی گسترده در همه ابعاد زندگی خواب بیننده است.

دیدن ابریشم در خواب یک انسان معمولی و سطح متوسط در جامعه، بیانگر صحت و درستی رفتار و شیوه ای است که او در زندگی پیاده می کند.

لباس ابریشمی در تن یک عالم

زمانی که یک عالم اندیشمند و یا مرجع تقلید در خواب دیده شود که لباس ابریشمی بر تن دارد، به معنای تاییدی در رفتار و منش او متناسب با دانشش در جامعه و به پیشگاه الهی می باشد. همچنین معنای دیگر آن آمال و آرزوهایی است که به زودی جامعه عمل می پوشد. ولی در صورتی که او با گفتار و رفتار موجب شیوع و افزایش نوآوری و بدعت در دین شده بود، این خواب به منزله زنگ خطری است که به بیننده خواب در مورد پیروی از این شخص هشدار می دهد.

ابریشم در خواب جوان با تحصیلات

زمانی که جوانی با تحصیلات عالیه و دانشگاهی ابریشم را در خواب بیند، تعبیر به منزله بشارتی جهت تشکیل زندگی و ازدواجی فرخنده با همسری زیبا و متشخص می باشد.

ابریشم در خواب زن متاهل

تعبیر دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل نشان دهنده وجود زنی پاکدامن و خدا شناس بوده و همچنین تاییدی بر درستی و رفتار خواب بیننده قلمداد می شود.

در صورتی که خانمی در رویا ابریشم را در قالب لباسی به تن داشت، به منزله پایان یافتن دوران سختی و غم هایی است که او در زندگی در حال مقابله با آنها بوده و رسیدن ایامی سرشار از شادکامی و آسایش می باشد. و اگر آن لباس ابریشمی مزین به رنگهای زیبا بود، تاکیدی بر این مدعاست.

دیدن ابریشم در خواب یک خانم متاهل، به معنای در امان ماندن از از سختی ها، تحت حفظ و مراقبت بودن و داشتن روزی و برکت زیاد می باشد. اگر ببیند با ابریشم در حال بافتن پارچه ای بود، به منزله شروع به کار در پست عالی با حقوق و مزایای دلخواه قلمداد می شود. در صورتی که ابریشم به رنگ سفید، سبز و یا صورتی بود به معنای آسایش، آرامش و خیالی راحت تعبیر می شود.

چنانچه خانوم متاهل در رویا ببیند که همسرش لباسی از جنس ابریشم به او هدیه کرد، به مفهوم روزی فراخ و مال فراوانی است که خدا به واسطه او در زندگی جاری می کند. به ویژه اگر آن لباس با طلا و نقره مزین شده و آراسته گردیده بود.

اگر خانمی در خواب ببیند در حال بافتن پارچه ابریشمی بود، بیانگر اخبار شادی بخشی است که به گوش او میرسد. چنانچه آن پارچه را به مانند لباسی بر تن نمود به منزله رسیدن به سعادت، نیک بختی و اجابت حاجات و آرزوهای او می باشد.

ابریشم در خواب دختر مجرد

هنگامی که دختر مجردی در خواب ببیند که لباسی از جنس ابریشم بر تن دارد، تعبیر نشان دهنده رسیدن به آرزوها و رویاهایی است که مدت ها در سر پرورانده که این آرزو می‌تواند ازدواج مبارک و پیوندی فرخنده تعبیر شود.

چنانچه لباس ابریشمی در خواب به رنگ سفید بود به معنای سعادت و نیک بختی است که در زندگی هم نشین ایام و لحظاتش می شود.

زمانی که دوشیزه ای در رویا مشاهده کند از فردی که مورد شناس بوده پارچه ای به جنس ابریشم دریافت می کند، چنین معنایی دارد که فرصتی بزرگ و موقعیتی عالی در زندگی به او روی می آورد.

ابریشم در خواب زن باردار

اگر در خواب دیده شود خانوم بارداری لباس ابریشم پوشیده بود، تعبیر به منزله در امان بودن از خطرات و اجتناب از از سختی ها می باشد همچنین زایمانی سهل و راحت و تولدی سالم برای مادر و فرزند را مژده می دهد.

ابریشم در خواب آقایان

دیدن ابریشم در خواب آقایان، بیان کننده پول های فراوان و سود زیادی است که دریافت کرده و همچنین کسی که به تجارت مشغول بوده و یا جزو بازاریان محسوب می شود، این خواب سرمایه گذاری پرسود و منفعت بر روی پروژهای عظیم را خبر می دهد. خواب ابریشم برای مرد متعهد به معنای روزی کثیر و آرامش روحی و فکری در کانون گرم خانواده و زندگی می باشد.

نخ و پارچه ابریشم

از نظر برخی مفسر و معبر، تعبیر دیدن نخ و پارچه از جنس ابریشم در خواب به معنای قرار گرفتن در شرایطی است که با هنجارهای قانونی و جامعه تعارض داشته و یا نشان دهنده شغلی نامتعارف و یا انجام کارهایی که بر خلاف اعتقادات و باورها بوده باشد.

هنگامی که در خواب نخ و یا پارچه ابریشمی را دیده و یا اقدام به خرید آن نمایید به این معناست که از در انجام امور احساسات و عواطف تان را به طور کامل نادیده گرفته و صرفاً از روی منطق و محاسبات مسائل را می سنجید. چنین امری موجب می‌شود که با اشخاص نامناسب حشر و نشر داشته و اقدام به کارهای نسنجیده و غیرقانونی نمایید. لازم است که به ندای قلب خودتان گوش فرا داده و وارد روابط زشت و نامتجانس صرفاً جهت منفعت طلبی نشوید.

خوابی که در آن ببینید اقدام به فروش نخ و پارچه ابریشمی می نمایید، به منزله وجه نقدی است که خیلی سهل و راحت برای شما مهیا می شود. این مبلغ ممکن است نتیجه یک شرط بندی و یا جایزه ای است که از برنده شدن در بازی عایدتان می شود.

در مواردی که در ذیل بیان می شود خوابی که در آن نخ و پارچه ابریشمی مشاهده شود نشانگر تغییر و تحولات مثبت و خوبی است که در زندگی به وقوع می پیوندد:

– زمانی که شما از نگاه کردن و یا به تن کردن یک لباسی از جنس ابریشم احساس شعف و شادی داشته باشید.

– هنگامی که ابریشم طبیعی را در خواب نظاره کنید.

– اگر در رویا برای خرید ابریشم مبلغی پول سرمایه گذاری کنید.

– چنانچه بدانید که در حال گام برداشتن بر روی جاده ابریشم هستید.‌

نخ و پارچه ابریشم مصنوعی

معمولاً تعبیری که برای دیدن نخ و پارچه ابریشم مصنوعی و یا حتی خریدن آن در خواب بیان می شوند، به منزله بدعهدی و پیمان شکنی می باشد.‌

زمانی که در خواب ببینید با پارچه ای از ابریشم مصنوعی در حال دوختن لباسی هستید، یعنی در یک دورهمی یا جشنی حاضر شده و اطرافیان شما را در بر می گیرند.‌

اگر دیدید که لباس ابریشم مصنوعی را با خود از جایی به جای دیگر می برید، به این معناست که بهتر است تا شما و رفتارتان توسط خانواده تحسین و تمجید شود، تا از این طریق اعتماد به نفس خود را افزایش داده و عزت نفس بالایی به دست آورید.

چنانچه در خواب ببینید شما را در میان پارچه ی ابریشم مصنوعی پیچیده‌اند، به معنای مال و مکنت فراوان و ثروت زیادی است که به شما خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید لباسی که بر تن دوست شماست از نخ و پارچه ابریشم مصنوعی دوخته شده، نشان دهنده رشک و غبطه ای است که نسبت به شما احساس کرده و به این ترتیب موجب دلخوری و ناراحتی میانتان می شود.

لباس ابریشمی

اصولاً تعبیر دیدن لباسی به جنس ابریشم در خواب، به این معناست که احتمالاً فرزندی از آن خانواده از مدرسه و یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و یا اینکه شخصی از خانواده در کار و حرفه خود پیشرفت و ترقی نماید‌. همچنین ممکن است بیانگر یک دورهمی خانوادگی که به طور صمیمانه جهت برنامه ریزی و مشورت برای رسیدن به اهداف مشخصی بوده باشد. تعابیر دیگری که در خصوص مشاهده لباس با پارچه ابریشمی در خواب بیان می شود، نشان دهنده حنا که جهت مراسمات عروسی استفاده می شود.

همچنین به معنای تصمیمی که مرد خانواده جهت ملحق شدن به ارتش اتخاذ نموده و سفری را به این منظور انجام می دهد. در برخی مواقع دیدن نخ و پارچه ابریشمی در خواب به منزله شروعی جدید و دوباره که در هر زمینه ای می توان در نظر گرفت، برای بیننده خواب تلقی شود.

تعابیری که برای نخ و پارچه ابریشمی بیان شد، از طرفی می‌تواند در لباسی که از آن دوخته و تهیه می‌شود نیز ارتباط مستقیمی در معنای آن داشته باشد. تعبیری که برای مشاهده یک روسری تهیه شده از نخ و پارچه ابریشمی بیان می شود، به منزله عهدیست که شما با شخصی بسته و این بیانگر شروع بک پیمان و عمل به آن است.

مقنعه با نقاب ابریشمی

مشاهده مقنعه ای که به نقاب ابریشمی آراسته است، به معنای یک دورهمی بزرگ و یا جشن و میهمانی در قالب عروسی باشد که در آن میهمانانی از راه دور و نزدیک به آن دعوت شده‌اند.

لباس خواب ابریشمی

تعبیر دیدن لباس راحتی و یا لباس خواب از جنس ابریشم در خواب، احتمالا نمایانگر مردی است که می تواند پدر یا همسر خانواده باشد و اقدام به اعمال ناپسند و زشتی می نماید. به همین دلیل در میان اعضای خانواده بی اعتبار گشته و ارزشی برای او قائل نیستند.

شال ابریشمی

دیدن شالی ابریشمین در خواب به معنای دختری است که به تازگی با آن آشنا شده و معاشرت می نماید. همچنین به معنای معالجه ای است که بر روی اشخاص بیمار انجام می شود.

کراوات ابریشمی

دیدن کراوات ابریشمی در خواب، به این معناست که از اسارت و قید و بندی که در آن گرفتار بوده رها خواهد شد. این رهایی می تواند نجات از نیش و کنایه اطرافیان و مردم بوده و یا حتی زندانی که در آن گرفتار شده است قلمداد شود.

پیراهن ابریشمی

اگر در خواب پیراهن ابریشمی را ببینید، نشان دهنده دعوت رسمی در مجلسی به صرف شام خواهد بود. این دورهمی شرایط حضور در محیطی دلنشین را برای شما میسر کرده، هرچند از مصاحبت با برخی افراد اجتناب می کنید.

چادر یا روپوش ابریشمی

زمانی که در خواب چادر و یا روپوشی به جنس ابریشم ببینید، تعبیر آن در خصوص تغییراتی است که می‌تواند در قالب رنگ کردن دیوارهای منزل و یا تعویض دکوراسیون و اسباب خانه در نظر گرفت.

جوراب ابریشمی

به پا داشتن جوراب هایی ابریشمی در خواب، نمایانگر حس قدرشناسی در وجود شما بوده و زمانی که مورد لطف و محبت دیگران قرار گرفته، صمیمانه تشکر و سپاس خود را به آنها بیان می‌کنید. و البته در همه حال شاکر و سپاسگزار خدای بزرگ در زندگی هستید.

پرده ابریشمی

اگر در خواب یک پرده ابریشمی را ببینید که در منزل آن را آویخته اید، تعبیر به این معناست که شما به علت معاشرت و گذراندن وقت تان با افراد سبک سر و نامتعارف، رفتار و باورهای صحیح خود را فراموش کرده و اقدام به رفتارهای شنیع و دور از ادب می نمایید. چنین رفتارهایی شما را به یک فرد خشن و مهاجم تبدیل کرده است.

جانماز ابریشمی

چنانچه جانمازی از جنس ابریشم در خواب ببینید، مفهوم آن چنین است که صاحب شغل و منصب عالی شده و دعاهای به شما به درگاه الهی پذیرفته می شود. همچنین بیانگر شادی و خوشحالی است که از طرف شما به یک انسان نیازمند می رسد.

فرش ابریشمی

تعبیر دیدن فرش ابریشم در خواب بیانگر هدیه و تحفه ای است که از جانب شخص و یا اشخاصی به شما می رسد. گاها ممکن است به معنای نتیجه و یا راهکاری باشد که کسب کرده اید، ولی در واقعیت از آن شما نیست.

اگر در خواب ببینید که با نخ ابریشمی در حال بافتن قالی هستید مفهوم آن چنین است که به طور اتفاقی با دختری جوان و زیبا آشنا شده و با ایشان معاشرت می نمایید. پس از مدتی این آشنایی منجر به ازدواجی مبارک گردیده و زندگی مشترک را با یکدیگر آغاز می کنید.

طناب ابریشمی

چنانچه ببینید طنابی از جنس ابریشم و یا نخی ابریشمی در اختیار شماست، به معنای مسیر بلند و پرنشیب و فراز است که لازم است شما برای رسیدن به اهداف مد نظرتان از آن عبور کرده و پشتکار لازم را در این زمینه داشته باشید تا به موفقیت دست یابید.

دیدن دستمال ابریشمی در خواب، به منزله پولی است که شما با اجاره دادن محلی که متعلق به شماست عایدتان می شود. همچنین ممکن است با انجام کاری ویژه و منحصر به فرد در حرفه و شغلی که به آن مشغول هستید، مستحق پاداش شده و سود بسیاری از این راه دریافت کنید.

کاغذ ابریشمی

هنگامی که در خواب ببینید بر روی برگه ای از کاغذ ابریشمی مطلبی را یادداشت می کنید، تعبیر بدین معناست که ممکن است مطالب ناخوشایندی در خصوص یک نفر به گوشتان برسد و این موضوع موجب تغییر دیدگاه تان نسبت به شخصیت او شود.

ابریشم قرمز رنگ

اگر در خواب دیده شود لباسی ابریشمی به رنگ قرمز پوشیده شده، مفهومی در خصوص کسالت و بیماری دارد که به آن دچار می شود.

ابریشم سبز رنگ

مشاهده ابریشم در خواب نمادی از اقتدار، عظمت و حشمت در دارایی محسوب می شود. در صورتی که به رنگ سبز بود نشان دهنده اعتقاد و ایمان قلبی در انسان می باشد.

تعبیری که برای این خواب بیان می شود چنین مفهومی دارد، زمانی که در انجام کارها خشنودی و رضایت خدا را در اولویت قرار دهید، متعاقباً دولت و ثروت بسیاری نیز در زندگی کسب می کنید.

ابریشم سفید رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم سفید، به این معناست که سود و منفعتی شامل حال او می شود.

ابریشم زرد رنگ

به اعتقاد محمد ابن سیرین تعبیر خواب ابریشم زرد، به منزله احساس نگرانی از ابتلا به بیماری و یا شرایط خاص بوده است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اره الف امام صادق بریدن خالد بن علی العنبری کارل گوستاو یونگ کتاب فرهنگ تفسیر رویا محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🪚 تعبیر خواب اره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اره 🪚

تعبیر دیدن اره در خواب می‌تواند نشانگر انرژی هایی باشد که باید در جهت تغییر فرد و توسعه آن مصرف شود. انرژی که باید برای تغییر دادن نگرش ها و رفتارهای قدیمی، انتقاد، زیاده خواهی و طعن و کنایه، قطع کردن اظهارات دیگران، پرسش های بی جواب در ذهن و تجربه های شکست خورده قدیمی به کار گرفته شود.

اره وسیله ای برنده و چاقو مانند، ولی بزرگتر از آن، با تیغه ای معمولاً دندانه دار که می تواند همه چیز را نابود و قطعه قطعه کند، درست مانند طمع زیاد که ما را از اطرافیانمان دور می کند و چیزهایی را که به دست آوردیم هم از ما می‌گیرد.

فطرت انسان بی نهایت طلب است و انسان به طور ناخودآگاه برای به دست آوردن همیشه در تلاش است ولی باید به این مهم هم توجه داشته باشد که نباید از حد اعتدال خارج شود.

هر فرد انرژی و پتانسیل درونی خاص خود را دارد. این انرژی به شکل های مختلف مانند خشم، شادی، نگرانی، تلاش و حالت های متفاوت دیگر می تواند بروز پیدا کند ولی اگر این انرژی در درون ما به صورت نهفته بماند و تخلیه نشود می تواند در خواب های ما نفوذ پیدا کند.

در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

🪚 تعبیر خواب اره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اره بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند درختی را به وسیله اره از تنه جدا کرده و بر زمین انداخت، تعبیر از هم صحبتی با کسی که به او دل بستگی دارد، بی نصیب می شود و یا خودش از شما فاصله می گیرد که نشان آن است که حتماً از شما دل آزرده و ناراحت شده است.

اگر شخصی در رویای خود فرزندش را ببیند، در حالی که دارد برادر و یا خواهر خودش را به دو قسمت تقسیم می کند این گونه تعبیر می شود که آن شخص فرزند دیگری، هم جنس با فرزندی که دارد نصیبش می شود یعنی اگر فرزندش دختر است، صاحب فرزند دختر دیگری می شود و اگر فرزندش پسر است صاحب فرزند پسر دیگری میشود.

تعبیر اره در خواب نماد مردی سخاوتمند و بخشنده است که توانایی بخشش هر چه که به دست آورده است را دارد، مردی با قلبی سرشار از فروتنی و تواضع. همچنین این مرد میتواند حاکم یا قاضی باشد که درباره مسئله ای منحصر به فرد داوری می کند و یا دو شخص که همکار و رفیق هستند را از هم جدا میکند. احتمال داده‌اند که دیدن اره در خواب می تواند بیانگر مردی دانا و خردمند باشد.

اره در خواب می‌تواند سمبل ازدواج هم باشد به شرطی که از چوب عبور کند، بدین صورت که اگر دیدید اره از چوب عبور کرد یعنی شما با زنی در زندگی خود ملاقات خواهید کرد و این ملاقات می تواند به ازدواج هم ختم شود.

جنس و نوع اره هم می تواند در تعبیر آن موثر باشد، اره ای ساخته شده از چوب سیاه، سخت، سنگین و گرانبها نشانگر مردی ستمگر است برای مثال مردی که به سیاه پوستان ظلم و ستم می کند و اره ای از جنس مرمر نماد خانه های زیبا و مجلل در بهشت است و اینکه نیکویی رفتار شما در زندگیتان مشخص خواهد شد. به طور کلی اره عود (اره ای از جنس چوب یا شاخه های بریده شده درختان) می تواند نشانگر مردی دانا و اهل کتاب باشد که علم فراوان در زمینه های مختلف دارد، همچنین اره چوبی به مردم عادی مانند کشاورز و آسیابان و… اشاره دارد.

اره دستی در خواب بیانگر خوشی و خوشبختی فراوان بین زن و شوهر و یا اعضای خانواده کنونی‌تان در زندگی واقعی است، البته می تواند بیانگر رسیدن به هدف و دستیابی به آرمان های بزرگ شما در امور شغلی تان هم باشد.

اره مکانیکی یا برقی نویدبخش یک تجارت پرسود و موفقیت آمیز در آینده نزدیک برای شماست، تجارتی که انجام دادن آن شما را به موفقیت بزرگی در زمینه مالی می رساند.

اگر بیننده خواب اره، خانم باشد، تعبیر خوابش مژده دهنده این است که دوستان و آشنایانش بسیار به او احترام خواهند گذاشت و او اعتماد زیادی را نزد اطرافیان خود کسب خواهد کرد، طوری که امور خصوصی خود را با او در میان گذاشته و از او مشورت می گیرند.

اره شکسته نماد رویارویی با حوادث تلخ و ناگوار است که می‌تواند برای شخص بیننده خواب یا اطرافیان و دوستان او اتفاق بیفتد و آنها را درگیر بدبختی و مشکل نماید.
اگر در خواب دیدید اره خود را گم کردید بدین معنی است که از حوادثی در زندگی خود بسیار ناراحت و پریشان خاطر خواهید شد، حوادثی که زیان یا شکست های بزرگی را برای شما ایجاد خواهد کرد، البته می‌تواند به معنی این باشد که شما در پروژه ای با شکست مواجه خواهید شد.

دیدن اره در خواب به این معنی است که شخص رویت کننده خواب دو چیز را که بر ضد هم هستند از هم جدا می کند مثلاً زن و شوهری را به خاطر مسائلی نامناسب و ناخوشایند از هم دور می کند و میان آنها جدایی و تفرقه ایجاد می کند. این مسئله ناخوشایند می تواند عمل یا سخن بد و نادرست باشد.

اره می تواند به اندازه گیری و یا آلتی که برای اندازه گرفتن وزن اجسام به کار می رود هم اشاره داشته باشد.

دیدن اره میتواند بر دو وجه باشد، اولی به کمک کردن و رزق و روزی حلال اشاره دارد و دومی به مکر و حیله و فساد و جاسوسی اشاره دارد.

دیدن اره می تواند به پول، انسان پول پرست، تلاش برای به دست آوردن پول یا کوشش برای انجام کاری که مزد و سود فراوان دارد اشاره داشته باشد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق می فرمایند که مشاهده کردن اره در خواب به سه شکل می تواند تعبیر شود که هر کدام از این موارد تفسیر مخصوص به خود را دارد.

تعبیر اول:

به فرزند اشاره دارد یعنی به زودی صاحب فرزندی خواهید شد.

تعبیر دوم:

به خواهر و برادر اشاره دارد و اینکه خواهر یا برادر جدیدی خواهید داشت.

تعبیر سوم:

به شریک و دوست اشاره دارد یعنی کسی وارد زندگیتان خواهد شد که در سختی ها و مشقت های زندگی به شما کمک خواهد کرد و یا کسی در امور مالی و کاری تان با شما شراکت خواهد داشت و باعث پیشرفت کاری شما خواهد شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخصی در رویا و خواب خود ببیند که در دست خود اره ای دارد ولی بوسیله آن چیزی را اره نمی کند و کاری را انجام نمی دهد، تعبیر به این معنی است که بسیار زیاده طلب است و این زیاده طلبی به صورت رفتاری زشت و ناخوشایند یعنی طمع بسیار خود را نشان می دهد. اما اگر ببینید که به وسیله اره درختی را قطع میکنید که خود صاحب آن نیستید، چنان تعبیر می شود که از مالک آن درخت یا چوب و تخته دور می شوید و بینتان جدایی روی می دهد.

اره بیشتر اوقات بیانگر کمیت و تعداد یک چیز است، اره به زیاد از حد خواستن و همه چیز را برای خود خواستن دلالت دارد چرا که این صفات نامطلوب در خواب خود را به شکل اره نشان می دهند. چنین خوابی می تواند مانند زنگ خطر و هشدار باشد، هشداری که به ما می‌گوید باید بر نفس مادی و دنیوی خود غلبه کرده و کمتر به امور مادی توجه نماییم.

اگر در خواب دیدید که اره ای را خریداری کردید و یا از مکانی آن را برداشتید، یا شخصی اره ای به شما داد تعبیر به دو شکل است:

در صورتی که از نظر سنی نابالغ باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و اگر بیننده خواب شخصی متاهل باشد صاحب فرزند پسر یا دختر میشود.

قطعاً می دانید که اره وسیله ای بسیار برنده است که اگر با گوشت و پوست تماس پیدا کند باعث جراحت و خونریزی شدید میشود، حال اگر در خواب دیدید که اره را به دست یا پای تان کشیدید ولی دچار زخم یا خونریزی نشدید یعنی اقدامی خواهید کرد که نتیجه‌ای جز ضرر برای شما نخواهد داشت و شما را بسیار آسیب پذیر و آزرده خواهد کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دیدید کودکی اره ای را خریده یا در دست خود نگه داشته و یا کسی به او اره را داده است نشان آن است که اگر فرزند پسری دارید صاحب پسری دیگر می شوید و یا اگر فرزند دختری دارید صاحب دختر دیگری می شوید و اگر اولادی ندارید ولی اسب، الاغ، قاطر یا شتری دارید، چهار پایی همانند آن نصیبتان می شود.

از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که با اره دستی تکه ای چوب اره میکنید،تعبیر نشان از آن است که در زندگی شخصی و خانوادگی تان، سرشار از تلاش و کوشش و هیجان خواهید شد و این هیجان به پیشرفت شما در زندگی کمک خواهد کرد.

دیدن اره های بزرگ برقی در رویا نشان آن است که مسئولیتی بزرگ را به عهده می گیرید، مسئولیتی که تغییر و تحولی عظیم در زندگیتان ایجاد خواهد کرد. این تحول و دگرگونی در زندگی می تواند خوب یا بد باشد و این به حال و هوای خواب شما مربوط می شود. اگر بیننده خواب خانم باشد به این معنی است که پندها و اندرزهای او مورد استقبال و توجه اطرافیان قرار خواهد گرفت و توصیه هایش شنیده خواهد شد.

تعبیر دیدن اره از کار افتاده و کهنه که دندانه هایش نیز ساییده و خرد شده در خواب، به این معنی است که در زندگی خویش دچار سانحه ای ناسازگار و پیش بینی نشده می شوید که باعث شکست و سرخوردگی تان خواهد شد و شما را از هدف تان دور خواهد کرد.

ناپدید شدن اره در خواب نیز مفهوم خوشایندی ندارد و نشان آن است که در زندگی خود به کار هایی مشغول می شوید، کارهایی که عواقبی بسیار غم انگیز و ناراحت کننده دارد، تا مدت ها می تواند شما را درگیر خود کند و شما را از خوشبختی باز دارد.

اگر در رویای خود دیدید که اره ای کهنه و بدون استفاده که متعلق به شما نبوده را پیدا کردید، علامت آن است که اگر در شرف انجام کاری می باشید ثمره و سرانجام آن کار مورد پسندتان قرار نمی گیرد و حاصل آن کار رضایت بخش نمی باشد.

اگر در خواب صدای اره کردن به گوشتان رسید و شما آن را به وضوح شنیدید به این معنی است که وضع و کیفیت زندگی تان بسیار خوشایند خواهد شد و صاحب یک زندگی دلخواه و رضایت بخش و سرشار از نیکبختی می شوید.

اگر در خواب ببینید که اره ای را روی دوش خود گذاشته و قصد انتقال آن را به جایی دارید به این معنی است که در موقعیتی استثنایی قرار می گیرید که از انجام آن کار سود و بهره زیادی خواهید برد و به خوبی از عهده آن کار بر خواهید آمد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب دیدید که به وسیله اره کاری را انجام می دهید، اینگونه می توان تعبیر کرد که در زندگی روزمره خود مسئولیتی را برعهده داشته و احتیاج به زمانی دارید که مدتی از انجام آن کار صرف نظر کنید یا می توان اینگونه گفت که ذهن شما درگیر مسئله ای خسته کننده و کسالت آور است و شما برای پیشرفت کردن و راحتی جسم و روح خود می بایست آن مسئله را رها کرده و تا جای ممکن از آن فاصله بگیرید.

چنین خوابی مانند هشداری باشد، هشداری که میگوید باید مسائلی که شما را آزرده خاطر و رنجیده می‌کند کنار بگذارید.
رویت کردن اره برقی در خواب نشانگر این است که اتفاق سهمگین و تکان دهنده در زندگی شما اتفاق می‌افتد که مسیر آینده زندگی شما را دگرگون خواهد کرد.
آگاه باشید که پیروزی و رسیدن به هدف تنها زمانی میسر می شود که تصمیم محکم و قاطع برای انجام عملی را بگیرید.

تعبیر دیگر می تواند اینگونه باشد که شما برای رسیدن و دست یافتن به آنچه که مد نظرتان است بسیار می کوشید تا به مقصود و هدف خود برسید و به قولی تیر را به هدف میزنید.

دیدن اره برقی در خواب اینگونه تعبیر می شود که به هر آنچه اراده‌ای برای انجام آن داشته باشید خواهید رسید و توانایی تان در انجام کارها به قدری است که به محض اقدام کردن میتوانید سرنخ های لازم را به دست آورید و این دقیقاً معکوس تعبیر اره برقی که در بالا به آن اشاره شده است پس اینکه ما این خواب را در چه موقعیتی میبینیم بسیار مهم است.

دیدن خاک اره (آنچه مانند خاک نرم و پودر شده باشد که حاصل اره کردن چوب است) در رویا بدین معنی است که شما در گذشته دچار ضربه روحی و عاطفی شده اید که دوباره تحت شرایطی در آن موقعیت قرار گرفته اید و این اتفاق باعث اذیت شما از لحاظ احساسی شده، این خواب نشان می دهد نباید تسلیم این موقعیت شوید تا بتوانید به خوبی این بحران را پشت سر بگذارید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

دیدن اره می تواند اثری از نیرو و قدرت فرد برای دگرگونی برداشت ها، دانسته ها، نظرات و رفتار هایی که مربوط به زمان گذشته است، باشد.

دیدگاه خالد بن علی العنبری

دیدن اره در خواب به دوست، همکار یا کسی که به جای دیگری بنشیند (جانشین) و وظایف او را انجام دهد تعبیر می شود.

جهان اطراف ما پر از پیام هایی است که اگر به آنها توجه لازم را داشته باشیم میتوانیم مسیری هموار را برای خودمان و زندگیمان ترسیم کنیم فقط کافی است که به خدا، سرنوشت و دست تقدیر ایمان داشته باشیم، زیرا ایمان، مسیر آینده را ترسیم خواهد کرد و به ما اطمینان میدهد که همیشه از قلبمان پیروی کنیم.

بسیاری از این پیام ها در خواب هایمان هستند ولی ما به آنها بی توجهی کرده و ساده از کنار آن ها گذر میکنیم، برای مثال دیدن اشیا مختلف در خواب هایمان بسیار ویژه و پر از معنی است. یکی از این اشیا اره است که می‌تواند حامل پیام های بسیار مهمی درباره زندگی، استعدادها، درونیات، احساسات و الگوهای رفتاری ما باشد.

دیدن اره بیانگر این است که شما بسیار انسان کوشا و سخت کوشی هستید و به خاطر این پشتکار قادر خواهید بود به تمام اهداف خود برسید. موفقیت شما آنقدر چشمگیر خواهد بود که اطرافیان تان شما را تحسین خواهند کرد و الگوی بسیاری از اطرافیان تان خواهید شد.

تلاش و کوشش مانند بذری است که اگر کاشته شود و به طور مداوم به آن رسیدگی شود حتماً جوانه خواهد زد، جوانه ای که به درختی تنومند تبدیل می شود و شما می توانید سالیان زیادی زیر سایه آن استراحت کرده و از ثمرات تلاش‌های خود لذت ببرید.

باید بدانید که اگر طوفانی از تلاش‌های خود به پا کنید، حتماً آرامش بعد از طوفان نصیبتان خواهد شد.

این خواب به شما بشارت می دهد که این موفقیت بزرگ و سهمگین در آینده بسیار نزدیک رخ خواهد داد ولی ثمرات آن راحتی و آرامش را برای سالیان طولانی در زندگی شما به ارمغان خواهد آورد.

از طرف دیگر اره در خواب می تواند علامت پیشامد و حادثه ای ناگوار در زندگی باشد و می توان گفت اره سمبل چیزی است که هرچه برای رسیدن به آن تلاش می کنید از آن دور می‌شوید و آمالی است دست نیافتنی.

تعبیر خواب اره بر‌ اساس موضوع آن 📋

اره داخل جعبه

دیدن اره داخل جعبه در خواب، تعبیر زیبایی دارد و می گوید که شما انسان بسیار پر تلاشی هستید و این تلاش بسیار زیاد، شما را به اهداف تان خواهد رساند. رسیدن به موفقیت و لمس کردن اشک خوشحالی روی صورتتان باعث می‌شود که نیرویی در درون شما پدیدار شود، نیرویی که باعث می شود نسبت به توانایی ها و استعدادهای خود اطمینان و باور بسیار زیادی پیدا کنید و به خودتان متکی باشید.

اعتماد به نفس باعث می شود که بفهمید برای رسیدن به هدف به هیچکس جز خودتان نیاز ندارید و تنها خودتان کافی هستید.

اره تمیز

تعبیر دیدن اره تمیز و نو در دنیای خواب، می‌توانید عوامل و موضوعاتی که باعث اضطراب، عصبانیت یا دشمنی میان دیگران شود را به صلح و دوستی تبدیل کنید و قدرت این را دارید که مانع به وجود آمدن عداوت میان دیگران شوید.

دیدن اره تمیز این نوید را به شما می دهد که شما انسانی بسیار مثبت و مثبت اندیش هستید و صلح، آشتی و دوستی در هر قدم شما وجود دارد. سخنان و رفتارهای شما نیرویی فوق العاده برای تبدیل خشم و کینه بین انسان ها، به صلح و دوستی دارد و شما می توانید به راحتی بین دو نفر صلح برقرار کنید.

باید بدانید که چنین نیروی زیبایی در هر شخص وجود ندارد پس باید بابت داشتن آن از خداوند سپاسگزار باشید و سعی کنید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آگاه باشید که صلح ایجاد کردن بین انسان ها بسیار عمل مفید و پر از ثواب است و باید تلاش کنید که از این مهم به خوبی استفاده کرده و اجر معنوی زیادی را برای خودتان ذخیره کنید.

حضور شما در هر مکانی می تواند شادی را برای اطرافیانتان به ارمغان آورد.

بریدن چیزی با اره

دیدن چنین خوابی بسیار پر معنی است و بیانگر این است که عوامل تنش زای بسیار زیادی در اطراف شما وجود داشته که ذهن شما را مشغول خود کرده است.

این مشغولیت ذهنی آنقدر زیاد بوده است که زندگی شما را مختل کرده و مدت زیادی است که شما را از پیشرفت و ادامه زندگی به صورت مفید، باز داشته است ولی باید بدانید که دیگر تحمل کردن کافی است، باید تصمیم گیری کنید و یک راه برای آینده خود انتخاب کنید.

در برزخ زندگی کردن و میان زمین و هوا سردرگم ماندن بسیار سخت تر و عذاب آور تر از زندگی در جهنم است.

باید به برزخ و دو راهی که در آن قرار دارید پایان دهید و کوله بار سنگین خشم، ناراحتی و استرس را از دوش های خود بردارید تا بتوانید به اوج برسید، درست مانند بالن که اگر سبک شود راحت تر می تواند اوج بگیرد.

نباید بیش از این درگیر گذشته استرس زا و آینده مبهم خود باشید بلکه باید در زمان حال برای رسیدن به موفقیت در آینده برنامه‌ریزی کنید. استیو جابز می گوید وصل کردن نقاط با نگاه به آینده غیر ممکن است ولی در خود آینده رابطه‌شان بسیار واضح خواهد شد، یعنی شما فقط میتوانید (پس از طی مسیر) با نگاه به گذشته آنها را به هم متصل کنید بنابراین باید ایمان داشته باشید که آنها روزی در آینده به هم خواهند پیوست. این خواب پیام مثبتی برای آینده تان دارد و می گوید اگر دست به تصمیم گیری بزنید و تصمیم خود را به صورت جدی دنبال کنید و عقب نشینی نکنید، پیشرفت و بهبود عظیمی را در کیفیت زندگی خود مشاهده خواهید کرد.

اره برقی

تعبیر دیدن اره برقی در خواب به معنی آینده ناگوار نیست پس نباید نگران باشید، بلکه چنین خوابی درباره گذشته به شما هشدار می دهد پس باید به محض دیدن چنین خوابی گذشته خود را مورد بررسی قرار دهید، مثلاً بررسی کنید که آیا در گذشته کسی را رنجانده اید یا از خود سوال کنید آیا در این اواخر به کسی از روی غرور و تکبر نگاه کرده اید؟!

اگر جواب سوال های تان مثبت شد پس باید رفتار خود را به طور جدی تغییر دهید تا اطرافیان خود را بیش از این آزار ندهید. اطرافیانتان به دلیل اینکه به شما علاقه و محبت دارند، در کنارتان هستند پس باید مراقب باشید که با بد رفتاری علاقه و محبت آنها را از دست ندهید، زیرا این کار باعث میشود که اطرافیان نسبت به شما احساس بدی پیدا کرده و از شما دوری کنند و دیگر در کنارتان نباشند.

آگاه باشید که همه ما در انسان بودن برابر هستیم و نباید نسبت به هم احساس برتری و غرور داشته باشیم.
برتری هرکس فقط به شخصیت و رفتار خوب او بستگی دارد پس بکوشید تا با انسان های دیگر به خصوص نزدیکانتان مهربان باشید و تا جایی که می توانید به احساسات آنها لطمه وارد نکنید.

اگر با کسی مشکلی دارید آن را به زودی برطرف کنید، غرور و تکبر کاذب نداشته باشید و خودتان را بیش از حد بالا نبینید و بزرگ نکنید زیرا این کار باعث صدمه جدی به شما می شود، درست مانند بادکنکی که وقتی بیش از حد پر میشود می ترکد و بر زمین می افتد.

اگر خود را بیش از حد بزرگ و عظیم کنید سرانجام نزد دیگران بی آبرو میشوید، لذا در مقابل چشمان دیگران از هم فرو می پاشید و مانند بادکنک خالی از هوا بر زمین می افتید.

سر و صدایی که از این فروپاشی ایجاد می‌شود قادر است شما را رسوا کند، پس باید دست از رفتارهای ناپسند خود بردارید تا اول به خود و بعد به دیگران آسیبی وارد نکنید.

بدانید هر عملی که از روی قصد بد انجام شود، دودش اول در چشمان خود تان فرو میرود.

بریدن بدن یک انسان با اره

دیدن چنین خوابی با اره به احتمال زیاد احساسات بدی را در شما ایجاد خواهد کرد ولی آگاه باشید که قرار نیست تعبیر یک خواب با احساسات شما همخوانی و مطابقت داشته باشد.

اول از همه باید سعی کنید که آرام باشید چون یک ذهن آرام، قوی ترین سلاح شما برای مقابله با مشکلات است.

وقتی توانستید خود را به ثبات احساسی برسانید باید تلاش کنید که مفهوم اصلی این خواب را درک کنید تا از احساسات و حالاتی که با دیدن صحنه های دلخراش و ناراحت کننده در شما ایجاد شده، دوری کنید و بتوانید با نگاه مثبت به این خواب نگاه کنید.

حال که نگاه مثبتی در شما ایجاد شد باید به شما بگویم که این خواب به این معنی است که شما قادر خواهید بود چیزهایی که جلوی موفقیتتان را میگیرد به راحتی از جلوی قدم هایتان بردارید و مسیر موفقیت را برای خود هموار کنید.

یکی از چیزهایی که جلوی موفقیت را می گیرد، حضور انسانهای منفی و بد اندیش است. شما به زودی توانایی پیدا خواهید کرد که چنین انسانهایی را از زندگی خود حذف کنید واز ثمرات منفی دسیسه های آنها در امان بمانید. این عمل آنقدر تاثیرات مثبت بزرگی دارد که چشمهای همگان را به سوی شما جلب می کند و شما موفقیتی بی نظیر را تجربه خواهید کرد.

نباید از این موفقیت خیلی هم خوشحال باشید چون همیشه خطر در کمین است، این موفقیت باعث می‌شود حتی دشمنان شما به شما نزدیک شوند ولی این نزدیکی از روی دوستی نخواهد بود، آنها به شما نزدیک می شوند تا به شما ضربه بزنند. نگران نباشید چون آنقدر شخصیت قوی و استواری دارید که می توانید به راحتی از پس دشمنانتان هم بربیایید و شما اجازه نخواهید داد که کسی موفقیت شما را دچار لرزش کند.

بریدن درخت با اره

بریدن درخت با اره در خواب تعبیر و تفاسیر متعدد و فراوانی دارد ولی باید بدانید که هیچ کدام از آنها پیام ناخوشایند و نگران کننده ای برای شما و آینده تان ندارند.
چنین خوابی نویدبخشِ آرامش و سکون در زندگیتان است، یعنی می خواهد به شما بگوید که هیچ تغییر مهم و تکان دهنده ای در زندگی تان رخ نخواهد داد.

شما یک سکون و آرامش نسبی را تجربه خواهید کرد و قادر خواهید بود در این مدت تمام کارهایی را که دوست دارید انجام دهید و بیشتر برای خودتان و خانواده تان وقت صرف کنید.

توصیه میشود در طول این مدت به ندا های قلبی تان گوش کنید و به آنها جامه عمل بپوشانید چون این دوره زمانی، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه فردی شما است و میتوانید به دنیای درونی خود نظم و ترتیب دهید.

این خواب به شما میگوید زندگی تان به هرشکلی تاکنون گذشته است برای مدت ها همچنان به همان شکل ادامه خواهد داشت. اگر دچار یک دردسر هستید همچنان از آن دوری می کنید؛ اگر دارای ثروت و سرمایه هستید، ثروتتان برای مدتی هیچ تغییری نخواهد کرد.

البته در جای دیگری هم آمده که اگر در خواب دیدید درختی را به وسیله اره میبرید و قطعه قطعه کردن آن را دیدید به این معنی است، شخصی را از خود ناامید و مایوس می‌کنید که ممکن است نسبت به شما وابستگی و احساس داشته باشد و ناخواسته باعث رنجش او می شوید. پس بهتر است احتیاط کنید و مراقب باشید که رفتاری از شما سر نزند که نزدیکانتان را ناراحت و آزرده خاطر کند و به آنها صدمه بزند.

اره دو سر

مشاهده اره دوسر در عالم خواب تعبیر بسیار خوب و مثبتی دارد و به شما بشارت می دهد که در آینده نزدیک بزرگترین موفقیت های زندگیتان را کسب خواهید کرد.

این موفقیت در زمینه های مختلفی بروز پیدا می کند شما به موفقیت های کاری دست پیدا خواهید کرد و سرمایه گذاری های پر سودی را انجام خواهید داد، درآمدتان به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت و به آرامش مالی خواهید رسید.

شما در زندگی خانوادگی خود هم به نتیجه‌های خوبی دست خواهید یافت. رابطه شما و همسر تان هر روز بهتر و بهتر خواهد شد و شما دو نفر قادر خواهید بود که زندگی مشترک خوبی را در کنار هم و با تلاش های هم تجربه کنید. رابطه شما با دوستان و اطرافیانتان بسیار عالی می شود به طوری که تمام دوستان و آشنایان، شما را تحسین خواهند کرد.

شما در آینده نزدیک خبرهای بسیار خوبی را دریافت خواهید کرد و تبریک و تحسین همگان را به دست می آورید، دیگران از موفقیت های شما بسیار خوشحال خواهند شد. به هر چه که تا بحال آرزویش را داشتید دست پیدا می کنید، تلاش های تان نتیجه خواهند داد و روز به روز به بزرگی و سروری خواهید رسید.

این موفقیت ها باعث می شود که اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا کنید ولی فراموش نکنید که خداوند پشت تمام این اتفاقات زیبا است پس باید شکرگزار خداوند باشید و به خود مغرور نشوید و بدانید که شما مهره ای بیش نیستید و تا زمانی که خداوند اراده نکند هیچ مهره‌ای در صفحه شطرنج و بازی روزگار حرکت نخواهد کرد.

اره زنگ زده

تعبیر اره پوسیده و اکسید شده در رویا و خواب به این معنی است که، با شخصی زمان طولانی است به دردسر افتاده اید و او نیتی جز اینکه شما را متوجه اشتباه تان کند ندارد و هرگز توفیق آن را به دست نخواهد آورد، او در آگاه و هوشیار کردن شما شکست خواهد خورد.

دندانهای تیز و کند اره

به طور کلی اره وسیله ای تیز و برنده است پس مشاهده کردن اره در حالتی که تیز است، اصلاً تعبیر بد و نامعقولی ندارد پس نباید نگران بود.

اگر در خواب دیدید که دندانه های اره تیز و برنده بود نشان دهنده آن است، هدفی که زمان طولانی برای رسیدن به آن تلاش کرده اید به وقوع می پیوندد و تلاش و کوشش های شما ثمره خواهد داد و شما ثمره تلاش های خود را به وضوح مشاهده خواهید کرد. ولی اگر در خواب دیدید که دندانه های اره کند می باشد، تعبیرش کاملاً برخلاف تعبیر قبلی است. همانطور که گفتیم، اره وسیله‌ای برنده است و مشاهده کردن آن در حالتی که کند می باشد، تعبیر نامعقولی خواهد داشت ولی نگران نشوید و صدقه بدهید.

کشتن کسی به وسیله اره

اگر در خواب خود دیدید که به وسیله اره شخصی را کشتید که آن شخص ممکن است شما را مورد آزار و اذیت قرار داده باشد، تعبیر نشان دهنده آن است که بر عداوت و دشمنی آن شخص سربلند می شوید و دیگر نمی‌تواند به شما آزاری برساند و طولی نخواهد کشید که از دشمنی با شما دست برمیدارد.

اره کردن گوشت حیوان

اگر در خواب دیدید که گوشت حیوانی را اره میکنید، تعبیر نشان دهنده آن است که به حاجت قلبی خود می رسید و اگر نذری در دل دارید به زودی برآورده خواهد شد پس باید شکرگزار خداوند باشید که شمارا به هدفتان رسانده است.

خریدن اره

اگر در خواب مشاهده کردید که اره ای را از مغازه ای خریداری می‌کنید این گونه تعبیر می شود، با دوستی که ممکن است سالها او را ندیده باشید و ملاقات با او آرزوی شما است روبرو می شوید.

دادن اره به دشمن

اگر در خواب خود ببینید که اره خود را به شخصی دادید که نسبت به شما عداوت دارد و نسبت به او حس تنفر و نفرت دارید نشان آن است که به زودی بین شما و او درگیری و زد و خوردی اتفاق می افتد، پس بایستی که جانب احتیاط را رعایت کنید و هوشیار باشید تا آسیبی به شما وارد نشود.

اره کردن وسیله ای

اگر در عالم رویا دیدید که چیزی را اره می کردید تعبیرش این است که چیزی را که دوست دارید و به آن علاقه دارید از دست خواهید داد. این چیز می تواند عشق و علاقه و یا شخصی باشد که بسیار به او علاقه داشته و به او وابسته هستید. شاید این از دست دادن، تلخ و ناگوار باشد ولی ناراحت نباشید و به خداوند ایمان داشته باشید، چرا که ممکن است چیزهای بهتری را برای شما و اطرافیانتان فراهم کرده باشد.

اره کردن سنگ

اگر در خواب رویت کردید که سنگی را اره می کنید، تعبیر به این معنی است که با کوشش مستمر به هدف خود خواهید رسید و این نشان دهنده آن است که انسانی استوار و پر اراده هستید و هیچ چیز مانع رسیدن شما به هدف تان نمی شود.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق انار جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی درخت کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی میوه

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب انار 🔴

معبرین معتقدند که ظاهر انار در تفسیر و تعبیر خواب وابسته به آن، نقش اساسی و تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. انار میوه‌ای سرخ رنگ و پر فایده‌ای می‌باشد که از لحاظ خواص بی‌شمار و انکارناپذیری که داراست، چه در قدیم و چه در زمان حال، مورد توجه همگان قرار گرفته و ارزش بسیاری یافته است. به همین دلیل بعضی این میوه را، میوه‌ای بهشتی نامیده و تعبیر خواب‌های مرتبط با آن را خجسته و مبارک می‌دانند. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انار بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

✍️دیدن انار شیرین و خوش طعم در خواب از نظر این معبر دارای سه تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب در شغل خویش پیشرفت نموده و در از لحاظ کاری در جایگاهی قرار می‌گیرد که سود و منفعت بسیار عایدش شده و ثروت و مال فراوانی را در زندگی، خواهد اندوخت. همچنین می‌تواند به معنای حریص بودن و زیاده خواه بودن فرد بیننده، در امور مالی باشد. که برای رسیدن به مقام و منصب و دست به دامن اعمال ناپسند و راه‌های نادرست شده و از آن طریق، دارایی و مکنت فراوانی را به چنگ خواهد آورد.

تعبیر دوّم:

نشانگر وجود زنی پاک‌دامن و درست‌کار در زندگی صاحب خواب می‌باشد. این زن می‌تواند یکی از نزدیکان، دوستان و یا فردی ناشناس باشد که به‌زودی در زندگی‌اش وارد شده و او می‌تواند از همدلی، محبّت و کمک‌های بی دریغش بهره‌مند شود. به‌علاوه با آمدن این زن، مشکلات به ظاهر حل‌ناشدنی به طرز معجزه‌آسایی رفع گردیده و برکت و نعمت در زندگی صاحب خواب جاری خواهد گشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر هجرت و سفری پر روزی می‌باشد. فرد بیننده اوضاع معیشتی‌اش با رفتن و عزیمت به منطقه و یا شهری آباد‌تر بهبود یافته و به لطف خدا دگرگون خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش مزه‌ای را میل می‌نمایید حاکی از این است که در دوره‌ی زمانی کوتاهی از زندگی، گرفتار اتفاقات ناگوار و پیشامد‌های اندوه‌آوری می‌شوید که امید به خداوند و ایمان به او را از قلبتان بیرون کرده و روز‌های سختی انتظارتان را خواهد کشید.

از نظر دانیال نبی

✍️ اگر در فصل پاییز یا زمستان، در خواب خود مشاهده نمودید که در حال خوردن اناری قرمز با دانه‌های درشت هستید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی تلاش‌گر با همت و طبعی بلند می‌باشید که نتایج زحماتتان را در آینده‌ای نزدیک خواهید دید و به چیزی که استحقاقش را دارید خواهید رسید.

✍️ اگر در فصلی غیر از فصل انار، در رؤیای خویش دیدید که انار میل می‌نمایید تعبیر خوشی ندارد و معنایش این است که به دردسری دچار شده که هم زندگی شما و هم زندگی نزدیکانتان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر با توکل بر خدا، صبر و شکیبایی پیشه کنید تمام سختی‌ها به مرور زمان جایش را به آرامش و آسایش خواهد داد.

✍️ اگر در خواب درخت انار پربار و پر شاخ و برگی را دیدید، نشانگر این است که رزق و روزی‌اتان چند برابر شده و به ثروت هنگفتی می‌رسید. و یا تفسیرش این است که زنی دارای فضایل اخلاقی و با‌محبت که کار‌های نیکو و  امور خیر فراوانی را به انجام رسانده، به شما در مشکلات یاری داده و بدهی‌ها و قرض‌هایتان به لطفش پرداخت خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که در‌حال چیدن و جمع کردن انار هستید، حاکی از این است که زن و یا دختری زیبارو شما را مجذوب خود ساخته و به‌خاطر علاقه‌‌ای که به یک‌دیگر دارید، این رابطه سبب رسیدن شما به اهداف والای خود، دست‌یابی به ثروت بیشتر و تقویت بعد معنوی‌اتان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و ولع، دانه‌های انار را در دهان گذاشته و مزه‌ی خوشایندی را احساس می‌نمایید، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حسابگر هستید که قدر و ارزش پولی را که با زحمت به‌دست آورده‌اید خوب می‌دانید، هر چند که دیگران شما را خسیس می‌نامند اما همین ویژگی سبب شده تا در این راه محتاطانه عمل کرده و از سوء استفاده‌ی افراد سودجو در امان بمانید. همچنین می‌تواند نشانگر هزار درهم پول و سکه‌ باشد که عایدتان گردیده و شما را غافلگیر خواهد نمود.

✍️ اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا شوری را می‌خورید بیانگر این است که باید دلسوزی بیش از حد نسبت به دیگران را هر چه زود‌تر تمام کرده و توجه خود را به زندگی و مسائل پیش روی خود معطوف گردانید. غم‌خوار دیگران بودن به‌طوری که از زندگی معمول خویش باز بمانید نتیجه‌ای جز افسوس، درماندگی، غم و افسردگی برایتان به‌دنبال نخواهد داشت.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

✍️ اگر پادشاهی در رؤیای خود دید که صاحب اناری قرمز رنگ است، تفسیرش این است که حکومت خویش را گسترش داده و قلمرو‌های بسیاری را تحت تصرّف خود در خواهد آورد. همچنین نشانگر شهری تازه تأسیس است که پیشنهاد فرمانروایی و حاکمیّت آن، به زودی به او داده می‌شود که در صورت پذیرش، قدرت و نفوذش چندین برابر خواهد گشت.

✍️ اگر رئیس و یا فرمانداری در خواب دید که انار شیرینی را در اختیار دارد، نمایانگر این است که در آینده‌ای نزدیک پیشرفت در کارش حاصل گردیده و به آرزو و خواسته‌ی دیرینه‌ی خویش، که همان نظارت و ریاست روستا و یا ده می‌باشد، خواهد رسید.

✍️ اگر فرد تاجر و یا بازرگانی کار کشته، در خواب دید که انار میل می‌کند، تعبیر حاکی از این است که راه‌های ثروت به سویش گشوده شده و پولی به ارزش هزار درهم به‌طور ناگهانی نصیبش می‌شود. همچنین او این هزار درهم را صرف رونق دادن به کسب و کارش خواهد کرد.

✍️ اگر فرد مسکین، نیازمند و یا فقیر، در رؤیای خود مشاهده کرد که انار در دست دارد، نشانگر این است که به‌وسیله‌ی کمک‌های فردی غنی و ثروتمند یک و یا هزار درهم به او می‌رسد که او را شاد نموده و بخشی از گره‌های مالی‌ و نیاز‌های عمده‌ و اساسی‌اش را رفع خواهد نمود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر این معبر، انار میوه‌ای بهشتی است که از فواید آن در کتب مختلف، بسیار یاد شده. به‌طور کلی دیدن این میوه در خواب تعبیر از خبری میمون، مبارک و فرخنده برای بیننده‌ی رؤیا، خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب خویش، انار دیدید، نشانگر این است که به تعداد انار‌های موجود در خواب، ثروت به‌دست آورده و از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیا، انار شیرین، تازه و نو رسیده‌ای را دیدید که خودتان در دست داشته و یا آن را از شخص دیگری دریافت می‌کنید، نمایانگر این است که با زنی خوش سیما، مهربان و دارای درک و فهمی بالا آشنا شده که کمالات را در شما به اوج خود می‌رساند و به اعتبارتان نزد همگان می‌افزاید. همچنین در کنار هم،تجربیات زیادی را کسب کرده و سبب پیشرفت یکدیگر می‌شوید و در نهایت با سعادت و خوشبختی پیمان ازدواج بسته و ازدواجی موفق خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب، اناری را در فصل رسیدن آن مشاهده کردید، بیانگر رخ‌داد‌هایی شعف‌آور و پیروزی‌ای عظیم خواهد بود که برابر شما خوش یمن و مبارک است اما اگر در فصلی غیر از فصل انار، خواب اناری شیرین و درشتی را دیدید، تعبیرش مثبت نبوده و  به معنی اتفاقات غیر مترقبه و ناراحت‌کننده‌ای است که احساسات شما را جریحه دار خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب، اناری له شده، پلاسیده و یا گندیده‌ای را دیدید نشانگر این است که در اطرافتان افرادی بی‌فکر، نادان و ابله بسیار است که شما نباید با گذراندن زمان خود در کنار این‌گونه افراد، آبروی خود را خدشه دار کرده و به اعتبار خویش لطمه بزنید. بودن با اشخاص کوته نظر افکار شما را تخریب کرده و باعث پس رفتتان در زندگی خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که اناری را پوست گرفته، دانه‌هایش را جدا نموده و آن را به گلپر و نمک آغشته کردید، تفسیرش این است که باید بیش از پیش مواظب اطرافیان دو رو و فرصت طلب باشید. این افراد برای رسیدن به منافع شخصی خود، از شما استفاده کرده و با حیله و نیرنگ، سعی در فریب دادن شما دارند. به‌علاوه با جلب اعتمادتان قصد دارند تا از شما نردبانی ساخته و با بالا رفتن از آن، به اهداف پلید خویش دست یابند.

✍️ اگر در خواب دیدیم که برای شخصی انار دانه کرده و آن را در بشقاب، پیش رویش قرار می‌دهیم، چه آن فرد آشنا باید و چه ناشناس تعبیر این است که شما نسبت به او حسادت ورزیده و قصد کینه جویی و آسیب رساندن به او را دارید. اما باید بدانید، نیّت ناپاک و نادرست در نهایت گریبان صاحبش را گرفته و او را زمین خواهد زد. پس به‌جای توطئه نمودن علیه دیگران از اقدامات صحیح  آن‌ها الهام گرفته و روی بالا بردن شخصیّت خود، متمرکز شوید تا عاقبت بخیر گردید.

✍️ اگر تاجری در خواب دید که انار خوشمزه‌ و آبداری  را میل می‌کند، بیانگر این است که از خرید و فروش اجناسش منفعت زیادی می‌برد که اوضاع مالی‌اش را زیر و رو می‌کند و کارش رونق بسیار می‌گیرد به‌طوری‌که افراد نامدار و سرشناس قصد همکاری با او را خواهند داشت.

✍️ اگر مسافر و یا در راه مانده‌‌ای در رؤیای خویش انار شیرین و دانه درشتی را مشاهده کرد، نمایانگر این است که مسیرش را پیدا نموده و یا به دیار خویش به سلامت و با خبر‌های مسرّت بخش، باز خواهد گشت.

✍️ اگر دختر و یا پسر جوانی در خواب دید که انار در دست دارد، نشانگر این است که نیمه‌ی گمشده‌ی خود را پیدا نموده و با فردی لایق، با شخصیّت و دارای ویژگی‌های دلخواه و باب میلش، ازدواج خواهد کرد و زندگی مشترکی پر از عشق و شادی در پیش خواهند داشت.

✍️ اگر شخص بیمار و دارای ضعف جسمانی، در رؤیای خود دید که در حال جدا کردن دانه‌های انار و خوردن آن است، معنایش این است که قوای جسمانی سابق را بازیافته و سلامتش را بار دیگر به‌دست خواهد آورد.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری بدون پوست، تیره رنگ و کالی را از دست کسی می‌گیرید حاکی از این است که افراد نزدیک به شما، با خیانت‌های مکرر، خاطرتان را آزرده نموده و موجبات افسردگی و بی اعتمادی را در شما به‌وجود خواهند آورد.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب، انار‌های خوش رنگ و رو و تازه‌ای را مشاهده کردید، تعبیر بیانگر این است که روزی شما در زندگی چند برابر شده و گره‌های عدیده‌ی مالی‌اتان رفع خواهد گشت.

✍️ اگر در رؤیای خود انار دانه درشتی را ببینید که طعمی خوش و رنگی قرمز دارد، خبر از حضور زن و یا دختر جوانی در زندگی می‌دهد که نقطه‌ی عطف زندگی شما خواهد بود.

از نظر جابر مغربی

✍️ اگر در خواب و رؤیای خویش، انار شیرینی را مشاهده نمودید در حالیکه در عالم بیداری، فصل رسیدن انار بود، تعبیر نمایانگر این است که پولی به ارزش هزار دینار و یا کمتر از آن به‌خاطر تلاش‌های بی‌شائبه و کوشش مستمر، نصیبتان می‌شود که شما را از مصائب پیش رو نجات خواهد داد و سبب ساز موقعیّت‌های پول‌ساز و ثروت آفرین در زندگی‌اتان خواهد گشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار ترشی را بر دهان می‌گذارید، چه فصل رسیدن این میوه باشد و چه نه، تعبیر مبارکی ندارد و نماد گرفتاری، رنج و اندوه بزرگ برای شما خواهد بود. تغییری منفی که روزگارتان را تلخ نموده و به مشکلاتتان دامن می‌زند اما با از سر گرفتن تلاش‌های خویش می‌توانید جبران خسارت کرده و اوضاع زندگی خود را به حالت اوّل برگردانید.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر بازرگانی در‌ فصل زمستان، در خواب دید که اناری شیرین میل می‌کند، تعبیر بیانگر این است که جنسی که در حال خرید و یا فروش آن هستی در بازار رونق گرفته و سود فراوانی را عاید صاحب خواب می‌کند.

✍️ اگر مسافر و یا کسی که قصد سفر دارد در رؤیای خویش اناری دانه درشت و سرخ رنگی را دید معنایش این است که سفری مملو از اتفاقات خوب در پیش داشته که تجربیات فراوان و درس‌های بزرگی برایش به همراه خواهد داشت .

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به همراه پوست سفید داخلش به دندان گرفتید، نمایانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و از هر لحاظ و در هر زمینه‌ای بی‌نیازتان خواهد ساخت. شما از نعمت‌های دنیوی به‌طور کامل بهره برده و در آخرت هم به جایگاهی رفیع دست خواهید یافت.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب دیدید که از دست نامزد و یا شریک زندگی خود اناری می‌گیرید، حاکی از این است که افراد حسود در نزدیکی شما قصد بر هم زدن آرامش زندگی‌اتان را داشته و حسادتشان انگیزه‌ای برای دسیسه چینی و نیرنگ‌های پی در پی در جهت نابودی محبت، عشق و علاقه بین شما و همسرتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب خود را مشغول خوردن انار دیدید، تعبیر نشانگر این است که فردی ناپاک و مکّار ولی در عین حال زیبا و دلربا از احساسات پاک شما سوء استفاده کرده و پشت نقابی ظاهر فریبانه قصد آسیب زدن به شما را خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را از شاخه‌ای چیده و در حال خوردن آن هستید، به این معناست که شما فردی با استعداد و توانا هستید که با اتّکا بر نبوغ خویش و به عرصه رساندن خلاقیت‌هایتان، قصد پیشرفت و رسیدن به مقاطع عالی را خواهید داشت.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که انار دان شده‌ای را می‌خورید، نمایانگر این است که از تهمت‌ها و افترا‌هایی که دشمنانتان به شما روا می‌دارتد در امان مانده و از حرف‌های دروغ و گناه‌های ناکرده‌ای که عده‌ای از روی کینه و عداوت به شما نسبت می‌دهند تبرئه خواهید شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر این معبر دیدن انار در خواب سه تعبیر متفاوت را داراست.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی دارای فرزندی خوش قدم می‌شود که زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار داده  با ورودش به زندگی صاحب خواب، همه چیز را به نفع او تغییر خواهد داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر به‌دست آوردن سلامتی و از بین  ضعف و مشکلات جسمی و روحی بیننده‌ی رؤیا می‌باشد. به‌علاوه خبر از طولانی شدن عمر صاحب خواب و زندگی سراسر نعمت و مملوء از خوشی برای او به همراه خواهد داشت.

تعبیر سوّم:

نمایانگر درگیری، جنگ و نزاع با دشمن است که صاحب خواب را در این ورطه‌ی بلا کشانیده و به خون و خونریزی منجر خواهد شد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به دو نیم تقسیم کردید، تعبیر به معنای این است که طلبکاران شما برای صاف شدن بدهی‌اشان به سراغتان آمده و با درگیری و سلب آرامش از شما و خانواده‌اتان قصد دارند تا از هر طریقی پول خود را بستانند. شما باید با احتیاط عمل نموده و با اعمال و اقدامات نامناسب آن‌ها را تحریک نکنید و با سیاست و شکیبایی طلبکاران خود را برای دادن زمان بیشتر، مجاب فرمایید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که انار میل می‌نمایید، بیانگر این است که پرنده‌ی سعادت خوشبختی بر شانه‌هایتان نشسته و شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب ظرف پر از اناری را دیدید که متعلق به شماست، حاکی از این است که ممکن است تحت تأثیر حرف‌های اطرافیان دست به انجام کار‌های بی منطق زده که نتیجه‌ای جز پشیمانی و ندامت برایتان به همراه نخواهد داشت. بهتر است پیش از ارتکاب هرگونه عملی، پیش‌بینی لازم را صورت داده و با افراد با تجربه مشورت فرمایید.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری را ببینید، نشانگر این است که پول و ثروت به‌دست خواهید آورد و هر چقدر درخت پر بار‌تر باشد مال و اموالتان کلان‌تر می‌باشد و منفعت بیشتری کسب خواهید نمود. همچنین اسمتان در بین همگان شهرت یافته و بر احترام و اعتبارتان افزوده خواهد شد.

✍️ اگر در خواب، درخت اناری پر از گل و شکوفه را مشاهده کردید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که از زیبایی‌های کوچک اطرافتان نهایت لذت و بهره را برده، سعی می‌کنید حتی در سختی‌ها و ناهمواری‌های زندگی تمرکز و توان خود را بر روی رشد و موفقیت خود بگذارید تا انرژی‌ و وقتتان بیهوده صرف نگردد.

✍️ اگر در خواب اناری فاسد، گندیده و له شده‌ای را دیدید خبر از اتفاقات ناخوشایند، پستی‌ها و بلندی‌ها و موانع موجود در مسیر زندگی‌اتان می‌دهد که روز‌های دشواری را برای شما به همراه خواهد داشت.

از نظر معبرین غربی

✍️ اگر در خواب اناری تازه و رسیده را دیدید، تعبیر این است که بیماری و مریضی‌اتان شفا یافته و شما دوباره به زندگی عادی خویش باز خواهید گشت.

✍️ اگر در خواب انار شکسته‌ای را مشاهده کردید بیانگر این است که در زندگی مشترک و یا رابطه‌ی احساسی خود دچار مشکل گشته و بین شما و شریک عاطفی‌اتان اختلافات و بحث‌های بی‌دلیلی شکل می‌گیرد که پیوندتان سست شده و عشقتان به سردی می‌گراید. تنها راه رهایی از این اتفاقات کنار گذاشتن غرور خود و منطقی نگاه کردن به مسائل است. همچنین گفت و گو درباره‌ی موضوعات پیش آمده با افراد متخصص و کاربلد، شما را از شرّ نصایح غلط افراد حسود در امان نگه خواهد داشت.

✍️ خوردن انار در خواب نشان از خواسته‌های دنیوی شما و آرزوهای بلند پروازانه‌ای است که قصد رسیدن به آن‌ها را دارید و در راه دست‌یابی به آمال خویش، حاضر به گذشتن از چیز‌های ارزشمند زندگی‌اتان خواهید شد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که دانه‌های انار را یکی پس از دیگری بر دهان می‌گذارید، نمایانگر این است که شما بیش از اندازه به نیاز‌های جسمانی و جنسی خود اهمیّت ورزیده به‌طوری که ممکن است بدون داشتن حس دوست داشتن و عشق نسبت به فرد مقابل، با او رابطه‌ی جنسی داشته و بدون فکر کردن و در نظر داشتن عواقب عمل خویش، موقتاً در فکر برطرف نمودن نیاز سطحی‌اتات باشید.

از نظر علم روان‌شناسی

علم روانشناسی دیدن انار در خواب را نشانه‌ای از داشته‌ها و جذابیت‌های پیرامونمان می‌داند که بنا به جنسیّت افراد شدّت و میزان تمایل و کشش هر فرد متفاوت و یا مشابه خواهد بود.

✍️ اگر در خواب اناری شیرین را ببینید که در انتظار خوردنش به سر می‌برید بیانگر این است که شما به شدّت جذب افراد ثروتمند و دارا شده و از شخصیّت و عملکردشان برای خود الگویی تمام و کمال ساخته‌اید. اما باید دقت کنید تا مال و اموال کلان آن‌ها شما را از واقعیّت درونی‌اشان غافل نسازد و موجب اغوا شدن شما نگردد.

✍️ اگر در خواب دیدید که دانه‌های انار را جدا نموده و در کاسه‌ای می‌ریزید، نشانگر احتیاج شما به عشق و محبّت از سمت شریک عاطفی‌اتان می‌باشد که با توجه نمودن و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهایتان شیرینی عشق را در نظر شما صد چندان خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید و در همان زمان، اناری را پیدا نموده و با هوس بسیار شروع به خوردنش می‌کنید، حاکی از اعتماد بنفس و عزت نفسی است که در شما نقش بسته و علّت اصلی موفقیت و پیشرفت شما خواهد بود که دیگران از درک آن عاجزند.

✍️ چیدن انار در خواب خبر از سلامتی جسمی و توان بدنی شما دارد که به مرور بهبود می‌یابد. در واقع تحمل بیماری و درد و رنج ناشی از آن، از شما فردی محکم با روحی قوی و آسیب ناپذیر خواهد ساخت.

تعبیر خواب انار بر‌ اساس موضوع آن 📋

کاشتن درخت انار

✍️ اگر در خواب دیدید که نهال اناری را در زمین کاشته و به آن رسیدگی می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که از جایی که سرمایه‌گذاری کرده بودید خبر خوش و منفعت زیادی به شما می‌رسد، وضع مالی‌اتان تغییر کرده و صاحب ثروت و سرمایه خواهید شد.

انار فاسد و گندیده

✍️ اگر در خواب انار فاسد و بد بویی را مشاهده نمودید، تعبیر بیانگر این است که از ناکامی‌ها و شکست‌های پی در پی خود، ناامید گشته و دچار یأس می‌شوید. به‌خاطر تجربیات تلخ گذشته برایتان دشوار است که از دایره‌ی امن خود بیرون رفته و دوباره به خود و توانایی‌های خود ایمان بیاورید. اما باید به یاد داشته باشد که اگر همّت نکنید و خودتان نخواهید هیچ‌کس قادر به تغییر شرایط و اوضاع زندگی شما نخواهد بود.

انار تازه و آب‌دار

✍️ اگر در خواب اناری تازه، شیرین و درشتی را دیدید نشان‌دهنده‌ی ارتباط صمیمی، ناگسستنی و ریشه‌دار با معشوقتان می‌باشد همچنین بیانگر عشق و علاقه‌ای دو طرفه و معنادار است که شما دو نفر را به‌هم پیوند زده و قلب‌هایتان را به سمت یکدیگر متمایل می‌سازد. به بیانی دیگر با عشقی روبه‌رو خواهید شد که علاوه بر تاثیر مثبتی که بر روی روح و روانتان می‌گذارد، با انگیزه دادن‌های فراوان شور زندگی را در شما زنده خواهد کرد. همچنین دیدن انار‌های آبدار در رؤیا بیانگر به‌دنیا آمدن کودکی معصوم و پاک است که خبر و مژده‌ی رسیدنش به زودی به گوش شما خواهد رسید.

درخت انار

✍️ اگر در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده نمودید نمایانگر ترس و واهمه‌ی شما نسبت به از دست دادن عشق و محبوبتان است. شما همواره با گوش فرا دادن به گفته‌های بی‌ارزش دیگران و اهمیت دادن به سخنان ناموثق و نادرست آن‌ها، به شریک عاطفی خود شک کرده و با بدبینی تمام او را قضاوت می‌کنید. باید حواستان باشد که منشأ این خبر چینی‌ها توسط اطرافیانتان، حسادت و رشکی می‌باشد که به شما می‌ورزند. اعتماد خود را به معشوقتان تقویت کرده و برای بهبود کیفیت رابطه‌ی خویش، اعتماد را جایگزین ترس‌های خود سازید تا مردم جرأت دخالت و دامن زدن به کوچکترین مسائل را نداشته باشند.

انار شیرین و رسیده

✍️ اگر در خواب مشغول جمع‌آوری و چیدن انار‌های رسیده، خوش‌رنگ و خوش طعم بوده و اتفاقاً در عالم بیداری هم فصل رسیدن انار از راه آمده بود، تعبیر این است که به تعداد انار‌هایی که در اختیار دارید برکت و روزی در مسیر زندگی‌اتان جاری گشته و برکت و نعمت در کسب و کارتان چندین برابر خواهد شد.

انار ترش

✍️اگر در خواب دیدید که انار ترش و یا کالی را با چاقو برش زده و شروع به خوردن آن می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی غم، اندوه، گرفتاری و رنجی است که در آینده‌ای نه چندان دور گریبانتان را گرفته و شما را دچار پشیمانی و افسردگی می‌سازد.

چیدن انار

✍️ اگر در خواب ببینید که از درخت انار، انار‌هایی مرغوب می‌چینید، تعبیر حاکی از زنی خوش سیما، دلفریب و اغواگری است که هوش و حواس را از سر شما می‌پراند و زمام و کنترل همه چیز در زندگی‌اتان را با سیاست و جذابیت فراوان و منحصر به‌فرد خویش به‌دست خواهد گرفت و شما را فرمان‌بردار و مطیع تمام و کمال خود خواهد ساخت.

نگه داشتن انار

✍️ اگر فرد بی‌کار و بدون شغلی در خواب دید که اناری را نزد خود نگه داشته است، بیانگر این است که به‌زودی از سمت شخص و یا اشخاصی، کاری پر روزی و مناسب به او پیشنهاد شده و یا با کمک‌های فردی پر نفوذ به استخدام اداره و یا شرکتی دولتی در می‌آید که برایش خوش یمن بوده و مسیر‌های جدیدی را پیش پایش می‌گشاید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به منظور دادن و تقدیم نمودن به شخصی، پیش خود نگه داشته‌اید، تعبیر نشانگر این است که شما فردی هستید که برای محقق نمودن خواسته‌های خویش عطشی سوزان داشته و تمایل شدیدی به پیشرفت و ارتقا پست و مقام خود دارید. در نهایت تمام تلاش‌هایتان به ثمر نشسته و با یاری پروردگار به آن‌چه استحقاقش را دارید رسیده و شیرینی همّت بلند خود را خواهید چشید.

✍️اگر در خواب مشاهده کردید که ظرف اناری را از شخصی گرفته، و پیش خود به امانت نگه می‌دارید نمایانگر این است که اداره‌ی یک شهر و یا یک منطقه‌ی خارج از شهر را، عهده‌دار خواهید شد.

✍️ نگه داشتن انار در دست خویش، نشان‌دهنده‌ی اعتماد شما به توانایی و قابلیّت‌های فردی‌اتان می‌باشد که از آن‌ها در مسیر درست استفاده نموده و به جایگاه رفیعی در زندگی خواهید رسید.

پاشیده شدن آب انار بر روی لباس

✍️ اگر در خواب دیدید که آب انار به‌طور ناگهانی بر روی لباس‌هایتان پاشیده و آن را لک نمود، معنایش این است که شما فردی عجول هستید که مرتباً بدنبال نتایج زود بازده و زود هنگام می‌باشید در حالی‌که صبر ، کلید موفقیت شما در کار و در تمام ابعاد زندگی است. بهتر است در تصمیمات مهم، تنها به هوش و ذکاوت خود تکیه نکنید بلکه در راستای بهره‌گیری از تجربیات افراد کاردان، تلاش ورزیده تا در نهایت نتیجه‌ی مورد نظرتان حاصل گردد و از مواهب بی‌شمار آن بهره‌مند شوید.

انار شکسته

✍️ اگر در خواب انار شکسته و یا ترک خورده‌ای را دیدید، تعبیر نشانگر این است که زندگی مشترکتان متزلزل گردیده و رابطه‌ی شما و همسرتان در‌حال فروپاشی می‌باشد. جنگ و دعوا بین شما دو نفر به حدی بالا می‌گیرد که به جدایی و طلاق فکر کرده و تصمیمات جدی‌ و محکی را در این خصوص، اتخاذ می‌نمایید. هرچند این فاصله و متارکه شاید در ابتدا سخت به‌نظر برسد اما پایان خوشی در انتظارتان خواهد بود که به صلاح شما و طرف مقابلتان است.

تعارف نمودن انار

✍️ اگر در خواب دیدید که اناری را به شخصی که مرده و فته گردیده تعارف می‌کنید و او انار را از شما می‌گیرد، معنایش این است که زنی نجیب، وفادار و مهربان نصیبتان شده و یا به همسری شما در می‌آید که پیوند عاطفی عمیقی بین شما شکل گرفته و دوست داشتنتان بر پایه‌ی عقل و منطق می‌باشد. این ازدواج نه تنها برای شما و معشوقتان بلکه برای اطرافیان و نزدیکانتان نیز، شادکامی و خوشی به همراه خواهد داشت.

انار سفید

✍️ اگر در خواب و رؤیا دیدید که انار سفیدی را میل نموده، در‌حالی‌که در عالم بیداری هم، فصل رسیدن این میوه‌ی بهشتی است، تعبیر افزون شدن مال و دارایی و رسیدن به ثروتی هنگفت می‌باشد. همچنین اگر بازرگان و یا تاجر هستید، تقاضا برای دریافت اجناستان چندین برابر شده در نتیجه عرضه‌ی شما نیز نسبت به گذشته بالا و بالاتر می‌رود. همین امر موجب تغییرات مثبت در کسب و کار و افزایش اعتبار و شهرت شما میان مردم خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که کسی انار سفیدی به شما داده و تقدیم نمود، نشانگر این است که از سمت آن فرد، به او آسیبی وارد می‌گردد و رنج بسیاری را متحمّل خواهد شد.

✍️ اگر مسافری در رؤیای خود مشاهده کرد که انارهای سفیدی در اختیار دارد، نمایانگر این است که سفری لذت بخش در پیش دارد که خوش یمن و مبارک بوده و آغازگر مسیری نوظهور به‌سوی موفقیت و نیک‌بختی خواهد بود.

دیدن انار توسط زن باردار

✍️ اگر زن حامله ای در خواب انار گرد و شیرینی را مشاهده کرد، تعبیر بیانگر این است که خانواده‌ی او از آرامش نسبی برخوردارند که همین ثبات و آسایش باعث محکم شدن روابط اعضای خانواده و تقویت احساس امنیت میان آن‌ها خواهد شد. همچنین به معنای این است فرزند این زن، مایه‌ی رحمت و برکت خانواده خواهد بود.

✍️ اگر زن بارداری در خواب دید که دانه‌های قرمز رنگ انار را در دهانش می‌گذارد نشانگر زندگی مرفه و وضعیت و شرایط اقتصادی مناسب و معقولی است که در زندگی او غالب است.

✍️ اگر زن بارداری در رؤیای خویش درخت اناری را مشاهده کرد، نمایانگر این است که فرزندش را زود‌تر از موعد مقرّر و با سلامت کامل به‌دنیا می‌آورد. اما همه چیز به‌خیر گذشته و زایمان به راحتی و با نهایت دقّت انجام خواهد یافت.

✍️ اگر زن بارداری در خواب ببیند که انار شیرینی را در اختیار دارد تفسیرش این است که او برای تولّد فرزندش بی‌نهایت خوشحال بوده و از تصمیم خود برای فرزند‌آوری راضی و خرسند است.

✍️ اگر زن حامله‌ای در خواب انار ترشی را مشاهده کرد، نشان‌دهنده‌ی این است که درون او آشفته و مملوء از تنش و اضطراب است. او نسبت به آینده‌ی فرزندش نگران بوده و تمام دغدغه فکری‌اش سلامت و سعادت او می‌باشد.

دیدن انار توسط فرد مجرد

✍️ اگر دختر و پسر جوان یا مجردی در خواب دید که مشغول خوردن انار است، تعبیر بیانگر این است که او موفقیت‌های تحصیلی و کاری زیادی را کسب نموده و افتخارات عدیده‌ای را می‌آفریند. همچنین با دستیابی به دست‌آورد‌های ارزشمند خویش باعث سربلندی خانواده و نزدیکانش خواهد شد.

✍️ اگر شخص مجردی در خواب درختی پر از انار‌های نارس را مشاهده نمود نشان‌دهنده‌ی این است که اخلاق پسندیده و صحیح او سبب خواهد شد تا مورد توجه و محبت مردم قرار گرفته و روابط کارآمد و مؤثری را ایجاد نماید. به‌علاوه این فرد در زمینه‌ی ازدواج نیز همسر شایسته‌ای را برگزیده و با نهایت وفاداری، تعهد و از خود گذشتگی، عشقش را فدای او خواهد کرد.

✍️ اگر دختر مجردی در خواب دید که دانه‌های انار را جدا نموده و در بشقابی می‌ریزد، نمایانگر این است که این دختر از کمبود توجه و کمبود محبت رنج برده و همیشه خود را فردی متزلزل و بی‌ارزش می‌داند. فردی با این اندازه احساسات متغیر و مشکلات روحی باید بیش از پیش توسط نزدیکانش جدی گرفته شود تا به مرور زمان بهبود یابد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق ب باران جابر مغربی جی. اچ. میلر دانیال نبی لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان


تعبیر خواب باران🌧️

باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان را برای شما گردآوری کرده ایم.

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان

تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی👨

اگر شما در فصل بارندگی و یا به هنگامی که مردم به باران احتیاج دارند، خواب باران دیدید، تعبیر این خواب بسیار نیکو تر خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که روز اول ماه و یا روز اول سال بود و باران می بارید، یعنی این ماه و یا این سال بیش از قبل نعمت بار و با خیر و برکت خواهد بود.

اگر دیدید که فقط در یک مکان و یک قسمت باران شدید می بارید و بقیه نواحی خشک بود و باران نمی بارید، تعبیر این خواب این است که مردم آنجا به مصیبت و گرفتاری خواهند افتاد و بیماری شیوع پیدا خواهد کرد.

اگر دیدید که باران تیره و به رنگ سیاه، و همچنین با شدت می بارید، یعنی که شما دچار بیماری خواهید شد و ممکن است این بیماری بر شما غالب شده و جان شما را بگیرد.

اگر در خواب دیدید که همه جای زمین یک نواخت خیس شده و باران بر همه جا می بارید، این خواب یعنی که خداوند شما را مورد لطف و مرحمت الهی خود قرار خواهد داد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ… _ و او کسی است که بعد از نومیدی خلق برایشان باران می‌فرستد… (شوری-۲۸).

اگر در خواب دیدید که باران بسیار ریز و آرام فقط در یک قسمت و منطقه می بارید، این خواب به این معناست که مردم آنجا خیر و برکت و نعمت فراوان به دست خواهد آورد.

از نظر جابر مغربی👨

اگر در فصل باران خواب دیدید که آب به مقدار کافی و بسیار زیاد وجود داشت، این خواب تعبیرش این است که این سال، سال بسیار با خیر و برکت و پر از نعمت خواهد بود.

اگر در خواب آسمان را ابری و بارانی به همراه رعد دیدید، تعبیرش این است که شما از نفرین پدر و مادر خود می ترسید و یا اینکه در خطر نفرین از سمت آنها و یا شخص دیگری هستید. اگر همراه با رعد در آسمان برق و صاعقه نیز دیدید، این عذاب ها شدت بیشتری خواهند داشت.

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن باران در خواب ۱۲ تعبیر دارد:

۱- رحمت و لطف خداوند است. باران در خواب از این خبر می دهد که مورد عطوفت و نعمت های خداوند قرار می گیرید.

۲- برکت و نعمت است. اگر خواب باران دیدید یکی از تعابیرش افزایش نعمت و برکت، رزق و روزی در زندگی شماست.

۳- کمک خواستن و پیش حاکم و قاضی رفتن می باشد. شما برای حل یک مسأله در زندگی خود از کسی تقاضای کمک و رسیدگی خواهید کرد.

۴- رنج کشیدن و درگیر یک بیماری شدن است. پس مراقب سلامتی خود باشید.

۵- دچار یک مصیبت و گرفتاری شدن است. یک بلای ناگهانی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

۶- جنگ و خصومت است. ممکن است با شخصی درگیر شوید و این درگیری به جنگ و دشمنی ختم شود.

۷- ریخته شدن خون است. این خون می تواند نتیجه یک دعوا و درگیری باشد و یا می تواند اشاره به ریختن خون با هدف قربانی کردن و نذر باشد.

۸- فتنه و آشوب است. شخصی اطراف شما قصد بهم ریختن اوضاع را دارد حواستان را بسیار جمع کنید.

۹- قحطی و خشک سالی است.

۱۰- در امان بودن و مصونیت است. اگر از چیزی ترس و واهمه دارید، این احساس شما کاملا بی مورد است زیرا که خداوند شما را حفظ خواهد کرد.

۱۱- کفر و ناسپاسی است. در هر شرایطی شاکر خداوند باشید زیرا که حکمتی در سختی ها نهفته می باشد.

۱۲- دروغ و پنهان کاری است. ممکن است خود شما و یا اطرافیان سعی در مخفی کردن چیزی داشته باشید.

اگر دیدید که فصل باران نبود ولی باران می بارید، تعبیرش این است که در آن مکانی که بارش باران را دیدید، آشوب و فتنه برپا خواهد شد.

امام صادق نیز باران همراه با رعد و برق را برکت و خیر و نعمت فراوان می دانند.

از نظر محمد ابن سیرین👳

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید که باران و طوفان سنگینی بر سر مردم می بارید، به معنای این است که مرگ ناگهانی و غیر منتظره در آن منطقه زیاد خواهد شد.

اگر دیدید باران بسیار شدید و سهمگین بود به طوری که در جوی ها سیلاب راه افتاده بود اما به شما آسیبی نرسید، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام مورد خشم و دشمنی قرار خواهید گرفت ولی شما از شر و ظلم این فرد خلاص خواهید شد.

اگر آسمان را بارانی همراه با رعد و برق دیدید، تعبیر آن این است که مردم ترس و هراس کمتری را احساس خواهند کرد و برکت و نعمت زیاد تر خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که هر قطره باران با صدا و آهنگ همراه است، این خواب به شما می گوید که مقام و مرتبه شما نزد مردم بالاتر خواهد رفت و به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.

اگر در خواب دیدید که از بدنه و درهای خانه ای مثل باران آب پاک بر زمین می ریخت، تعبیرش این است که به مقدار آبی که بر زمین میریخت، صاحب این خانه به مال و نعمت و دارایی دست پیدا خواهد کرد. اگر صاحب این خانه خود شما بودید پس تعبیرش برای خود شخص شماست.

اگر در خواب دیدید که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است ولی باران باریده و از ناوان ها آب میریخت، این خواب یعنی خداوند مردمان آنجا را مورد لطف و رحمت خود قرار خواهد داد؛ ولی اگر هوا را ابری دیدید و آب از ناودان ها میریختف یعنی برعکس مردم گرفتار بلا و فتنه و خسارت خواهند شد.

اگر در عالم خواب زیر باران ایستاده بودید و بر سر شما باران می بارید، تعبیر این خواب به این معناست که شما به مسافرت خواهید رفت و این سفر برای شما بسیار سود و منفعت به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که با آب باران وضو می گرفتید و مسح سر می کشیدید، این خواب به شما می گوید که خداوند شما را از شر بدی ها و دشمنان حفظ خواهد کرد و ترس و اضطراب را از شما دور می کند.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

اگر در خواب دیدید که از آسمان مار و عقرب و یا سنگ می بارید، این خواب نشانه این است که این سرزمین و منطقه را عذاب و بلا فرا خواهد گرفت.

اگر دیدید ریگ و یا خاک می بارید، تعبیر این خواب خوب است ولی اگر زیاد باشد تعبیرش برعکس بد و منفی خواهد بود.

اگر دیدید از آسمان به جای باران عسل می بارید، نماد نعمت و غنیمت در آن شهر و سرزمین خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که از آب پاک و زلال باران می نوشیدید، یعنی به همان مقدار رفاه و آسایش به دست خواهید آورد؛ ولی اگر این آب تیره و غیر قابل نوشیدن بود، یعنی به همان مقدار آب، شما گرفتار عذاب و بیماری خواهید شد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

اگر دیدید که از آسمان به جای قطرات باران، سنگ می بارید، این خواب نشان از یک عذاب الهی، گرفتاری و مصیبت سخت و سنگین است. همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم (حجر-۷۴).

اگر دیدید به جای آب از آسمان آتش می بارید، یعنی از سمت پادشاهان و صاحبان مقام در آن مکان بلا و مصیبت، اشوب و فتنه، جنگ و خونریزی به پا خواهد شد.

اگر دیدید از آسمان گندم و جو بر زمین می ریخت، این خواب تعبیرش بسیار نیکو خواهد بود و به این معناست که این سرزمین و شهر از نعمت های متنوع و بسیار زیادی بهره مند خواهد شد و مردمان این منطقه در امنیت و آرامش همراه با روزی و رزق بسیار زندگی خواهند کرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

باران در عالم حقیقی و در زندگی عادی ما، یک نعمت بزرگ الهی است که موجب خیر و برکت برای ماست. دیدن باران در خواب نیز به جز چندین مورد استثناء، همین تعبیر را دارد.

تعدادی از معبران قدیمی و سنتی باران را نماد غم و اندوه می دانند.

خانم ایتانوس، معبر یونانی، عقیده داشت که باران یک نعمت و مرحمت از سمت خداوند است، مخصوصا اگر در خواب دیدید که زیر باران ایستاده بودید.

باران در خواب شما اگر ریز و آرام، و لذت بخش بود به خصوص اگر در خود فصل باران چنین خوابی ببینید، این خواب بسیار نیکو و مثبت خواهد بود و خبر از نعمت و روزی فراوان، شادمانی و تندرستی می دهد.

اگر در خواب مشغول تماشای بارش باران بودید به شرطی که باران یکسان بر همه جا می بارید، این خواب تعبیرش بسیار نیکو و مثبت است.

اگر در خواب دیدید که مثلا پشت پنجره ایستاده بودید و بارش باران را تماشا می کردید و باران هم در همه جای زمین یکنواخت می بارید، خوب است ولی اگر در همین حالت دیدید که فقط در خانه شما باران می بارد و خانه های دیگر و کوچه خشک است، تعبیرش خوب نیست چون این باران که فقط برای شما می باریده است، خبر از یک اندوه و غم بزرگ می دهد. در این حالت پس بسیار مراقب سلامتی و تندرستی خود و خانواده تان باشید.

اگر در خواب باران بسیار تند و شدید و حالت سیل داشت، این خواب هم تعبیر خوبی ندارد. باران با قطرات درشت و سنگین، به طوری که در خواب حس می کردید که به سر و صورت شما می خورد، این خواب از یک اتفاق و حادثه بد و غیر منتظره خبر می دهد.
باران شدید بر سر ریختن، خواب خوبی نیست.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید اما رنگ قطرات آن تیره بود و یا اینکه به رنگ طبیعی خودش نبود، این خواب به شما از یک بیماری و مشکل جسمانی خبر می دهد. اگر در خواب شخص دیگر را زیر باران دیدید تعبیرش به آن فرد است که بیمار خواهد شد.

باران بی موقع و خارج از فصل نیز تعبیر مثبتی ندارد. برای مثال اگر در هوای گرم تابستان که از شدت گرما، کولر روشن می کنید و یا در حیاط می خوابید. این خواب در این مواقع خبر از یک مصیبت و اندوه بزرگ می دهد؛ مخصوصا اگر در خواب دیدید که بر محله و یا شهر می بارید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما با آب بارانی که در ناودان و یا گودالی جمع شده بود، دست و صورت می شستید، این خواب بسیار خوب و مثبت است و به شما از یک خوش شانسی و خوشبختی در زمان نزدیک خبر می دهد.

از این خواب نیکوتر، خوابی که در آن با آب باران در حال وضو گرفتن باشید! معبران در این باره نوشته اند که اگر چنین خوابی دیدید به زیارت حج و یا یکی از اعتاب مقدس خواهید رفت. به طور کلی این خواب نماد ایمن بودن و نجات یافتن از نگرانی و نا امیدی است؛ اگر مقداری از این آب را نیز نوشیدید، یعنی به دینداری خواهید پرداخت.

اگر در خواب دیدید که باران بسیار سهمگین و با شدت زیادی می بارید به طوری که مردم از باران وحشت کرده بودند و دنبال پناهگاه می گشتند، این خواب میگوید که مردمی که در خواب دیدید دچار یک اتفاق ناگهانی و غیر منتظره خواهند شد.

اگر دیدید که باران طوری بارید که سر و بدن و لباس و کفش شما نیز خیس شد، این خواب نماد یک سفر خواهد بود که خواهید رفت و از این سفر سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که باران می بارید و شما صدای آن را می شنیدید و از این لذت می بردید، این خواب به شما از رسیدن به شهرت و بر سر زبان افتادن خبر می دهد؛ ولی اگر از این صدا خوشتان نمی آمد، این خواب تعبیری ندارد.

اگر از آب باران نوشیدید، این خواب از پرداخت قرض و بدهکاری می گوید و و به تعبیر دیگر اگر در دین خود کوتاهی کرده اید، اکنون زمان جبران خواهد بود.

از نظر لوک اویتنهاو👨

باران در خواب نماد یک سود و استفاده مفید است. می تواند اشاره به یک سرمایه گذاری عالی داشته باشد.

باران همراه با باد شدید در خواب می تواند به شما خبر از بهبود و مساعد شدن شرایط بدهد.

باران در هوای آفتابی نیز نماد یک تغییر و تحول مثبت باشد که برای شما نیز بسیار خوشایند است.

از نظر آنلی بیتون👨

اگر در خواب دیدید که در خیابان و کوچه بودید و ناگهان باران گرفت، این خواب نشانه این است که شما از گردش و تفریح کردن بسیار لذت خواهید برد و خوشبختی و اقبال بلند در زمان نزدیک مهمان خانه شما خواهد دشد.

اگر در خواب دیدید که از ابرهای تیره و سنگین باران می بارید، این خواب نشانه این است که شما نسبت به مسئولیت ها و وظایفتان نا امید و دلسرد شده اید. شرایط هرچقدر هم سخت باشد باز خداوند کنار شما خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که ابتدای بارش باران بود و شما به دنبال یک سقف و جایگاه برای پناه گرفتن می گشتید، این خواب به شما می گوید که تمام برنامه ها و طرح هایتان به نتیجه خوبی ختم خواهند شد.

اگر در خواب از پنجره به قطرات باران نگاه می کردید، این خواب نماد پیروزی و رسیدن به ثروت و مال است.

اگر در خواب صدای ضربه های باران بر سقف را می شنیدید، این خواب نماد یک شادی و نشاط خانوادگی است و همچنین می تواند به ثروت کم اشاره داشته باشد.

اگر در خواب ببنید که در هنگام بارش باران، از سقف خانه و یا اتاق شما اب زلال و پاک چکه می کرد، تعبیرش این است که شما گرفتار لذت های دنیوی و نامشروع خواهید شد؛ اما اگر آب کثیف و گل آلود چکه می کرد، این خواب از یک تغییر مثبت در زندگیتان خبر می دهد.

اگر در خواب دیدید که داشتید به صدای باران گوش می کردید و در عین حال برای کارهای نیمه تمام خود غصه می خوردید، این خواب تعبیرش این است که شما مشغول کاری هستید که شاید برای شما لذت بخش باشد اما به دیگران خسارت و آسیب میزند.

اگر در خواب دیدید که باران بر سر دیگران می ریخت، این خواب نشان از این است که دوستانتان نسبت به شما بی اعتماد خواهند شد.

اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که در خیابان قدم می زدید و لباس های شما کثیف و خیس شد، تعبیرش این است که شما بخاطر یک بی دقتی تن به یک لذت احمقانه می دهید که بخاطر این کارشما، اطرافیان نسبت به شما بدبین خواهند شد.

اگر در خواب دیدید که بر سر حیوانات در یک مزرعه باران می بارید، یعنی شما در محیط ها و جو هایی قرار خواهید گرفت که پس از مدتی نسبت به این جمع ها دلسرد و مأیوس خواهید شد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب نماد رو به رو شدن با یک سری اتفاقات تلخ و مصیبت بار است.

از نظر جی. اچ. میلر👨

باران خبر از بهبودی و مساعد شدن زندگی شما می دهد.

اگر در خواب زیر باران ایستاده بودید و خیس شدید، این خواب یعنی از جایی که انتظار ندارید خوشحالی دارید.

اگر در خواب دیدید آفتابی بود ولی باران می بارید، این خواب می گوید که گرفتاری ها و مشکلات کنونی شما در نهایت به پایان خواهد رسید.

تعبیر خواب باران بر‌ اساس موضوع آن 📋

قدم زدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که زیر باران قدم می زدید، این خواب می تواند ناشی از غرق شدن بیش از حد در افکارتان باشد. به مسائل اطراف فکر کردن و یا کمک کردن به دیگران خوب است اما اگر بخواهید با این کار آرامش را از خود سلب کنید، می تواند حامل خسارت برای شما باشد.

رقصیدن زیر باران

اگر در خواب زیر باران در حال رقصیدن بودید، این خواب نیکو و مثبت است و نماد شادی و نشلط، و لذت بردن از زندگی است. همچنین می تواند بیانگر روحیه مهربان شماست. شما شاد بودن و کمک به دیگران را بسیار مهم می دانید.

خوابیدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که با کسی زیر باران دراز کشیدید و خوابیده بودید، این خواب از مشکلات پیش رو در زمینه عاطفی خبر میدهد.

باران همراه با طوفان

اگر در خواب باران با طوفان همراه بود، این خواب ناشی از عصبانیت و ناراحتی درباره احساسات منفی و دل آزردگی های روحی شماست.

باران همراه با رعد و برق

اگر در خواب باران همراه با طوفان شدید و رعد و برق در خواب دیدید، تعبیرش یک اتفاق و یک حادثه تلخ خواهد بود که باعث نا امید شدن شما نسبت به آینده خواهد شد. همچنین می تواند نماد ضررهای مالی و یک خشم سرکوب شده باشد. شما ذهن پریشان و بهم ریخته ای دارید، به گذشته بسیار فکر می کنید و همین عادت شما باعث نا امیدی و دلسردی شماست.

باران سنگین و شدید

بارندگی سنگین و شدید در خواب، نماد خاطرات بد و تلخ، استرس و اضطراب خواهد بود. همچنین تعبیر دیگر از این خواب می تواند خبر از یک ملاقات و دیدار در آینده بدهد. باران شدید نیز می خواهد به شما بگوید که باید به خودتان اعتماد و تکیه کنید تا به استقلال برسید. این خواب به شما یک تلنگر می زند تا بیشتر به فکر زندگی آینده خودتان باشید و دست از شادی های زودگذر بکشید.

شرجی بودن هوا همراه با باران

اگر در خواب دیدید که باران می بارید ولی هوا بسیار گرم و شرجی بود، نشانه بسیار مثبتی است. به این معناست که خبرهای بسیار خوب و عالی به شما خواهد رسید.

باران همراه با باد

اگر در خواب دیدید که باران با باد زیادی می بارید، به معنای نگرانی و دلشوره های کوچک و جزئی است. شاید شما فشار اکنون فشار زیادی را تحمل می کنید و سعی دارید که در زمان کوتاهی به اهداف خود دسترسی پیدا کنید.

باران نم نم و ریز

باران نم نم و ریز در خواب نیز بدین معناست که شما ناخواسته و بدون اینکه بفهمید باعث ضرر و آسیب رسیدن به دیگران می شوید.

آسمان ابری و باران

آسمان ابری در خواب نماد بد و منفی است. احتمال دارد با افرادی اختلاف نظر پیدا کنید و همین اختلافات کوچک به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.

باران با رنگین کمان

اگر در خواب باران با رنگین کمان دیدید، این خواب، خواب خوبی خواهد بود. این خواب به شما از روزهای خوب و شاد در راه خبر می دهد و تغییرات اساسی در زندگی شما شکل خواهد گرفت که شما را به سمت مثبت سوق خواهد داد.

خیس نشدن در باران

اگر در خواب دیدید که بر سر شما باران می بارید ولی شما اصلا خیس نشدید، این خواب به شما می گوید که مسیری انتخابی شما در زندگیتان کاملا درست و به نتایج و موفقیت های بزرگی ختم خواهد شد.دسته‌ها
ابراهیم کرمانی ادوارد اشک الف امام صادق خالد بن علی العنبری شیخ طوسی غم کتاب سرزمین رویاها گ گریه لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اشک و گریه 😢

تعبیر خواب اشک و گریه، از نظر اکثر معبران  به علّت و منشأ آن بستگی داشته و تفاسیر متفاوتی را در بر می‌گیرد. اشک ریختن و گریستن راهی برای تخلیه‌ی احساسات درونی انسان و مکانیسمی دفاعی در برابر غم، اندوه و ناراحتی می‌باشد. واکنشی که فشار روحی را در وجود او تا حدی کاهش داده و سبب تسکین آلام و درد‌هایش می‌گردد. امّا جاری شدن اشک از چشمان انسان، در زمان شادی، هنگام شنیدن خبری باور نکردنی و یا داشتن تجربه‌‌ای همراه با هیجان مفرط هم، اتفاق می‌افتد. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) معتقدند که دیدن اشک چشم و گریه در خواب، سه تعبیر مجزا و در عین حال جامع را شامل می‌شود.

تعبیر اوّل:

بیانگر شادی‌های روز‌افزون، شور و نشاط و خوشبختی و سعادت برای صاحب خواب می‌باشد که رضایتش را از زندگی بالا برده و او را قدردان و سپاس‌گزار می‌سازد.

تعبیر دوّم:

همچنین دیدن اشک در خواب، می‌تواند بسته به جزئیات رؤیا، نشانگر اتفاقات ناخوشایند و ناگهانی‌ای باشد که صاحب خواب را رنجانده، قلبش را از آزرده و روحش را از اندوه و درد سرشار خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نماد داشته‌های بیننده‌ی خواب، اعم از ثروت و مکنت، سلامت روحی و جسمانی، خانواده و عزیزان می‌باشد که خداوند به او ارزانی داشته و از لطف بی‌انتهایش صاحب رؤیا را غنی و بی‌نیاز خواهد ساخت.

از نظر یوسف نبی

✍️ اگر در خواب دیدید که زاری می‌کنید و اشک می‌ریزید، تعبیر نماد زنی است که در زندگی شما نقش اساسی ایفا کرده و سبب رخ دادن اتفاقات مهم برای شما خواهد شد. این زن میتواند همسر، مادر و یا خواهرتان باشد.

از نظر لوک اویتنهاو

✍️ اگر در خواب خود را دیدید که از چشمانتان اشک جاری گشته بود، تعبیر نشان‌دهنده‌ی خوشی‌های کوچک و بزرگ، لذت‌های مادی و معنوی و احساس آرامش، آسودگی و فراغت در زندگی‌اتان می‌باشد که با گرامی داشتن آن‌ها سپاس‌گزاری و در نظر داشتنشان، شما به سوی سعادت و سرانجامی نیکو سوق پیدا کرده و در این مسیر پیشرفت و موفقیّت‌های پی‌در‌پی نصیبتان خواهد گردید.

از نظر کتاب سرزمین رویا‌ها

به‌طور کلی دیدن اشک در خواب نمایانگر دشمنی، کینه‌ورزی و جنگ و جدالی می‌باشد که در نهایت به صلح و دوستی منتهی می‌شود. همچنین بیانگر پیوندی دوستانه و ارتباطی احساسی و عاطفی میان نزدیکان، بعد از دوره‌ای فاصله و دوری است که قلب‌ها را به‌هم نزدیک ساخته و محبّت‌ را جایگزین خصومت و حسادت خواهد کرد.

✍️ اکر در خواب دیدید که بر اثر رخ‌دادن اتفاقی ناخوشایند در حال گریه و زاری بوده و اشک از چشمانتان سرازیر می‌شود، تعبیر این است که از سمت کسی که گمان نمی‌برید، هدیه‌ای کوچک اما ارزشمند دریافت کرده که شما را مسرور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید که بچه و یا بچه‌هایی در حال گریه و اشک ریختن می‌باشند، بیانگر این است که در آینده با شخصی موجّه و دارای ویژگی‌های مثبت اخلاقی ازدواج کرده که سبب ساز پیشرفت شما در ابعاد مختلف زندگی می‌شود. این وصلت در آخر به عشق و نیک‌بختی ختم خواهد گردید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که نامزد و دوست شما از موضوعی شدیداً ناراحت بوده و در‌حال گریه و زاری می‌باشد، معنایش این است که در رابطه‌ی شما و شریک احساسی‌اتان، در گذشته مشکلاتی ایجاد گردیده که در حاضر خود را بروز داده است. هر دو نفر باید سعی کنید تا این مصائب و گرفتاری‌ها را آسان ساخته و با دلگرمی و همدردی به یکدیگر آرامش و احساس خوب را منتقل کنید. این‌کار موجب می‌شود تا روحیه‌ی خویش را در مواجهه با اتفاقات به ظاهر منفی حفظ نموده و انگیزه‌ و شور زندگی در شما از بین نرود.

✍️ اگر در خواب دیدید که بستگان، آشنایان و خویشاوندان نزدیک و یا دور شما برای دلیلی نامشخّص مشغول گریه و شیون هستند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که رویدادی ناگوار برای شما پیش می‌آید که این موضوع احوالاتتان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شما را افسرده خواهد ساخت. اما تمام این سختی‌ها و ناهمواری‌ها موقتی بوده و به مرور زمان رفع خواهد شد.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر در خواب ببینید که اشک چشمانتان بر روی صورت جاری می‌‌شود، تعبیر نمایانگر این است که به دردسر افتاده و گرفتار رنج و سختی خواهید شد. این تجربیات تلخ با خود درس‌هایی ارزنده و آموزنده‌ای را به همراه داشته که در آینده با استناد به آن‌ها و یادآوری‌اشان، می‌توانید مسیر درست را از مسیر غلط به سهولت تشخیص داده و راه سعادت را پیش بگیرید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که اشک سرد از چشمانتان بیرون می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که روزهایی مملوء از شادی و خوشحالی در پیش دارید که در آن اتفاقات باب میل‌ شما رخ داده، بر روی تصمیمات اساسی و مهم‌اتان تأثیر گذاشته و زندگی شما را به‌کلی متحوّل خواهد کرد.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در خواب دیدید که می‌گریید و یا چشمانتان لبریز از اشک می‌شود، نشانگر این است که افرادی با انجام کار‌های خیر و نیکو، بسیاری از مشکلاتتان را حل نموده و از شما در جهت بهبود کیفیت زندگی‌اتان حمایت می‌کنند. به‌علاوه این مساعدت‌ها، خوشی‌های بی‌شماری را ایجاد کرده و دلیل شادی و سرور‌‌تان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

به‌طور کلی این معبر معتقد است که تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب نماد نعمت، ثروت، شادی و حال خوش می‌باشد. همچنین نشانه‌ی خبر‌های خیر و خوشحال‌کننده در زندگی صاحب خواب است.

✍️ اگر در خواب دیدید که برای بخشیده شدن گناهان خود به درگاه خداوند تبارک، گریه کرده و اشک فراوان می‌ریزید و یا در مجلسی حین خواندن قرآن و یا سخنرانی، شروع به گریستن می‌کنید، معنایش این است که خدا به شما نظر کرده، بدی‌ها و کرده‌های نادرست شما را بخشیده واز سمت او مورد آمرزش قرار خواهید گرفت. این بخشش، شروع تازه و نقطه‌ی عطف در زندگی‌اتان است که سرنوشت شما را تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که می‌گریید اما اشکی در چشم شما دیده نمی‌شود، بیانگر این است که در زمینه‌ی کاری و مالی دچار ضرر و زیان گردیده و بخشی از سرمایه‌اتان به باد خواهد رفت. اما نباید نگرانی به خود را داده و از فضل پروردگار ناامید شوید زیرا این خسران قابل جبران است. پس با تلاش و اتخاذ تصمیمات درست می‌توانید اقتدار گذشته‌ی خویش را بار دگر بازیابید و جایگاه سابق خود را به دست آورید.

✍️ اکر در خواب دیدید که با صدای بلند گریه سر می‌دهید و به جای اشک، از چشمانتان خون جاری می‌گردد، نشانگر این است که شما از اعمال خود در گذشته راضی نبوده  و از اقدامات خویش به کلی نادم و پشیمان می‌باشید. یادآوری اشتباهات روز‌های پیشین، شما را شدیداً آزرده خاطر می‌کند زیرا تبعات آن خطاهای کوچک و بزرگ را در زندگی اکنونتان شاهد هستید. اما برای جبران گذشته هنوز هم دیر نشده؛ کافیست به‌جای غم خوردن و ملامت کردن، از کرده‌‌های نادرست خود درس گرفته و زندگیِ تازه‌ای را از سر بگیرید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حین گریه، اشک سرد از چشمانتان بیرون خزید، نمایانگر این است که اتفاقات اعجاب انگیزی که مدّت‌ها انتظارش را می‌کشیدید برای شما رخ می‌دهد و ثمره و پاداش تلاش‌های روز افزون خویش را بعد از دوره‌‌ای دشوار و طاقت فرسا خواهید دید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک چشمانتان، داغ و گرم بود، نشان‌دهنده‌ی رنج، اندوه، استیصال و درماندگی شما در زندگی می‌باشد. موضوعی با اهمیّت، مدت زیادیست فکرتان را مشغول خویش ساخته، و شما را بین دو راهی قرار داده است. اما در آخر ریش و قیچی در دستان شما بوده و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی خودتان هستید پس به‌جای تعلل بی‌مورد، با درایت بالا، راه مورد نظرتان را برگزیده و عواقب انتخاب‌های خویش را بپذیرید.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که مرده‌ای در‌حال اشک ریختن و زاری کردن میباشد، تفسیرش این است که این فرد که ممکن است آشنا باشد یا غریبه، در طول عمر و در زمان حیاتش به‌جای ثواب برای خویش، گناه اندوخته و در این دنیا، جزو انسان‌های ناپاک و بد سیرت بوده است.

✍️ اگر در خواب دیدید، فردی که در گذشته فته شده است از شدّت سردرد، اشک می‌ریزد و ناله‌های سوزناک از خود سر می‌دهد، نمایانگر این است که این فرد در زمان حیاتش، انسانی مغرور و متکبر بوده، که مردم و اطرافیان از گزند زبان و کردار او در امان نبودند.

✍️ اگر در خواب دیدید که مرده‌ای از شدت دندان درد و فک درد گریه کرده و اشکش سرازیر می‌شود، حاکی از این است که این شخص، در زمان حیات، با زبان، کنایات و حرف‌های بی پایه و اساس خویش، دیگران را به جان هم انداخته و موجبات عداوت، کینه و دشمنی میان مردم را فراهم کرده است. به‌علاوه با تهمت‌ها، فحش‌های رکیک و کلمات توهین آمیزش مایه‌ی رنجش و دلخوری دیگران گشته است.

✍️ اگر در رؤیای خود، شخصی را که از این جهان چشم فرو بسته است را مشاهده کردید، که از درد شدید در ناحیه‌ی شکم، شیون می‌کند و یا با اشک ریختن، از دیگران کمک طلب می‌نماید؛  بیانگر این است که، این مرده تا زمانی‌که زنده بود، بخش زیادی از مال و ثروت خود را از راه نادرست و حرام کسب نموده و به‌وسیله‌ی آن شکم خودش و زن و بچه‌اش را سیرمی‌نموده است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به‌صورت کلی از نظر این معبر، تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب چه متعلّق به صاحب خواب باشد و چه دیگری، مبارک و خجسته بوده و نماد بهجت، مسرّت و نشاط است.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که گریه کرده و قطرات اشک بر گونه‌هایتان سرازیر می‌شود، نشانگر این است که آینده‌ای سراسر پیشرفت، ترقّی و موفقیّت در انتظارتان خواهد بود. آینده‌ی روشنی که در آن به آمال و آرزو‌های خود دست یافته و اهداف خود را به ثمر خواهید نشاند.

✍️ اگر در خواب ببینیم که شخص دیگری گریه کرده و شما اشک ریختنش را تماشا می‌کنید، نمایانگر این است که اخبار امیدوار کننده‌ای به گوشتان می‌رسد که ابهامات و شبهات شما را در ارتباط با موضوعی که مدتی طولانی ذهنتان را درگیر خود نموده، برطرف خواهد ساخت و شما را در اتخاذ تصمیم مدنظرتان، مصمّم خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب فردی شناس و یا ناشناسی را دیدید که با صدای بلند خندیده و قهقهه می‌زند، اما بلافاصله و به‌طور ناگهانی، گریه را آغاز نموده و اشک ریزان ناله و فغان سر می‌دهد، تفسیرش خوشایند نبوده و بیانگر دردسرها و گرفتاری‌هاییست که این فرد آشنا و یا نا آشنا به زودی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آن‌ها خواهد شد. در واقع تعبیر این خواب، مرتبط با شخصی است که بیننده‌ی خواب او را در رؤیای خویش، زار و گریان مشاهده می‌کند.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب دیدید که لباس عزا بر تن دارید و به‌خاطر مصیبت وارد شده بر شما، اشک ریخته و با صدایی بلند ضجه و گریه می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که غم و اندوه به زندگی‌اتان راه یافته، حال روحی‌اتان را بر‌هم زده و شما را برای مدّتی افسرده و گوشه‌گیر می‌سازد. چاره‌ی رهایی از آلام و درد‌هایتان، پذیرفتن سختی‌های زندگی و انعطاف در برابر تغییراتی می‌باشد که ممکن است برخلاف میل شما رخ دهد و غافلگیرتان سازد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که به‌خاطر اعمال ناپسند، اشتباهات سهوی و عمدی گذشته‌، ترس از خشم و غضب خداوند و ندامت از گناهان بزرگ و خطاهای نابخشودنی خویش، اشک می‌ریزید؛ نشان‌دهنده‌ی این است که غصه و ناراحتی از زندگی شما رخت بسته و جایش را به خوشی شادمانی خواهد داد. همچنین حاکی از این است که اتفاقات دلنشین و خوشحال‌کننده، زندگی‌اتان را کاملاً بهبود می‌بخشد و از شما انسانی با انگیزه و سرشار از شور زندگی، خواهد ساخت.

از نظر شیخ طوسی

✍️ اگر در خواب مرده‌ای را دیدید که در ابتدا می‌خندید و شاداب و پر از نشاط به‌نظر می‌آمد، اما ناگهان اشک از چشمانش سرازیر گشته و گریه و ناله سر می‌دهد، تعبیر نمایانگر این است که از سمت شخصی آشنا، خبر‌های بد و ناگواری به گوشتان می‌رسد که شنیدنش از لحاظ روحی شما را ناخوش می‌کند. به‌علاوه این حجم از غم و اندوه، روحیه‌اتان را به‌کلی از بین برده و رابطه‌اتان با اطرافیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که شاهد و ناظر اشک ریختن فردی می‌باشید که مدت‌هاست چشم از دنیا فرو بسته، معنایش این است که به لطف خدا فردی وارد زندگی شما می‌شود که اکثر مشکلات و گره‌های زندگی‌اتان به دستان او باز می‌شود به‌علاوه با برطرف شدن مشکلات اساسی، زندگی روی خوشش را همچون سابق به شما نشان خواهد داد.

از نظر ادوارد

✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از اعضای خانواده‌اتان، همچون مادر، پدر، خواهر و یا برادری که از دنیا رفته و فته نموده در حال گریه و اشک ریختن بود، تعبیر نمایانگر این است که شما و یا یکی اطرافیان نزدیکتان احتمالاً در آینده‌ی نه‌چندان دور دچار بیماری و کسالتی موقّتی می‌شوید که در روز‌های آتی خطر از سر شما گذشته و دوباره به سلامت جسمانی خویش بر خواهید گشت و قوّت خود را بار دیگر باز خواهید یافت.

از نظر معبرین غربی

معبرین غربی بر این باورند که دیدن اشک چشم در خواب بیانگر احساس شعف، ابتهاج و سرخوشی برای صاحب خواب می‌باشد همچنین مشاهده کردن عملِ گریه کردن و اشک ریختن در رؤیا، نشان‌دهنده‌ی لزوم پاک کردن قلب از آلایشات و صفات منفی می‌باشد که روح انسان را صیقل داده و وجودش را عاری از حسادت، کینه، نفرت و قساوت می‌سازذ.

✍️ اگر در خواب دیدید که حین گریه و زاری نمودن، اشک داغ و گرمی از چشمانتان جاری گشت، تعبیر نشانگر این است، آرامش و سعادت زندگی شما توسط اشخاص نزدیک و به ظاهر معتمد، مورد تهدید قرار گرفته و رویارویی با حقایق تلخ و مشخص شدن چهره‌ی واقعی افراد دورو و متظاهر شما را دچار غم و ناراحتی ساخته و نظرتان را نسبت به جهان پیرامون و آدم‌های اطراف، به کلی تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش، افرادی را مشاهده کردید که در حال اشک ریختن و زار زدن بودند، تفسیرش این است که باید تغییراتی اساسی و بنیادین در رفتار و کردارتان ایجاد نمایید زیرا دیگران از نوع برخورد شما دچار سوء تفاهم گشته، رنجیده خاطر می‌شوند. زیرا نمی‌دانند که  آنچه می‌گویید شوخی و مزاحی بیش نیست. برای جلوگیری از بر هم خوردن روابط مهم زندگی‌اتان، کمی جدّی تر به مسائل نگاه کرده و از هر موضوعی به‌عنوان بهانه و دستاویزی برای خوش بودن و خندیدن استفاده نکنید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک‌های رنگین در اَشکالی غیر معمول از چشمانتان بیرون چکید، نمایانگر این است که شما بعد از تلاش‌های مستمر و کسب موفقیّت‌ها و تجارب کوچک و بزرگ، به آن‌چه سزاوار و لایقش هستید، خواهید رسید. اما برای تداوم داشتن و ثابت قدم ماندن در مسیر پیشرفت و ترقّی باید سنجیده رفتار نموده، تکبّر را کنار گذاشته و از خطاها و شکست‌های گذشته‌اتان درس زندگی بیاموزید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که از شدّت درد و التهاب زخم و جراحات ایجاد شده بر روی بدنتان اشک می‌ریزید، نشان‌دهنده‌ی این است که در برهه‌ای از زندگی، دچار مشکلات مالی شده و برای رفع و رجوع آن مجبور می‌شوید از طریق قرض گرفتن  و تقاضای وام‌هایی سنگین، کمبود‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان را برطرف سازید. معضلات مالی و سختی‌های حاصل از آن، به رابطه‌ی شما با عزیزانتان خدشه وارد نموده و آن‌ها را از شما دور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب خود را خندان دیدید و به یک‌باره از مسئله‌ای مستأصل گشته و با صدایی رسا، گریه سر دادید، معنایش این است که شما نگران از دست رفتن لحظه‌ها و گذر شتابان عمر خود هستید. پیر شدن و فرسوده گشتن که بخشی از طبیعت انسان است شما را اندوهگین و مضطرب می‌سازد. اما بهتر است به جای آن‌که تمام تمرکز و حواس خود را بر روی لحظه‌های از دست رفته بگذارید، موقتی بودن و پایدار نماندن جهان مادی را دریافته و آن را بپذیرید، اعتدال را در امور خویش در رأس کار‌های خود قرار دهید و از کهولت سن نهراسید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که به‌خاطر غم از دست دادن یکی از عزیزانتان بغضتان شکسته و صورتتان از اشک پر می‌شود، بیانگر این است که، عمر شخص فته شده، در عالم بیداری زیاد گشته و سعادت و خوشبختی نصیبش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که به علت وجود مسئله‌ای نهان که فقط خودتان از آن مطلّعید گریه می کنید، تعبیر حاکی از این است که عمر اتفاقات بد و ناخوشایند در زندگی شما به سر می‌رسد و لحظاتی شیرین و ناب جایگزینش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که مشغول زار زدن بودید اما هیچ اشکی از چشمانتان سرازیر نگشت، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی درونگرا هستید که تمام اندوه، رنج و نارضایتی خود را درون خویش پنهان می‌دارید زیرا فکر می‌کنید تنها خود می‌توانید غم‌‌هایتان را تسلی بخشید. اما باید در نظر داشته باشید که تحمّل سختی‌ها به تنهایی و حل نمودن مسائل بدون مساعدت دیگران در نقطه‌ای از زندگی، شما را خسته و فرسوده خواهد کرد. پس بهتر این است که روی افراد مناسب حساب کرده و آن‌ها را محرم راز خویش بدارید.

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس موضوع آن 📋

اشک ریختن برای مرده

✍️ اگر در خواب دیدید که برای مردن شخصی اشک می‌ریزید و گریه می کنید که در عالم بیداری زنده است، تعبیر نشانگر این است که آن فرد عمری طولانی و پر برکت داشته و سلامتی، شادی، ثروت و موفقیت در زندگی‌اش جریان خواهد داشت. همچنین این خواب می‌تواند بیانگر محبوبیّت فرد مذکور،میان دوستان و اطرافیان و خویشاوندانش باشد که همیشه برای سعادت و عاقبت به‌خیری او دعا کرده، همه‌جا از او حمایت و پشتیبانی نموده، از خوشحالی‌اش خرسند گشته و از غم او اندوهگین خواهند شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال گریستن بالای قبر کسی بودید که در عالم بیداری نیز در قید حیات نیست، تعبیرش این است که گناهان و معصیّت‌های فرد فته شده، به کلی پاک گشته و از سوی خداوند مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. همچنین بیان‌کننده‌ی جایگاه و مرتبه‌ی بالای او در بهشت، به‌واسطه‌ی طهارت نفس و پاکی قلبش می‌باشد.

اشک ریختن دختر

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری که می‌شناسید، برای شما و یا در حضور شما اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر بیانگر این است که از مواهب و نعمت‌های دنیوی خداوند در طول زندگی خویش بهره مند گشته در حالی‌که با اعمال درست و کار‌های پسندیده، ثواب اخروی نیر کسب می‌نمایید. به‌عبارتی شما فردی هستید که هم دنیای خود را آباد کرده و هم از دنیای آخرت غافل نخواهید بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری ناشناس برای شما گریه کرده شدیداً اشک می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی هستید که با خود و جهان پیرامونتان در صلح بوده‌اید، به همین خاطر جهان هستی نیز در جهت تمایلات و خواسته‌های شما عمل نموده و نیک بختی، شادی و رضایت را حاکم بر زندگی‌اتان خواهد کرد.

اشک شادی و شوق

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی شادمانی، اشک ریختید و گریه کردید، تعبیر نمایانگر این است که به علّت مشکلات ناگهانی و مصیبت‌های متعدّدی که بر سر راهتان قرار می‌گیرد، پروسه‌ی پیشرفت در کار و در امور شخصی زندگی‌اتان دچار وقفه گردیده و این مسئله شما را دچار تنش و اضطراب خواهد کرد.

✍️ اگر در رؤیای خویش افرادی را مشاهده کردید که از شادی، می‌گریند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که پیش‌آمد‌های مثبت و شگفت‌آوری برایتان رخ می‌دهد که موجب ایجاد تحوّلی شگرف و تغییراتی آشکار در زندگی شما شده و دستاورد‌های عظیمی را عایدتان خواهد ساخت. همچنین نشانگر وجود عزیزانی حمایت‌گر و دلسوز اطراف شماست که در زمان بلایا، سختی‌ها و ناهمواری‌ها، به شما انگیزه و انرژی لازم را انتقال داده و امید را در قلبتان زنده خواهند کرد.

بغض و اشک

✍️ اگر در خواب دیدید که بغض در گلو دارید اما گریه نمی‌کنید و اشک‌هایتان را فرو می‌خورید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که تمایل دارید با مسائل و مشکلات زندگی به تنهایی رو‌به‌رو شوید. کمک گرفتن از دیگران برایتان سخت و غیر قابل تحمل بوده و احساس بی‌ارزشی و ناتوانی را درون شما ایجاد می‌نماید. به‌علاوه اگر در اتفاقی خوشحال‌کننده و مبارک برایتان رخ دهد باز هم از بروز احساسات خود هراسان بوده و با مخفی نمودن شادی خویش، سعی دارید تا احساس امنیت داشته و لذّت و سرورتان را با کسی شریک نشوید.

اشک خون‌آلود

اشک و گریه خونین در خواب دارای چند تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر پشیمانی از گذشته و پیدا کردن راهی برای جبران خطاهای مربوط به صاحب خواب می‌باشد.

تعبیر دوّم:

نشانگر مشکلاتی است که صاحب خواب مدّت‌هاست که حل نمودن و برطرف کردن آن‌ها را به تعویق انداخته و با بی‌توجهی به مسائل جدّی زندگی، آن‌ها را پیچیده‌تر ساخته است و حالا زمان مناسب برای صاحب خواب فراهم آمده تا با بررسی مجدد و رفع و رجوع مشکلات پیشین، به سهل‌انگاری‌های خویش پایان بخشد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی است که بیننده‌ی رؤیا در روزمره‌ی خویش با آن‌ها مواجه گشته و احساساتش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اشک ریختن حیوانات

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حیوان خانگی شما در حال اشک ریختن و گریه کردن می‌باشد، تعبیر نمایانگر این است که اخباری ناخوشایند از حادثه‌ای ناگوار را به گوشتان می‌رسانند. حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی که همه چیز را بر ضررتان تغییر داده و دل‌زدگی و ناامیدی را بر شما غالب خواهد ساخت.

اشک ریختن مرده

✍️ اگر در رؤیا، مرده‌ای را دیدید که از موضوعی ناراحت بوده و اشک در چشمانش حلقه می‌زند، حاکی از این است که شما فکر می‌کنید تنها هستید و افراد کمی درکتان می‌کنند. هر‌قدر تعداد آدم‌های موجود در اطرافتان افزایش می‌یابد این احساس رخوت در شما پررنگ‌تر می‌گردد. همچنین شما به علت اختلاف نظر با دوستانتان از بیان کردن و ابراز نمودن نظرات واقعی خویش، می‌هراسید و خیال می‌کنید که آن‌ها با آگاه شدن از تفاوت‌ها، شما را ترک خواهند کرد.

اشک ریختن کودک

به‌طور کلی تعبیر دیدن کودکی غرق در اشک و گریه در خواب بیانگر اتفاقی نامبارک، بدشگون و نحس می‌باشد که زندگی بیننده‌ی رؤیا را به تنگنا کشانده و آرزوهایش را تباه خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید کودکی را در حال اشک ریختن و گریه کردن دیدید، معنایش این است که از سمت دوستانتان چه در زمینه‌ی شغلی و چه در زمینه‌ی شخصی، آسیب دیده و متضرر خواهید شد. همچنین نشانگر این است که دلسوزی و محبّت افراطی شما به دیگران موجبات سوء استفاده و بهره‌گیری‌های مالی را از سوی آن‌ها برایتان به‌وجود آورده و احساس قربانی بودن را درونتان ایجاد می‌کند . دقّت در انتخاب دوستان صمیمی، مشخص کننده‌ی ارزش و اعتبار شما در مسیر رشد و پیشرفتتان خواهد بود پس در این زمینه احتیاط لازم را اعمال فرمایید تا در آینده نادم و پشیمان نگردید.

اشک ریختن هیستریکی و عصبی

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی هیجان و یا از روی اضطراب بیش از حد، شروع به اشک ریختن و گریه کردن می‌کنید، تعبیر نمایانگر این است که باید خشم و احساسات فرو خورده‌ی خود را رها کرده و از بند محدودیت‌های سخت و چهارچوب‌های بی‌رحمانه‌ای که خودتان برای خویش تعیین نمودید آزاد شوید. سلامت روحی شما مستقیماً به رفتار‌هایی که از خود بروز می‌دهید مرتبط است پس با سرکوب نمودن احساسات متنوع خود، به روانتان آسیب نرسانید.

اشک ریختن با صدای بلند

اشک ریختن و یا گریه کردن در خواب با صدای بلند دو تعبیر متفاوت دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر فرصت و موقعیّت شغلی جدید و مناسبی است که در صورت پذیرفتن و مغتنم شمردن آن، آینده‌ای بسیار درخشان و مثال زدنی در انتظارتان می‌باشد. این شرایط کاری بی‌نظیر، تجربیات کافی را در اختیارتان قرار داده و ثروت و مال شما را چندین برابر خواهد ساخت.

تعبیر دوّم:

نشانگر ایجاد رابطه‌ی عاطفی‌ای عالی و پیدا کردن نیمه‌ی گمشده‌اتان است. اگر هنوز همسر مورد نظرتان را نیافتید، به‌زودی شخصی وارد زندگی‌اتان می‌شود که بخش اعظمی از خصوصیات دلخواه شما را در خود دارد. شما و شریک احساسی‌اتان پیوندی عمیق و لحظاتی سرشار از آرامش را تجربه نموده و در کنار یک‌دیگر سرانجام و پایانی پر از خیر، سعادت و نیکویی خواهید داشت.

اشک ریختن مادر

✍️ اگر در خواب دیدید که مادرتان از موضوعی بسیار ناراحت بوده و در حال گریه کردن می‌باشد، تعبیر بسیار نامبارک و ناخوشایند دارد و نشان‌دهنده‌ی بلا و مصیبتی می‌باشد که گریبان زندگی‌اتان را گرفته و شما را سرخورده و سردرگم می‌سازد. این سختی و دشواری می‌تواند مربوط  ورشکستگی کسب و کار شما و مشکلات مالی عدیده‌ای باشد که شما را نگران ساخته و یا نشانه‌ای از بروز بیماری و کسالت و از دست رفتن سلامت جسمانی و عقلانی باشد. به‌علاوه مصیبت مذکور شامل مرگ و از دست رفتن یکی از عزیزان یا به هم خوردن رابطه‌ی دوستانه و احساسی شما نیز خواهد بود. بنابراین بازم است صدقه دهید و بر خدا توکّل کنید تا صبر و شکیبایی‌اتان بیشتر شود و از آسیب این اتفاقات در امان بمانید.

اشک ریختن پدر

✍️ اگر در رؤیای خویش پدرتان را در حال گریه و زاری دیدید، نمایانگر این است که حوادثی تلخ و اندوهناک گریبان شما را گرفته و زندگی سابقتان را دچار مشکل می‌کند. همچنین این اتفاقات غیر معمول و تغییرات ناگهانی شما را شوکه نموده و شرایط روحی‌اتان را وخیم‌تر می‌سازد. باید به خود زمان کافی دهید تا با این تحوّلات کنار آمده و اقدامات درست را در ادامه‌ی مسیر، به‌کار بگیرید. فراموش نکنید که دست کم نگرفتن توانایی‌های خود و تلاش و کوشش در راه پیش‌رفت کلید اصلی موفقیّت و سربلندی شما خواهد بود.

اشک ریختن همسر

✍️ اگر رؤیای خویش، مشاهده کردید که از چشمان همسرتان اشک سرازیر می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در زندگی فردی ریسک پذیر و با اعتماد بنفس هستید که بعضی اوقات این ویژگی‌ها موجب ایجاد غرور و تکبّر در شما گشته و این موضوع همسرتان را آزرده خاطر می‌سازد. همچنین بهتر است بدانید که پیروزی بر چالش‌های موجود در زندگی، احتیاج به تعامل و همکاری دو طرفه داشته و نیازمند مشورت و هم‌دلی می‌باشد. پس با در نظر گرفتن رأی و نظر شریک عاطفی‌اتان او را ارج نهید و بار تمام مسئولیّت‌ها را به تنهایی بر دوش نکشید زیرا ارزش نهادن به نظر‌های یک‌دیگر و همکاری متقابل، مهر و محبّت بین اشخاص را افزایش داده و عشق را صد چندان خواهد کرد.

اشک ریختن خودتان به همراه فردی دیگر

خواب اشک ریختن و گریه کردن به همراه یک فرد دیگر نماد جشن، اخبار خوش و پایکوبی می‌باشد و دارای چند تعبیر متفاوت است.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی و در آینده‌ای نه چندان دور، صاحب فرزندی نیکو خواهد شد که با ورودش به زندگی او، خیر و برکت را بیش از پیش نصیبش خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر نامزدی، ازدواج و یا وصلتی خجسته می‌باشد که دو طرف عاشقانه به یک‌دیگر علاقه‌مند بوده و برای بهبود زندگی‌اشان از هیچ چیزی فروگذار نخواهند کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی ترقّی و پیشرفت قابل توجّه در کسب و کار بیننده‌ی رؤیا می‌باشد که جایگاه مالی او را ارتقا و به نامش شهرت و اعتبار خواهد بخشید.

اشک ریختن فردی ناشناس

✍️ اگر در خواب دیدید که فرد غریبه و ناشناسی مقابلتان اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر حاکی از است که دشمنان شما از روی حسادت و عداوتی دیرین، دست به دست هم داده تا برای شما دسیسه چینی نموده و توطئه‌های بی‌رحمانه‌ای را ترتیب دهند. از جنگ و ستیز با این‌گونه آدم‌ها اجتناب کنید و با سیاست و تدبیر خویش، راهی مناسب و در خور شرایط، برای پاسخ به نقشه‌های مکار‌آمیزشان پیدا کنید تا هم وجهه‌ی خود را در برابر دیگران حفظ نمایید و هم آرامش زندگی شخصی‌اتان را بر‌هم نزنید.

تسلی دادن فرد، هنگام اشک ریختن

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که شخص گریان و اندوهگینی را آرام کرده و با او همدلی می‌نمایید، بیانگر این است که کمک کردن و یاری نمودن دیگران در اولویت کار‌های شما قرار دارد. احساس مفید بودن و تلاش برای رفع و رجوع معضلات افراد جزوی از عادات شما در زندگی بوده و همچنان هم هست. به‌علاوه نتایج اعمال خیّرانه و خدا پسندانه‌اتان به زودی به شما در این دنیا عطا می‌شود و در نهایت ثمره‌ی نوع دوستی خود را خواهید دید.

اشک ریختن از فرط تنهایی

✍️ اگر در خواب دیدید که به‌خاطر ترس از تنها ماندن یا به علّت احساس تنهایی مفرط، اشک می‌ریزید و گریه می کنید، تعبیر نمایانگر این است که شما نیازمند آشنا شدن و معاشرت با آدم‌های جدید و شخصیّت‌هایی متفاوت هستید تا از حالت روزمرگی و کسالت خارج شده و ویژگی‌های فردی خود را در اجتماع و میان مردم کشف کنید.

اشک ریختن از فرط دوری و دلتنگی

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که از روی غم و اندوهِ دوری از شخصی در عذاب بوده و اشک می‌ریزید، بیان‌کننده‌ی این است که شما باید وابستگی‌اتان به افراد را کم کرده و با حفظ استقلال خویش، شخصیّتی محکم و آسیب ناپذیری بسازید که هیچ‌کس قادر به تخریب کردن و زیان رساند به آن نباشد.

اشک ریختن بدون گریه کردن

خواب اشک ریختن بدون گریه دو تعبیر مجزا دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب، بعد از گذراندن زمانی سخت و طاقت‌فرسا و طی نمودن دوره‌ای اندوه و ناراحتی، آرامش را احساس کرده و درد‌های روحی‌اش تسکین می‌یابد. همچنین با حاصل شدن بهبودی در او، عزمش را برای تلاشی دوباره و به‌دست آوردن و رسیدن به خواسته‌ها و اهدافش جزم خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که صاحب خواب در اطرافش اشخاصی هستند که به او حسادت ورزیده و سعی دارند تا با زیر سؤال بردن هویّت فردی، اعتبار شخصی و اصل و نسب او، بیننده‌ی رؤیا را از سر راه خود کنار زده و با دستیابی به جایگاه و محبوبیّتش، به مقاصد شوم خود برسند.

اشک سرد

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک سرد از چشمانتان جاری گشت، نشان‌دهنده‌ی این است که به‌زودی برای مشکلات به ظاهر لاینحل خویش، راه‌حلی کارآمد و اساسی یافته و ضرر و زیان موجود در گذشته‌ را جبران خواهید کرد. همچنین وجود انسان‌هایی آگاه با بینشی درست در کنارتان بی‌تأثیر نبوده و سبب قرار دادن شما در مسیر رؤیاهایتان خواهد شد.

اشک داغ

✍️ اگر در رؤیای‌ خود مشاهده کردید که در حین گریستن، اشک داغ از چشمانتان فرو می‌ریزد، حاکی از این است که رنج‌های زندگی شخصیت  شما را آب دیده و پخته ساخته است. این سختی‌ها بخشی از گذشته‌ی شما را در بر دارند در نتیجه فرار و انکار نمودن اتفاقات پیشین، منجر به رهایی از آن‌ها نخواهد شد. بلکه افتخار کردن به خودتان و پذیرش تجربیات تلخ و شیرین زندگی است که از شما فردی قوی و محکم خواهد ساخت.

حلقه زدن اشک در چشم

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک در چشمانتان حلقه زده ولی از آن فرو نریخت، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حساب‌گر و تیز‌بین در امور مالی هستید. آینده‌نگری شما سبب شده تا بخشی از ثروت و مال خویش را پس‌انداز نموده و در روز مبادا آن را به‌کار بگیرید. همچنین علاقه مندی شما به کار‌های خیر باعث شده است تا مبلغی را صرف کمک کردن به انسان‌های نیازمند و فقیر کرده و مسائل دینی را میان مردم گسترش و ترویج دهید.

اشک ریختن، هنگام دیدن نور خورشید یا آتش

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که با نگریستن به نور خورشید و یا شعله‌های آتش، اشک از دیدگانتان فرو ریخت، بیان کننده‌ی آرزوهای دور و درازی است که به دلایل مختلف از دست یافتن به آن‌ها باز ماندید. آمال و مقاصدی ارزشمند که تلاش دوباره برای تصاحبشان را بیهوده و پوچ ندانسته و زندگی خود را در گرو رسیدن به آن می‌دانید.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی بشقاب دانیال نبی شستن شکستن ظ ظرف ظرف مسی ظروف کاسه لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️

بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که آشپزخانه محلّ خوردن و تأمین نیاز گرسنگی انسان است پس به همین خاطر آن را سمبل رزق و روزی و مال و ثروت می‌دانند. ظرف و ظروف از احتیاجات اساسی یک خانه به شمار می‌رود. بنابراین وجود وسایلی از قبیل کاسه، بشقاب، قابلمه، دیگ، ماهی‌تابه و غیره در آشپزخانه امری ضروری و مهم است. در متن زیر سعی شده تا با در نظر گرفتن تنوع ظروف و کارایی آن‌ها و همچنین نظر‌های معبران مختلف، تفسیر مناسبی از این خواب ارائه گردد. پس در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که درون یک ظرف کاسه‌، چیزی می‌خورید، تعبیر بیانگر این است که شما فردی هستید که انسانیّت و درستی را سرلوحه‌ی اعمال خود قرار داده و در موقعیّت‌های حساس تلاش می‌کنید تا با وجود تمام سختی‌ها، باز هم راه پاکی را پیموده و دست به انجام کار‌های ناپسند نمی‌زنید. همچنین در امور مالی و برطرف نمودن نیاز‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان، همچنان به اصول اخلاقی پایبند بوده و با همّت بلند خویش، روزی حلال کسب می‌نمایید. خداوند نیز به همین خاطر،سرمایه و مال شما را پر برکت ساخته و به زندگی‌اتان نظر خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب کاسه‌ای تهی را مشاهده نمودید، نشانگر این است که برای مدّتی در زندگی شخصی خود دچار مشکلات و معضلات فراوان شده و افسردگی و ناامیدی وجودتان را فرامی‌گیرد اما برای در امان ماندن از رویداد‌های ناگوار بهتر است خود را برای هر اتفاقی آماده نموده و در مقابل ناهمواری‌ها منعطف‌تر باشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش، کاسه‌‌ی مطلّا و یا نقره اندودی را دیدید که مملوء از غذا‌ها و خوردنی‌های متنوع بود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما به مشکلات مالی‌ای بر‌می‌خورید که موجب می‌شود تا محتاج کمک دیگران شده و از آن‌ها درخواست پول کرده و یا زندگی خود را با مال حرام و نادرست سپری کنید. شاید در ابتدا این راه‌ها مؤثر واقع شود اما در آینده نتیجه‌ی خوبی در انتظارتان نخواهد بود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

✍️ اگر در خواب ظرف و ظروف مسی را مشاهده نمودید، تعبیر این است که خدمتکار جدیدی را به استخدام خود در آورده و امور مهمتان را به او می‌سپارید. این خدمتکار که می‌تواند بانویی جوان باشد، فرد قابل اعتمادیست که در زمان کوتاهی با او صمیمی گشته و همچنین محرم اسرارتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون لیوان و یا در کاسه‌ای آب می‌نوشید حاکی از این می‌باشد که در میهمانی بزرگی شرکت می‌کنید که مجلس بزم و شادی است. در این جشن مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادات کاری بسیار پر سودی به شما داده می‌شود که در صورت پذیرفتن آن، وضعیّت مالی‌اتان دگرگون شده و ثروت انبوهی عایدتان خواهد شد.

✍️ اگر در خواب قابلمه و یا دیگی را ببینید که روی شعله‌ی آتش است و غذا داخل آن در حال پخته شدن می‌باشد، بیانگر این است که از محلّ سکونت خود دور گشته و راهی سفری دور و دراز خواهید شد. این سفر آغازگر ورود برکت فراوان در زندگی‌اتان خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که برایتان قابلمه آوردند و یا آن را به شما سپردند، نمایانگر این است که مسافری در راه دارید که به زودی رفع دلتنگی حاصل می‌شود و او برای مدّت نسبتاً طولانی در کنار شما اقامت می‌گزیند.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون قابلمه یا دیگی در حال غذا خوردن هستید، نشانگر این است که از شخصی که برایتان بسیار عزیز و قابل احترام است سوغات و یا هدیه‌ای ارزشمند دریافت کرده و از این بابت مسرور خواهید گشت.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که همسرتان، دو و یا چند قابلمه را پر از غذا می‌کند، تعبیرش این است که به امید خدا و در آینده‌ای نزدیک فرزندی سالم و نیک به شما عطا خواهد شد. با پا گذاشتن این نوزاد در زندگی‌اتان، اتفاقاتی خوش و غیر‌مترقّبه شما را غافلگیر خواهد ساخت.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف را چه از روی عمد و چه غیر عمد می‌شکنید، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که غم و ناراحتی از زندگی شما رخت بر بسته و جایش را به خوشی و شادمانی خواهد داد. افرادی در زندگی شما قدم خواهند گذاشت که به رشد شخصی‌اتان کمک بسیار خواهند کرد.

✍️ اگر در خواب بشقابی پر از خوراکی را مشاهده کردید نمایانگر این است که در جمعی احضار خواهید شد که خبر‌های خوشی در آن به گوش شما می‌رسانند. این اخبار مبارک، انگیزه‌ای برای قدم‌های محکم شما به‌سوی فتح قله‌های موفقیّت خواهد بود.

✍️ اگر در رؤیای خود بشقابی شکسته و یا خرد شده را به چشم دیدید، بیانگر این است که از سرمایه‌گذاری اخیر خود، سود و منفعتی فراوان برده و کارهایتان همان‌طور که پیش‌بینی‌اش را می‌کردید به سرانجام خواهند رسید.

از نظر آنلی بیتون

✍️ اگر در خواب دیدید که خرید و فروش ظرف های مختلف، در اندازه‌های متفاوت را برعهده دارید، تعبیر حاکی از این است که سرانجامی خوش و سرنوشتی پر از خیر و سعادت برایتان مقدّر گردیده. این پرنده‌ی خوشبختی نه تنها بر دوش شخص شما که حتی بر شانه‌ی نزدیکان و کسانی‌که با شما در ارتباط هستند نیز خواهد نشست و آن‌ها نیز از موهبات تقدیر درخشانتان بهره‌مند خواهند گشت.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید، افرادی برای هدفی مشخص و کینه‌توزی‌ای دیرینه، ظروف متعلّق به شما را می‌شکنند، تفسیرش این است که بعد از مدّت‌ها سختی و رنج اتفاقی خوشایند برایتان رخ خواهد داد که از آن شادمان گشته و دوباره امید خود را باز می‌یابید. اما بعد از اندکی مجال، همه چیز به حالت اوّل خود برگشته و داغ شما دوباره تازه خواهد شد.

✍️ اگر در خواب قفسه‌های طویل و یا کمدهایی پر از ظروفی تمیز، برّاق و درخشان را دیدید نشانگر این است که فردی مطابق با معیار‌های مورد پسند شما به دیدارتان می‌آید که مهرتان بر دل یکدیگر نشسته و پیوند عاطفی عمیقی بینتان شکل می‌گیرد. این رابطه‌ی احساسی در نهایت به ازدواجی شیرین و عاقبتی خوش ختم خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیا ظروفی را دیدید که سطح آن را گرد و غبار پوشانده بود، بیانگر این است که شما نگران آینده هستید زیرا تصمیماتی اتخاذ نمودید که نتیجه و ثمره‌اش نامشخص و نامعیّن است. این موضوع شما را ترسانده و در خصوص عملکردتان شک و ریب به دل شما می‌اندازد. بهتر است تمرکز خود را به روی نیمه‌ی پر لیوان معطوف کرده و با بزرگنمایی نکردن احتمالات منفی، دغدغه و پریشانی را از خود دور سازید.

✍️ اگر در خواب بشقاب چینی و یا شیشه‌ای را دیدید، نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های شخصیتی شماست که همگان را مجذوب خود ساخته و به فکر فرو می‌برد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به تجملی نبودن و ساده زیست بودن اشاره کرد. همچنین اهمیّت و توجه فراوانتان به جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی در زندگی، شما را از دیگر افراد متمایز ساخته و سبب دریافت قدردانی و احترام از مردم خواهد شد.

✍️ اگر در رؤیای خویش بشقابی از جنس مس را مشاهده کردید، نمایانگر وجود دشمنانی است که شما را احاطه کرده‌اند. دشمنان حسود و بد دلی که احتمالا از نزدیکانتان هستند. این افراد قصد آسیب رساندن به شما را داشته و برای سست کردن بنیان خانواده و از هم گسستن روابط پایدار شما با عزیزانتان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

✍️ دیدن کاسه‌ی مسی در خواب به این معنی است که شما مورد اعتماد و اطمینان اشخاص زیادی هستید که آرزوی همنشینی و مصاحبت با شما را دارند. این اشخاص از افراد والا مقام و صاحب شوکت و قدرت هستند که برای رسیدن به مقاصد شوم و پیش بردن امور مهم و پر اهمیتشان به انسان کاردانی همچون شما نیازمندند. اما شما با وجود آگاهی کامل از عواقب احتمالی تصمیم خود، از همکاری با آن‌ها اجتناب نموده و با شجاعت تمام، درخواستشان را رد خواهید کرد.

از نظر دانیال نبی

✍️ اگر در خواب دیدید که پا و یا دستتان داخل ظرف مسی است، چه ظرف پر باشد و چه خالی، تعبیر نشانگر این است که فردی شب و روز به درگاه خداوند برای شما دعا می‌کند. دعای خیر این شخص سبب گردیده تا بسیاری از بلایا از شما دور گشته و عمرتان دراز، پر خیر و برکت و سرشار از خوشی گردد. همچنین به‌خاطر قلب پاک و نیّت خالصانه‌ی شما خداوند روزی و نعمت را در زندگی‌اتان دو چندان خواهد کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ تعبیر دیدن ظرف مسی در خواب، بیانگر خدمت‌کاری است که در رکاب شما، به خوبی و دقیق، انجام وظیفه نموده و وفادار و دوست‌دار شما خواهد بود.

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف بر‌ اساس موضوع آن 📋

خرید و فروش ظرف و ظروف

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال خرید و فروش ظرف و ظروف خود هستید، تعبیر به این معنی است که حاصل زحمات چندین ساله‌ی خود در حوزه‌ی کسب و کارتان را دیده و تلاش‌هایتان به بار خواهد نشست. همچنین اوضاع مالی و شرایط روحی اتان نیز به‌کلی تغییر کرده و بار دیگر احساس خوشبختی خواهید کرد.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که در حال خرید ظرف و ظروف هستید و به یک‌باره ظروف از دستتان رها گردیده و می‌شکند، بیانگر این است که به‌صورت موقّتی، معضلات و مصائب لاینحل زندگی‌اتان، رفع و رجوع می‌شود اما باید احتیاط کنید زیرا دشمنانتان در آرزوی فرصتی مناسب هستند تا دوباره به شما ضربه زده و زهر خود را بریزند. همچنین نباید راز دل و اسرار زندگی خود را به راحتی در اختیار کسی بگذارید بلکه باید با شناخت بیشتر آدم‌های اطرافتان، خطر‌های احتمالی را از خود دفع کنید.

✍️ اگر زنی متأهل در خواب دید که مشغول انتخاب و خرید ظروف جدید برای خود است، نمایانگر این است که فردی از او در همه حال حمایت کرده و موجب بروز تغییرات بسیار مثبت و اساسی در زندگی‌اش می‌شود. این تغییرات و پیش‌آمد‌های موجود، نقطه‌ی عطف عمر او، در مسیر رسیدن به خوشبختی خواهد بود.

قفسه‌ای پر از ظرف و ظروف برّاق و درخشان

✍️ اگر فرد مجردی در خواب ببیند که قفسه‌ای پر از ظرف های برّاق در اختیار داشته، که در آن ظرف‌ها کنار هم با نظم و ترتیب مشخصی چیده شده باشند، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که ازدواجی موفقیّت آمیز و تحسین برانگیز خواهد داشت؛وصلتی مناسب و معقول،که توجه اغلب اطرافیان را جلب کرده و همگان را مجذوب می‌سازد. صاحب خواب بهتر است در این شرایط صدقه بدهد و از خداوند یاری طلبد، تا از چشم نظر در امان بماند.

✍️ اگر فرد متأهلی در رؤیایش ویترین‌های بزرگی را به چشم دید که ظروف مختلف در آن چیده شده بودند، نشانگر این است که روال تمام کارهایش به درستی پیش رفته و آمال و آرزوهایش به مرور زمان و با صبر و شکیبایی، یک به یک برآورده می‌شوند. به‌علاوه از عمر خویش، نهایت استفاده را در جهت به کمال رساندن شخصیتش و به جا گذاشتن اثرات مثبت و تأثیر برانگیز از خود خواهد کرد به‌طوری‌که افراد زیادی از کمک‌ها و دست‌گیری‌های او فیض خواهند برد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظروف داخل قفسه‌ی موجود در آشپزخانه‌ی‌اتان را خاک گرفته تفسیرش این است که در برهه‌ی حساسی از زندگی با گرفتن تصمیمات نادرست و انتخاب راه‌های نکوهیده، مورد سرزنش خاص و عام قرار گرفته و برای از نو ثابت کردن شخصیت خود به دوستان و اطرافیانتان و همچنین به‌منظور جبران خطاهای گذشته ، تلاش زیادی را به انجام خواهید رساند.

ظروف شکسته

✍️ اگر در خواب ظرف شکسته، لب پر و یا ظرف سوراخی را مشاهده کردید، تعبیر این است که یکی از خدمتکارانی که تازه استخدام نمودید، گرفتار بیماری‌ای سخت می‌گردد و برای رهایی از این مریضی با مرگ دسته و پنجه نرم خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی که پیش از این سالم بود و هیچ خط و خشی هم نداشت در‌حال حاضر دچار شکستگی و آسیب شده است، نمایانگر این است که یکی از زنان نزدیک به شما، گرفتار بلا و بیماری‌ای طاقت فرسا شده و سلامتی‌اش را برای مدّت نامعلومی از دست می‌دهد. همچنین می‌تواند بیانگر مرگ و از دست دادن زنی در خانواده و میان خویشاوندان‌اتان باشد که سبب ایجاد غم و اندوه فراوان در شما خواهد شد.

شکستن عمدی ظرف و ظروف

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی عمد ظرف را شکسته و یا باعث شکستن ظرفی می‌شوید، تعبیر بیانگر این است که با فردی آشنا و با دوستی نزدیک به اختلاف خورده و درگیری و خصومت بینتان شکل می‌گیرد. این موضوع شما را بی نهایت می‌رنجاند زیرا انتظار نداشتید که رفتاری این چنینی را از شخصی که روزی به او اعتماد کرده بودید، ببینید. این اتفاقات شما را نسبت به اطرافیان بدبین نموده و اندکی گوشه گیر و منزوی خواهید گشت.

✍️اگر در خواب مشاهده کردید که ظرفی را با میل و اختیار خود به زمین کوبانده و آن را می‌شکنید، نشان‌دهنده‌ی این است که از همسر خویش جدا گشته و رابطه‌ی احساسی‌اتان به سردی می‌گراید. همچنین می‌تواند نشانگر خیانت و عدم تعهد طرفین در زندگی مشترک باشد که به طلاق ختم خواهد شد.

شستن ظرف و ظروف

✍️ اگر پسر جوان یا مجردی در خواب خود را مشغول شستن ظرف ها دید، تعبیر بیانگر این است که با زنی برخورد می‌کند و آشنا می‌گردد که رابطه‌اشان به ازدواج ختم خواهد شد. این زن، زنی است که به امور خانه کاملا آگاه و مسلط است. همچنین زنی کدبانو، قابل و هنرمندی می‌باشد که محیط خانه را برای صاحب خواب محلّی سرشار از آرامش و آسایش خواهد کرد.

✍️ اگر دختر جوان و یا مجردی در رؤیای خویش مشاهده کرد که ظرف‌ها را با دقت و تمیز می‌شوید، نمایانگر این است که خواسته‌ها، آرزو‌ها و تمایلات سرکوب شده‌ای درونش وجود دارد که عدم بروز آن‌ها، صاحب خواب را افسرده ساخته و او را سرشار از نا‌امیدی و سرخوردگی کرده است. این دختر باید با درک شرایط روحی خود، برای درمان و بهبود وضعیتش دست به عملی کار‌آمد زده و خود را از زندان آرزو‌ها و آمالش رها سازد.

✍️ اگر زن مطلقه‌ای در خواب دید که ظرف‌ها را یکی پس از دیگری می‌شوید، نشان‌دهنده‌ی این است که مردی مهربان، خوش‌اخلاق، متعهد و وظیفه‌شناس به او علاقه پیدا کرده و از صاحب خواب تقاضای ازدواج می‌کند؛ فردی که مرتبه‌ی خانوادگی بالایی داشته و فرهنگ غنی‌ای را داراست. هر‌چه‌قدر اندازه‌ی ظروف بزرگ‌تر باشد، شانس خوشبختی و سعادت او نیز بیشتر خواهد بود و هر‌قدر ظرف کوچک‌تر باشد احتمال شکست دوباره و عدم تفاهم بیننده‌ی خواب با همسرش افزایش خواهد یافت.

✍️ اگر در خواب دیدید که با عجله ظرف می‌شویید، معنایش این است که شما باید در زندگی خود برنامه‌ای مشخص و معین داشته باشید و طبق آن برای دستیابی به مدارج بالا‌تر و کسب موفقیت بیشتر تلاش حاصل فرمایید. تنبلی و سستی در کار‌ها شما را از رقبا عقب انداخته و زندگی‌اتان را کسل کننده و دچار روزمرگی می‌کند. پس شکست‌های کذشته‌ی خود را از یاد برده و به آینده با نگرشی درست‌تر بی‌اندیشید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که ظرف‌ها را شسته و بعد خشک می‌کنید، تفسیرش این است که شما احتیاج دارید تا افکار پوسیده و سابق خود را دور انداخته و تغییراتی بنیادین و ریشه‌ای در طرز فکر و اعتقادات خود ایجاد نمایید.

✍️ اگر در خواب دیدید که به هنگام شستن ظروف، به آن‌ها آسیبی جزئی رساندید به معنای این است که شما فردی بسیار احساسی با عواطفی متغیر هستید که کوچکترین حرف و یا انتقاد از سمت دیگران شما را دلخور و اندوهگین می‌سازد. اما برای پیشرفت در زندگی باید خود را قوی‌تر کرده و انعطافتان را نسبت به نظرات دیگران بیشتر کنید تا با شناسایی عیوب خویش، آن‌ها را برطرف سازید.

✍️ دیدن شست و شوی ظروف پلاستیکی در خواب و رؤیا نشانگر این است که شما به افراد بی‌ارزشی بها می‌دهید که کوچکترین اثر مثبتی بر زندگی‌اتان نمی‌گذارند حتی سبب اتلاف وقت و انرژی‌ شما می‌شوند. بی‌توجهی و بیرون آمدن از این روابط پوچ مسیر سعادت را برایتان هموار‌تر می‌سازد و شما را به سوی انسان‌هایی فرهیخته‌تر سوق خواهد داد.

✍️ اگر در خواب دیدید که فردی شما را مجبور به شستن ظرف ها می‌کند، تعبیر بیانگر این است که آن شخص از شما طلبکار بوده و بدهی‌اتان به او مبلغ قابل توجهی می‌باشد. همچنین نمایانگر عدم توانایی و ضعف روحی شما در برابر مواجهه با این شخص است که فکرتان را مشغول ساخته و شما را می‌آزارد.

✍️ اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که ظروف آشپزخانه را شست و شو می‌دهد نشان‌دهنده‌ی این است که صاحب خواب همسرش را در کار‌ها ‌ امورات خانه همراهی کرده و با جان و دل به او کمک می‌‌رساند. همچنین حاکی از عشق و علاقه‌ی وافر او نسبت به همسر و فرزندانش می‌باشد.

ظروف کثیف و چرک

✍️ اگر در خواب دیدید که ظروف چرک و کثیف را در روی یکدیگر تلنبار می‌کنید، تعبیر بیانگر این است که مورد تهمت دیگران قرار گرفته و به کاری که انجام ندادیم متهم می‌گردید. توهین‌ها و اهانت‌ها از سمت کسانی‌که روزی آن‌ها دوست می‌نامیدید شما را دل‌شکسته و رنجیده خاطر خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که داخل ظروف کثیف و غبار گرفته چیزی میل می‌کنید نشانگر این است که گروهی بر علیه شما دسیسه چینی کرده و قصد ضربه زدن به شما را دارند. این توطئه‌ها بالاخره طاقت شما را طاق کرده و مجبورتان خواهد ساخت تا واکنشی شدید از خود نشان دهید. اما بهتر است در این شرایط احساسات و خشم خود را کنترل کرده و سعی کنید با سیاست رفتار کنید تا بهانه و دستاویزی برای دشمنانتان فراهم نگردد. این‌گونه نقاط ضعفتان آشکار نخواهد شد و همچنان قدرت را در دست خواهید داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که شخصی به شما ظرف و ظروف چرک و کثیفی را هدیه داد و یا برایتان سوغاتی آورد، نشان‌دهنده‌ی این است که حال روحی خوبی ندارید و مدت زیادی در فکر تغییر شرایط و اوضاع روحی خود می‌باشید. این تحوّل در شما صورت نمی‌پذیرد مگر با عوض کردن نظر و ایجاد نگرش مثبت در ذهنتان. پس با شجاعت تمام بر نگرانی‌هایتان غلبه کرده و به سوی شرایط روحی بهتر گام بردارید.

ظروف چینی

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که ظروف چینی در اختیار دارید، نمایانگر این است که باید فرصت‌های پیش روی خود را مغتنم شمرده و از عمر و جوانی خود در جهت رشد، موفقیت و پیشرفت بهره گیرید همچنین وجود انسان‌های باتجربه و کارکشته و مشورت با آن‌ها از جمله امتیازاتی است که در اختیارتان قرار داده شده؛ پس کمال استفاده را از این موقعیت ببرید.

✍️ اگر در خواب به دیدید که داخل ظرف چینی و شکننده‌ای غذا میل می‌کنید، حاکی از این است که روابط شما همانند همان ظرف، احتیاج به مراقبت و مواظبت دارد تا یک‌وقت عوامل و مشکلات بیرونی سبب گسستن پیوند‌های عمیق، دوستی‌های ارزشمند و عشق و علاقه‌ی بی بدیل‌اتان نسبت به خانواده، عزیزان، همسر و دوستانتان نگردد.

ظرف شیشه‌ای یا کریستالی

✍️ اگر دختر مجردی در خواب ببیند که ظرف شیشه‌ای متعلق به اوست، تعبیر این است که صاحب خواب در سودا و آرزوی ازدواج با شخصی مناسب می‌باشد و در این راستا خداوند به او نظر کرده، فردی لایق را در مسیر زندگی‌اش قرارداده خواهد داد. همچنین خبر از نزدیک بودن وصلت و ازدواجی فرخنده می‌باشد که خوشبختی و سعادت را در پی دارد.

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال تمیز کردن ظروف کریستالی خود هستید تفسیرش است که شما فردی ساده، دل‌پاک و خوش‌فکر هستید که برای دیگران جز خیر و خوبی چیزی نمی‌خواهید. این پاکی روح شما سبب گردیده تا مردم دوستتان داشته و در مشکلات به کمک شما بشتابند.

ظرف سفالی

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف سفالی می‌سازید، تعبیر نشانگر این است که شما مهربان هستید اما دیگران از این خوبی سوء استفاده کرده و برای رسیدن به مقاصد خویش بهره می‌برند.

✍️ اگر یک زن متأهل  در رؤیای خود مشاهده کرد که دارای یک ظرف سفالی بسیار ظریف و زیباست، بیانگر این است که به‌زودی صاحب فرزند خواهد شد و دوران حاملگی آسانی را سپری خواهد نمود.

✍️ اگر در خواب دیدید که درون ظرفی سفالی غذا می‌خورید، نمایانگر این است که در آینده صاحب فرزندان زیادی خواهید شد و خانواده‌اتان گسترش خواهد یافت.

ظروف پلاستیکی

✍️ اگر در خواب و رؤیا دیدید که جنس همه‌ی ظروف آشپزخانه‌اتان پلاستیکی می‌باشد، تعبیر این است که در برهه‌ای از زندگی نود گرفتار فقر شدید گشته و بدهکاری‌هایتان افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رفع گرسنگی و رفع باقی احتیاجات خویش از دیگران درخواست خواهید کرد. این دوره‌ی کوتاه به‌زودی سپری خواهد شد به‌شرطی‌که امید و ایمان خود را از دست نداده و ضمن یاری گرفتن از اشخاص دیگر، تلاش کنید تا دوباره زندگی خود را از سر گرفته و برای برطرف شدن مشکلاتتان بکوشید.

ظروف فلزی

دیدن ظرف فلزی در خواب سه تعبیر متفاوت دارد.

تعبیر اوّل:

نمایانگر استوار بودن بنیان خانواده‌ و عشق و محبّتی است که میان صاحب خواب و عزیزانش وجود داشته است. همچنین می‌تواند نشانگر این باشد که خانواده در زندگی این شخص در ارجحیّت بوده و اولویت او تحکیم روابط خویش، با اعضای خانواده‌اش می‌باشد.

تعبیر دوّم:

نشان‌دهنده‌ی سود و منفعتی روز افزون می‌باشد که از کار و فعالیّت بیننده‌ی رؤیا به‌دست آمده و زندگی و معاش او را تأمین می‌کند. این شخص در شغل خود پله‌های ترقی را طی نموده و به آنچه از لحاظ مالی در ذهن می‌پروراند، با همّت بلند و به مرور زمان خواهد رسید.

تعبیر سوّم:

تفسیرش این است که صاحب خواب دارای حامیانی مهربان، دل‌سوز و خدا‌شناس می‌باشد که در سختی و آسانی، شادی و غم در کنارش بوده و او را از موهبات خویش بی‌نصیب نمی‌گذارند.

ظروف مسی

✍️ اگر در خواب دیدید که مسی را می‌گدازید تا در نهایت از آن ظرف مسی بسازید، تعبیر این است که با انجام کار‌های خیر و اقدامات نیکو، گره‌ی کار فرد و یا افرادی به دست تو باز می‌شود، مشکلاتشان حل شده و از گرفتاری نجات خواهند یافت.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که ظرف و یا ظروف مسی متعلق به شماست، بیانگر این است که از راه درست و مسیری خدا‌پسندانه امرار معاش کرده و هزینه‌های خود را تأمین می‌کنید و با عرق جبین، مال حلال خود را صرف زندگی شرافت‌مندانه‌ی خویش می‌دارید.

ظروف آلومینیومی

به‌طور کلی تعبیر دیدن ظرف و ظروف آلومینیومی در خواب، ثبات، آسایش و آرامش می‌باشد.

✍️ اگر در خواب ببینید که در ظروف آلومینیومی غذا می‌خورید نشانگر این است که بعد از مدّت‌ها دست و پنجه نرم کردن با شرایط جدید و تغییرات ناگهانی، به مرور آن‌ را پذیرفته و خود را با شرایط وفق می‌دهید. این شرایط جدید، تأثیر خود را بر روی تمام مسائلتان من جمله مسائل عاطفی، مالی خواهد گذاشت.

ظروف طلایی و نقره‌ای

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرف از جنس طلا یا نقره دارید، تعبیر به معنای این است که شما فراتر از حد و توان خویش از خود توقع داشته و فشار‌ زیادی را تحمل می‌کنید. بهتر است از تظاهر کردن با چیزی که نیستید دست بردارید و خود را گرفتار دردسر‌هایی عظیم نکنید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که در ظرفی مطلّا و یا نقرا‌ندود چیزی می‌خورید و یا می‌نوشید نشانگر این است که طلبکاران شما به‌زودی برای پی گرفتن پول و سرمایه‌‌اشان به سراغتان می‌آیند تا حق خود را باز گیرند.

✍️ اگر در خواب خودتان را در‌حال شستن ظرفی از جنس نقره مشاهده کردید، نمایانگر این است که خبر به‌دنیا آمدن نوزادی خوش‌قدم و پر خیر و برکت به شما می‌سد که از شنیدنش بسیار مشعوف و شادمان خواهید گشت.

ظروف سفید رنگ

دیدن ظرف و ظروف با رنگ سفید در خواب دارای چند تعبیر است.

تعبیر اوّل:

نمایانگر این است که از جایی که فکرش را نمی‌کنید و یا از جانب فردی که او را نمی‌شناسید، ثروتی به شما تعلق گرفته و مال و اموال بسیاری به شما داده خواهد شد.

تعبیر دوّم:

بیانگر مال حلالی می‌باشد که صاحب خواب با زحمات بسیار به‌دست آورده و حتی از مال اندک ولی پر خیر و برکت خویش، بخشی از آن را هم انفاق می‌کند.

تعبیر سوّم:

به معنای خبری خجسته و مبارک و ازدواجی سراسر سعادت و خوشبختی است.

ظروف آب‌خوری

به‌طور کلی دیدن ظروف آب‌خوری در خواب نماد زن می‌باشد و به این جنس اشاره دارد.

✍️ اگر در خواب دیدید که برای برطرف نمودن عطش خویش، از داخل ظرفی آب می‌نوشید، نشان‌دهنده‌ی این است که نیمه‌ی گمشده‌ی خود را یافته و با او ازدواج خواهید کرد. فردی که با او وصلت می‌کنید دارای فضایل اخلاقی و کمالات بی‌شماری است. همچنین او با درایت و توانایی در فرزند پروری، فرزندانتان را به نیکویی تربیت خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی را از آب پر نموده اما به هنگام نوشیدن، آب موجود در ظرف به زمین می‌ریزد بیانگر این است که برای فرزندتان مشکلاتی ایجاد می‌شود، سلامتی‌اش در خطر افتاده و دچار بیماری‌ای سخت خواهد شد. این مرض به حدّی شدید است که احتمال مرگ فرزندتان وجود دارد اما با توکّل بر خدا در نهایت همه چیز به خیرتان رقم خواهد خورد.

بشقاب

به‌طور کلی تعبیر دیدن بشقاب در خواب رؤیا، دارایی، مال و منال و ثروت و مکنت برای صاحب خواب می‌باشد.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی را حین خوردن غذا، می‌لیسید به معنای این است که مشکلات و مصائب جدی و مهمی که مدّت‌هاست فکر شما را مشغول خود ساخته، کاملاّ حل شده و جایش را به آسایش، آرامش و خاطر جمعی خواهد داد.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی را چه عمداً و چه سهواً شکستید، بیانگر این است که ثروت زیادی در زندگی‌اتان جاری گشته و کسب و کارتان رونق خواهد گرفت.

✍️ اگر در خواب تعداد زیادی بشقاب را دیدید که در هر کجای خانه و آشپزخانه‌اتان پراکنده گشته‌اند، نشان‌دهنده‌ی این است که اعتماد بنفس و عزّت نفس شما در برخورد با آدم‌های جامعه پایین بوده و همین امر موجب دست کم گرفته شدنتان از سمت دیگر افراد خواهد شد. همچنین عدم توانایی رویارویی با موقعیت‌های جدید و چالش‌های موجود، ترس از نشان دادن استعداد‌های خود، همه و همه شما را از پیشرفت و رسیدن به جایگاهی که لیاقتش را دارید باز خواهد داشت.

✍️ اگر در خواب دیدید که بشقابی سالم، تمیز و زیبا در اختیار دارید تفسیرش این است که شما فردی هستید که توجه به امور خانواده برایتان ارزشمند و مهم است اما برخی اوقات از زیر بعضی مسئولیّت‌های حیاتی‌ای که بر گردنتان است شانه خالی کرده و یا به انجام رساندن آن کار را به وقتی دیگری موکول می‌کنید. این موضوع ممکن است در طولانی مدّت به سلامت رابطه‌ی خانوادگی‌اتان خدشه وارد کرده و عزیزانتان را از شما دلخور سازد.

پختن غذا در ظروف مجلل

✍️ اگر در خواب دیدید که درون ظروف لوکس، شیک و یا مجللی غذا پخته و یا سرو می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که شما فردی قناعت پیشه هستید که برای امورات مختلف زندگی حد و مرز مشخص و معینی را قائل می‌باشید. همچنین زیاده‌روی کردن در هر چیزی را مانع رسیدن به احساس حقیقی خوشبختی و دستیابی به ثبات و آرامش می‌دانید.

ظروف تمیز و زیبا

به‌طور کلی تعبیر مشاهده‌ی ظرف و ظروف تمیز در خواب حاکی از سرانجامی نیکو و روزگاری خوش برای صاحب رؤیا می‌باشد.

✍️ اگر در خواب دیدید که ظرفی و یا ظروفی تمیز و بدون لک در اختیار داریم تفسیرش این است که شما و شریک عاطفی‌اتان رابطه‌ای بسیار محکم و سرشار از عشق و محبت با یکدیگر دارید که حاضرید در برابر تمام معضلات موجود، از هم حمایت کرده و اجازه نمی‌دهید تا پیش‌آمدهای ناگهانی و یا اشخاصی سودجو این علاقه را کمرنگ سازند.

✍️ اگر دختر جوان و مجردی در رؤیای خود مشاهده کرد که ظروف تمیز و زیبا در همه‌جای خانه و آشپزخانه‌ی پخش شدند و هرکدام در گوشه‌ای افتادند، نشانگر این است که خبری مسرّت بخش به صاحب خواب می‌رسد که سبب می‌شو تا او رخ‌داد‌های دردناک گذشته‌اش را فراموش نموده و به آینده‌ای روشن امیدوار گردد.

ظروف خالی

✍️ اگر در خواب ببینید که ظرفی خالی را در دست دارید، نشانگر این است که شما به امید چند برابر کردن سرمایه‌ی خود و دستیابی به ثروت هرچه بیشتر، کسب و کاری جدیدی یراه می‌اندازید که سود و منفعت آن‌چنانی نصیبتان نگشته و حتی احتمال دارد در این مسیر ضرر و زیان مالی نیز به شما وارد شود. به‌علاوه این خواب می‌تواند به معنای پوچ بودن و تهی بودن باور‌ها و افکار صاحب خواب باشد که با پافشاری بر روی اعتقادات، تعصبات بی‌جا و نادرست خویش نه تنها دیگران را از خود رانده بلکه چیزی در دو دنیا عایدش نخواهد گشت.

ظروف زنگ زده

✍️ اگر در خواب و رؤیای خود، ظرف و ظروف زنگ زده و رنگ و رو رفته‌ای را مشاهده نمودید، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این می‌باشد که شما فردی هستید که همیشه در زندگی به‌دنبال مقصر گشته تا خود را قربانی جلوه دهید و ناتوانی  خود در رسیدن به مقاصد و خواسته‌هایتان را از چشم دیگران می‌بینید. در حالی‌که دلیل پس‌رفت و عدم پیشرفت شما نداشتن تلاش و استمرار در انجام کار‌هایتان می‌باشد. از شکایت کردن و سرزنش اطرافیان دست برداشته و زمان خود را صرف بهبود عملکرد خویش کنید.

کمبود ظرف

✍️ اگر در خواب دیدید که حین پذیرایی از میهمان‌ها و یا هنگام آشپزی کردن، دچار کمبود ظرف و ظروف شدید، نمایانگر این است که سود دهی و درآمد زایی‌اتان برای مدّتی کاهش یافته و در خرج و مخارج خود با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه خواهید شد.

ظروف سالم و نشکن

✍️ اگر زن آبستن و بارداری در خواب و رؤیای خویش ببیند که درون ظرفی سالم و نشکن غذا می‌خورد، تعبیر بیانگر این است که  او زایمان سهل و ساده‌ای داشته و فرزندش با سلامت کامل جسمی و روحی متولد خواهد شد.

افتادن ظروف

✍️ اگر زن حامله‌ای در خواب دید که ظرفی ناخواسته از دستش رها شده و بدون هیچ آسیبی بر روی زمین می‌افتد، نمایانگر این است که به‌زودی فرزندش را به‌دنیا خواهد آورد و وضع حمل خواهد کرد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسم امام صادق ث ثبت نام جابر مغربی علامه همدانی کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی ن

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن📝

اگر در خواب ثبت نام کردن و نوشتن را مشاهده کردیم چه تعبیر دارد؟ ثبت نام کردن واژه ای است که معمولا با شنیدن آن به یاد مدرسه و دانشگاه می افتیم؛ چیزی را به نام خود ثبت کردن یا ثبت سند نیز از کار های اداری محسوب می شود.

خواب یکی از نشانه های خداست و از گذشته تا کنون در ادیان مختلف حتی در اسلام هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مثلا در سوره یوسف، خداوند بار ها از طریق خواب، پیامی را به حضرت یوسف می رساند.

ما در سایت تاروت رنگی جامع ترین تعبیر خواب ثبت نام کردن را برای شما فراهم کرده ایم. پس با ما همراه شوید.

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

طبق گفته ایشان اگر شخصی در خواب ببیند برای سفر زیارتی ثبت نام می کند و در حال آماده شدن است؛ تعبیر به این معنی است که خداوند به بیننده خواب فرزندانی شایسته و نیکو عطا خواهد کرد.

البته اگر بیننده خواب یا یکی از نزدیکان و دوستانش در بستر بیماری باشد و این خواب را ببیند، تفسیر این خواب این است که به زودی به لطف خدا بهبود پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که چیزی می نویسید، این خواب چهار معنا دارد:

اول: نویسندگی و نوشتن متن در خواب به معنای خیر و نیکویی است که در آینده نصیب شما خواهد شد.

دوم: به معنای برکت و سود مالی است که بدست خواهید آورد.

سوم: به معنای رسیدن به هدف است؛ اما به وسیله فریب دیگران آنچه می خواستید به دست خواهید آورد.

چهارم: از دیگر تعابیر این خواب میتواند نشانه دهنده بر کناری و خلع شما از مقامتان است.

به طور کلی تعبیر نام‌ها و اسم ‌های نیکویی مثل: ابوالفضل، ابوالخیر، ابوسعد و… نشانه های خیر و نیکویی می‌باشد، ولی نام‌های بدی مثل ابوجهل و ابولهب و…. تعبیرش شر و فساد است.

از نظر محمد ابن سیرین

به طور کلی اگر در خواب برای امر نیکو می خواهید ثبت نام بکنید، تعبیر این خواب به معنای حاجت روایی و برآورده شدن آرزوی شماست.

ثبت نام برای سفر های زیارتی مانند حج و کربلا در خواب تعبیر نیکویی دارد و اگر شما یا نزدیکانتان بیمار شده باشید، این خواب به معنای بهبودی است.

اگر در خواب دیدید که قصد ثبت نام برای سفر به کربلا دارید و خود را در میان جمعی از زیارت کنندگان دیدید تعبیرش آن است که با حمایت اطرافیان خود از کشمکش ها و سختی های زندگی خلاصی می یابید.

اگر در خواب ببینید که متنی می نویسید؛ معنی خواب این است که به شما خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید نام خودتان را عوض کرده‌ و نام جدیدی که ثبت کرده اید، بهتر از قبلی می‌باشد، مثلاً نظیر اسم‌های: محمد و احمد و سعید و صالح و زهرا و فاطمه و… بروی خودت گذاشته‌ای، تعبیرش خیر است، ولی اگر نام جدید تو بدتر از قبلی باشد، نظیر اسم ابو جهل و شمر و… تعبیر خوبی ندارد و باید مراقب اعمال خود باشید.

البته اگر در خواب دیدید که با رنگ قرمز می نوسید معنی خواب این است که به خوش گذرانی، عیش و نوش، و بیهوده گذراندن زندگی در دنیا مشغول خواهید شد؛ توصیه ما این است که سعی کنید در زندگی برای خود هدف تعیین کنید و برای آن تلاش کنید تا به کمال برسید. به یاد داشته باشید میل به تن پروری در همه انسان ها وجود دارد، اما انسان بودن این است که از قدرت اراده و اختیار استفاده کنید و سعی کنید انسان مفیدی باشید، این کار با برنامه ریزی منطقی و تلاش امکانپذیر است.

اگر در خواب دیدید که با رنگ سبز می نوسید معنی خواب این خواهد شد که در دنیا خوشنام می شوید؛ و از شما به نیکویی یاد خواهند کرد؛ خوش به سعادت شما.

اگر در خواب دیدید که با طلا یا نقره می نوسید معنی خواب این است که از پادشاه یا شخص بزرگی به تو خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که با رنگ زرد می نویسید معنی خواب این است که بیمار خواهید شد. سعی کنید به سلامتی خود بیش تر اهمیت بدهید.

اگر کسی خواب بیند که نام خود را روی دیوار خیابان می نویسد، چند حالت دارد:

اول: نشان دهنده وجود اشتباهاتی است که مرتکب شده و مجازات خواهد شد.

دوم: در آینده برخی اتفاقات جدید تری رخ خواهد داد.

سوم: نشانه های سعادت و نیکویی که بیننده خواب در آینده با آن مواجه خواهد شد.

همچنین اگر زن بارداری خواب ببیند که نام خود را بر روی دیوار می نویسد؛ ممکن است به این نشانه باشد که او دختری را به دنیا خواهد آورد که ویژگی های خودش را خواهد داشت.

اگر دختر مجردی خواب ببیند نام شخصی را روی دیوار می نویسد نشانه عشق بین آن شخص و دختر است.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را می نویسد و کاغذ ها و مدارک را امضا می کند، چهار حالت دارد:

اول: این نشان می دهد که او می تواند به اهدافی که همیشه در سر داشته برسد.

دوم: همچنین ممکن است نشانه ای از شخصیت قوی بیننده خواب باشد که قادر به تصمیم گیری در شرایط تعیین کننده است.

سوم: این خواب ممکن است به برخی تغییراتی اشاره داشته باشد که در حال حاضر در زندگی تجربه می کند.

چهارم: به این نشانه باشد که نیاز ها بدون هیچگونه بحث و دعوا یا زجر و خستگی بر طرف شده است یا خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را در کف خیابان می نویسد، احتمالا به این نشانه باشد که او مرتکب گناهانی شده است.

اگر یک جوان مجرد چه دختر چه پسر در خواب نام خود را در آسمان نوشته باشد، احتمالا نشان دهنده تحقق خواسته هایی است که او غیر ممکن میدانست.

اگر زن متاهلی خواب ببیند نام خود را در آسمان می نویسد، این خواب نشانه های خوشبختی و دستیابی به اهداف است.

اگر کسی در خواب ببیند که نام خود را روی سنگ قبری می نویسد؛ بستگی به دست خطی که می نویسد تعبیر می شود اگر دست حط زیبایی بود نشانه ی رزق و روزی و رفع نگرانی ها است.

اگر دست خط زیبایی نبود احتمالا نشان دهنده مشکلات و نگرانی های شخصی است.

اگر در خواب ببینید شیشۀ سفیدی دارید و نام شما روی آن ثبت شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شد و به خواسته‌ های خود خواهی رسید.‌‌‌‌‌

اگر در خواب دیدید که نام خود را عوض کرده‌ای، چنانچه نام جدید تو بهتر از قبلی می‌باشد، مثلاً نظیر اسم‌های: محمد و احمد و سعید و صالح و… برای خودت انتخاب کردی، تعبیرش خیر است، ولی اگر نام جدید تو بدتر از قبلی باشد، تعبیرش فساد و بدی می‌باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند که یک کاغذ را امضا می کند، این یک نشانه امیدوار کننده است مثل اشاره به ازدواج یک جوان مجرد یا به دست آوردن مقداری ثروت به عنوان سهم ارث در آینده پس احتمالا آن شخص ازدواج خواهد کرد یا به ثروت می رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال امضا و ثبت قرارداد کاری است؛ چند تعبیر وجود دارد:

اول: ذهن او بسیار درگیر امور مالی و کاری است.

دوم: به این معنی است که فرد قادر است به اهداف خود برسد.

سوم: همچنین می تواند به این معنی باشد که فرصت خوب شغلی در آینده نصیب وی خواهد شد.

اگر شخصی در خواب ببیند قرارداد خرید خانه ای را ثبت و امضا می کند؛ می تواند به معنی برخی تغییرات مثبت در آینده باشد یا به معنی رفتن به خانه جدید در آبنده ای نزدیک باشد.

اگر نام زنی را در خواب ببینید به معنی زنی زیبا و درستکار است که در زندگی با او رو به رو خواهید شد. اگر زن متاهلی این خواب را ببیند تعبیرش این است که باید در زندگی قناعت داشته باشد؛ اگر دختر جوانی این خواب را ببیند؛ به این معنی است که آن شخصی که این نام را دارد دارای خصوصیات خوب و مثبت است.

از نظر آنلی بیتون

تعبیر ثبت نام و یا نام نویسی در خواب به گفته آنلی بیتون به عهده گرفتن مسئولیتی است که پایان رساندن این مسئولیت به وسیله شما انجام نخواهد گرفت.

اگر کسی در خواب ببیند که با اسمی جعلی می خواهد در جایی ثبت نام کند؛ نشانه مرتکب شدن گناهی است که در آینده درگیری‌های ذهنی زیادی را برای بیننده خواب در پی خواهد داشت.

اگر شخصی خواب ببیند که پس از اتمام تحصیلات خود بار دیگر در حال ثبت نام در مدرسه یا دانشگاه است، سه حالت دارد:

اول: نشانه آن است که احتمالا در کار پسندیده ای امتیاز خواهد گرفت.

دوم: نشانه آن است که این شخص خود را در مقابل درخواست‌هایی که از او می‌شود ناتوان خواهد دید؛ یعنی قادر به پاسخگویی به درخواست های دیگران نخواهد شد.

سوم: نشانگر این است که در حال بدست آوردن شغل مناسبی است و از این بابت احساس خوشحالی دارد.

اگر در خواب ببینید که شخصی دیگر که احتمال دارد غریبه یا آشنا باشد؛ در جایی ثبت نام میکند یا، فقط نام خود را در دفتر ثبت می کند، به این معنا است که شما کاری را انجام خواهید داد که دیگران انجام می دهند؛ یعنی به اصطلاح همرنگ جماعت خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که اختراعی کرده اید و آن را به نام خود ثبت کرده اید؛ دو حالت دارد:

اول: معنی خواب شما این است که در هر کاری که به شما واگذار می شود کوشا هستید و تلاش شما باعث موفقیت و پیروزی می شود.

دوم: احتمال دارد که در اثر بیماری مقداری ناخوش بشوید.

اگر در خواب دیدید که اختراعی کرده اید اما نمی توانید آن را به نام خود ثبت کنید یعنی به اصطلاح نمی توانید حق ثبت اختراع خود را محفوظ بدارید معنی خواب شما این است که در انجام کارها موفق می شوید، اما به تلاش بیش تری نیاز دارید.

اگر در خواب دیدید که حق ثبت اختراع را از کسی خریداری می کنید؛ معنی خواب شما رفتن به سفری خسته کننده و بی ثمر است.

اگر در خواب دیدید که ماشین ثبت نام کرده اید؛ نمادی از تغییر و تحول در زندگی شما است.

تلاش برای سوار شدن ماشین مورد علاقه اتان در خواب نشانگر کوششی است که برای رسیدن به آرزو ها و اهداف در زندگی دارید.

دیدن اسناد و مدارک و دفتر ثبت اسناد یا عقد نامه در خواب، علامت آن است که اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد که نقشه های شما را برای ثروتمند شدن؛ به هم می ریزد.

اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید، دو حالت دارد که بسته به حس و حال شما در خواب تعبیر متفاوتی دارند:

اول: علامت آن است که علی رغم تلاشهای شرورانه ی بد خواهان علیه شما، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد و دشمنانتان نزد آنها خوار و خفیف می شوند.

دوم: علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیلی برای خود انتخاب کنید.

امضاء هر گونه مدرک و سندی در خواب نشانه وقوع رویدادهایی نامطلوب است.

اگر دختر بالغ و جوانی خواب دیده باشد که در محضرخانه، دفترخانه و یا مکانی دیگر اقدام به امضاء عقدنامه کرده است، تعبیر خواب این است که یک اتفاق خاص و البته شادی ساز در زندگی اش رخ خواهد داد، اغلب تصور می کنند با دیدن چنین رویایی باید منتظر شنیدن خبر یک ازدواج و یا وصلت کردن با فرد مورد علاقه باشند ولی اینطور نیست.

اگر کسی در خواب ببیند که متنی می نویسد، علامت آن است که مرتکب اشتباهی خواهد شد و در اثر این رفتار نادرست نزد دیگران شرمسار می گردد و شاید مجبور شود به دادگاه برود.

از نظر لیلا برات

اگر در خواب برای ماشین ثبت نام کرده و آن را خریداری کردید، نشانه‌ی این اسـت کـه در کارهای خود موفق می شوید. اگر در خواب ماشین اتان آسیب دید بـه معنای ان اسـت کـه آسیب‌ی مالی بـه شـما میرسد.

اگر در خواب شخصی را در حال نوشتن ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشید.

از نظر کارل گوستاو یونگ

ثبت نام برای خریدن ماشین در خوابت نشان دهنده تعهد شما نسبت به تصمیم مهمی است که در زندگی گرفته اید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخص بیننده در خواب ببیند که در حال ثبت نام سفر به کربلا است، می تواند بیانگر این باشد که زندگی او را پر از نعمت و خوشی خواهد شد زیرا همواره در کار هایش اول خدا را در نظر می گیرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب قصد ثبت نام و سفر به هریک از مکان های زیارتی خوب و پسندیده است. اگر در خواب دیدید قصد سفر به کربلا را دارید معنی اش آن است که در راستای رسیدن به اهدافتان قدم های بزرگی برمی دارید.

اگر دختر مجرد و جوانی در خواب ببیند که برای سفر به کربلا ثبت نام می کند؛ مفهومش آن است که از فریب و نیرنگی که اطرافش را احاطه کرده نجات خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید نام شما عوض شده است و شما را با نام‌های خوبی مثل: محمد و محمود و سعید و صالح و علی و… صدا می‌زنند، یـعـنـی در مورد شما به خوبی و نیکی صحبت و یاد خواهند کرد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینید نام شما را با نام‌هایی بد صدا می‌زنند، یعنی مردم به بدی از شما یاد خواهند کرد.

اگر در خواب ببینید که از قرآن و یا اسم های خدا می نویسید؛ معنی خواب شما خیر و برکت و رزق و روزی است.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر کسی خواب بیند که برای زیارت کربلا ثبت نام کرده و با هواپیما عازم سفر به کربلا است، تعبیرش آن است که از فقر و تنگ دستی رهایی می یابد.

در تفسیر دیگری از این کتاب تعبیر خواب ثبت نام کردن برای زیارت اماکن مذهبی با هواپیما؛ نشان دهنده اوج گرفتن شهرت و اعتبار بیننده خواب در آینده نزدیک است.

اگر در خواب ببینید که یک سند را ثبت و امضا می کنید؛ به این معنا است که خطری شما را تهدید میکند.

اگر در خواب ببینید که قبلا یک سند را ثبت و امضا کرده اید؛ به معنی ضرر مالی است که احتمالا در آینده برای شما اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که شما و کسی دیگر با هم سندی را ثبت و امضا می کنید؛ به این معنی است که مدتی بعد علاقه و محبت شخص با ارزشی از شما سلب خواهد شد.

از نظر جابر مغربی

اگر در خواب ببینید که نام شما روی لوح ثبت شده است، دو تعبیر دارد:

اول: به معنی دفع بلا و گرفتاری است.

دوم: راهی سفر آخرت می شوید.

از نظر علامه همدانی

اگر خواب ببینید که یکی از نزدیکان خودتان که یقین دارید مرده است مشغول ثبت و امضاء کردن عقدنامه می باشد به این معنی است که دیر یا زود صاحب همسری مهربان و دلسوز، با صفاتی مثبت خواهید شد و در واقع به همان کسی که آرزویش را داشتید خواهید رسید و از ادامه ی زندگی احساس لذت و شادی خواهید کرد، البته اگر در خواب ببینید که فرد مرده عقدنامه ای مربوط به خودتان را مهر و امضاء میکند؛ بیانگر دوام طولانی زندگی زنانشویی و وفاداری در زندگی است.

از نظر معبران غربی

اگر در خواب دیدید که قصد دارید به دیدار انسان بزرگی بروید و برای این اتفاق کاری مانند ثبت نام کردن انجام داده اید؛ به این معنی است که در زندگی واقعی تصمیم و نیتی دارید که بسیار تحسین بر انگیز و قابل ستایش است.

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن بر‌ اساس موضوع آن 📋

کسی دیگر شما را ثبت نام میکند

تعبیر خواب کسی نام شما را در دفتر ثبت نام می کند، نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند.

ثبت نام در دانشگاه

ممکن است در آینده اتفاقی ناراحت کننده برای شما رخ بدهد.

ثبت نام ماشین

اگر در خواب دیدید که قصد دارید ماشین جدیدی بخرید و ثبت نام کنید،  تعبیر این است که می خواهید در زندگی تغییرات مهمی داشته باشید و از یکنواختی خسته شده اید.

به طور کلی اگر در خواب ببینید که ماشین یا هر وسیله ای نقلیه را می خرید می تواند بیانگر این باشد که هدفتان را درست انتخاب کردید و باید تمام تلاشتان را بکنید که به نهایت هدفتان برسید و اگر این راه را ادامه بدهید نتیجه های فوق العاده خوبی مثل ثروت زیاد بدست خواهید آورد. چرا که دیدن ماشین در خواب، نشان از عزت و جلال دارد؛ به بیان ساده تر بزگی و مقام را نشان می دهد.

ثبت نام سفر زیارتی

اگر در خواب دیدید که برای زیارت ثبت نام کرده اید، اینکه این سفر زیارتی به کجاست اصلا مهم نیست، تعبیر دیدن این خواب نشانه های خوب و نیکویی خواهد داشت.

تعبیر دیگر این خواب این است که اهدافی که در زندگی انتخاب کردید درست است.

همچنین اگر خواب دیدید که پس از ثبت نام به زیارت رفته اید و در حال زیارت هستید؛ به این معنی است که از درد رنج رها شده اید و به حاجات خود خواهید رسید.

برخی از معبران عقیده دارند که دیدن این خواب می تواند بیانگر این باشد که بیننده خواب به واسطه نیت های خیری که در زندگی دارد و می خواهد به آنها عمل کند؛ مال و ثروت زیادی نصیبش خواهد شد.

همچنین می تواند بیانگر این باشد که اتفاق خوب و شیرینی برای بیننده خواب یا خانواده اش می افتد که بسیار او را خوشحال می کند.

نوشتن یا ثبت کردن اسم روی کاغذ

اگر در خواب دیدید که اسم خود را در کاغذی می نویسید به اندازه بزرگی کاغذ به موفقیت می رسید؛ یعنی اگر در خواب کاغذی که اسم خود را در آن ثبت می کنید به نظرتان بزرگ آمد، به این معنی است که موفق خواهی شد.

ثبت نام برای سفر به مشهد

بدون تردید کسی که خواب دیده است به مشهد مقدس سفر کرده است؛ حس و حال بسیار خوب همراه با آرامش خواهد داشت. از تعابیر این خواب میتوان به این موارد اشاره کرد:

برآورده شدن ناگهانی بعضی از حاجات، شفا یافتن بیماری های ناعلاج، از بین رفتن مشکل خاص، شفای بیمار، سفر به مشهد در آینده ای نزدیک.

ثبت نام برای رفتن به جایی دیگر

تعبیر خواب ثبت نام برای رفتن به مکانی دیگر بستگی به مقصد مورد نظر دارد؛ مثلا اگر در خواب قصد سفر به جای نیکو مثل زیارتگاه را دارید، تعبیر این خواب نیز نیکوست.

ثبت و نوشتن با رنگ آبی

اگر در خواب دیدید که با رنگ آبی می نویسید معنی خواب شما این است که آرامش پیدا می کنید.

ثبت نام با نام جعلی

تعبیر خواب ثبت نام با نام جعلی، احتمالا نشانه ی مرتکب شدن به گناه است.

ثبت اختراع

اگر در خواب دیدید که اختراعی ثبت کردید، احتمالا نشان از بیماری است که با مراقبت و استراحت برطرف خواهد شد.

ثبت شعر و یا افسانه

اگر در خواب دیدید که شعر و یا افسانه می نویسید؛ معنی خواب شما این است که در حال حاضر یا در آینده نزدیک، از دنیای آخرت غافل می شوید و مشغول دنیای فانی می شوید. اما به یاد داشته باشید که به گفته پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، زندگی کوتاه در این دنیا چیزی به جز بازی و سرگرمی نیست و زندگی حقیقی و جاودان شما بعد از مرگ خواهد بود پس انسان عاقل هرگز به خاطر لذت های زود گذر دنیوی، سعادت بعد از مرگ و دنیای آخرت خود را از بین نمی برد.

ثبت قرآن و دعا

اگر در خواب ببینید که قرآن، دعا، صلوات یا کتاب توحیدی و… می نویسید؛ معنی خواب شما خیر و برکت و سود و منفعتی است که در اثر کار های پسندیده شما، نصیبتان خواهد شد.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ث ثروت جابر مغربی دانیال نبی کتاب سرزمین رویاها لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف


تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن💰

ثروت و دارایی در دنیای حقیقی دغدغه همه افراد است. درست است که داشتن این نعمت باعث آسایش بیشتر و بالا رفتن مرتبه و احترام می شود، اما در تعبیر رویا و علم تعبیر ثروت زیاد داشتن، نشانه خوبی نیست و اغلب معبران آن را خوب نمی دانند.
برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: تباهی در امور دینی و آخرت، گرفتاری و مصیبت، درگیری و خصومت، فقر و تنگ دستی، خوشحالی و اقبال و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

💰 تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن از نظر معبران معروف

تعبیر خواب ثروت و ثروتمند شدن بر اساس نظر معبر 👴

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که وضعیت مالی تان بسیار خوب شده بود و ثروت زیادی به همراه خدمت کار و خدم وحشم داشتید، تعبیرش بدین صورت است که در دنیا و زندگی دنیوی تان بسیار اوضاع خوبی خواهید داشت، اما عاقبت و زندگی اخروی تان تعریفی نخواهد داشت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در عالم رویا دیدید که بسیار ثروتمند شده اید، تعبیرش اصلا خوب نیست. دین، ایمان و اعتقادات شما از بین خواهد رفت و عاقبت و آخرت تان سیاه و تباه خواهد بود.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که لباسی گران قیمت مثل ثروتمندان به تن کرده بودید، تعبیرش این است که نسبت به جمع آوری اموال و مال اندوزی حرص و طمع زیادی خواهید داشت و روز به روز بیشتر درگیر آن خواهید شد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر خالد ابن العنبری ثروت و مال و منال در خواب، تعبیرش یا مربوط به همسر شماست و یا نشانگر نیک بودن اعمال و کردار تان است.
✍️اگر در خواب دیدید که ثروتمند شده بودید، سعی می کنید کمی قناعت پیشه کنید تا پول پس انداز کنید، چرا که ثروت مندی در واقع نیازمند صفت قناعت و پس انداز است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

پول و ثروت در عالم رویا نشانه خوبی نیست. دقیقا به همان اندازه که در دنیای واقعی عاشق و دلباخته های زیادی دارد، پس در خواب هم به همان میزان منفی است. در دنیای واقعی و بیداری هرچه ثروت زیاد تر باشد، رفاه و آسایش هم بیشتر است. همچنین ثروت کلان و زیاد می تواند نشانه ای از بزرگی و جلال یک شخص باشد. اما در عالم رویا و علم تعبیر دقیقا عکس این موضوع صدق می کند. داشتن پول و ثروت در خواب چه مقدار آن کم و چه زیاد باشد، نشانه خوبی نیست و می تواند خبر از گرفتاری و مصیبت بسیار سخت و کثیف می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند شدید، تعبیرش این است که یک گرفتاری و مصیبت بزرگ در راه دارید.
تنها حالتی از ثروت و پول که مثبت است، گرفتن پول از جانب یک مرده و یا جنازه است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که بسیار ثروتمند و توانگر شده بودید، تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که مراقب رفتارتان باشید تا چیزی مهم در زندگی تان را از دست ندهید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با ثروتی غیر واقعی و افسانه ای در حال زندگی کردن هستید، این رویا نشانگر این است که برای دوره ای زندگی تان رونق خواهد گرفت و با فراوانی و شکوه بسیار زندگی خواهید کرد، اما پس از گذشت چند وعده همه چیز خراب می شود و زندگی تان سقوط می کند. فقر و تنگ دستی شما را ناامید خواهد کرد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که ثروت واقعی داشتید و به سبب آن از زندگی خوبی برخوردار بودید، تعبیرش این است که شما در آینده زندگی تان به دنبال کشف لذت های حقیقی و پایدار خواهید رفت و دل به خوشی های پوچ و زود گذر نمی بندید.
✍️اگر در خواب دیدید که به ثروت و اموال رسیدید، این رویا نشان می دهد که بخاطر تلاش زیاد و دقت بالای شما در کار هایتان، به مقام و مرتبه بسیار خوب و شایسته ای دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شما مالک و صاحب ثروت بسیار هنگفتی بودید، تعبیر رویای شما نشان می دهد که شما فردی با اراده و مصمم هستید که توانایی رو به رو شدن و مقابله کردن با تمام مشکلات زندگی تان را دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که در جمع و یا گروهی از ثروتمندان نشسته بودید، تعبیرش نشان می دهد که در موقع سختی و یا تنگ دستی تمام دوستان تان به یاری شما خواهند آمد و در این روز های دشوار در کنار شما باقی خواهند ماند.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که با مردی ثروتمند و توانگر در حال صحبت و گفت و گو هستید، این رویا نشان می دهد که به زودی با شخصی وارد یک همکاری و شراکت خواهید شد که برای شما بسیار مثبت است. این شراکت به شما کمک فراوان خواهد کرد و در راه رسیدن به آرزو هایتان کمک بسیار به شما خواهد کرد.

کتاب سرزمین رویاها📘

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است که اگر شما مجرد هستید و در خواب دیدید که ثروت و دارایی بسیار داشتید، تعبیرش برعکس است و نشانه ازدواج شما با فردی میانه و یا فقیر است.
✍️اگر شما در زندگی حقیقی هم ثروت زیادی دارید و در خواب تان هم دارایی و اموال مشاهده کردید، تعبیرش برای شما نشانه بیماری و کسالت است.
✍️اگر شما فردی هستید که به لحاظ وضعیت مالی در سطح ضعیفی هستید و در فقر به سر می برید و در خواب تان ثروت و دارایی دیدید، تعبیرش برای شما عالی است و نشان می دهد که در آینده نزدیک دارایی هنگفتی به دست شما خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک فرد ثروتمند شده بودید، تعبیرش مربوط به روابط عاطفی و احساسی شماست. یک شکست و ناکامی بزرگ در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که ارثیه بزرگی به دست شما رسید، رویای شما دو تعبیر دارد: تعبیر اول، گرفتاری و خسارت مالی و تعبیر دوم، درگیری و مشاجره سنگین است.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام اقوام شما ثروتمند شده بودند، تعبیرش نشانه حوادث و اتفاقاتی است که برای شما بسیار به یاد ماندنی است و شما را خوشحال می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ثروتمندی شما را همراهی می کرد، تعبیر رویای شما بسیار مثبت است و نشانه رسیدن به اقبال و شانس بزرگ می باشد. کامروایی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که دوستان بسیار ثروتمندی داشتید، تعبیرش خوب نخواهد بود. این رویا نشان می دهد که این اشخاص تنها در صدد زیر سوال بردن شما هستند و در هر فرصتی برای خراب کردن شما کوتاهی نمی کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اقوام تان ثروتش را به شما واگذار کرد، این رویا تعبیرش موفقیت و پیروزی در ارتباط با همه مسائل زندگی تان است.

۰
۰
رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی جابر مغربی ص صابون کارل گوستاو یونگ لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب صابون🛀

صابون ماده ای شیمیایی برای پاک کردن لباس و یا دست و صورت و بدن انسان می باشد. همان گونه که این ماده برای تمیزی و پاک شدن از آلودگی است، در خواب هم تعبیرش استغفار و توبه از انجام گناه می باشد. برخی معبران نیز عقیده دارند که آلودگی تعبیرش غم و اندوه است و چون صابون ماده ای برای پاک کردن چرک و کثیفی، پس تعبیرش می تواند فرج و گشایش و رهایی از غم و اندوه باشد. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: اموال حرام، ناکامی، رهایی از غم، وام و بدهی، آزاد شدن از زندان، شفاعت و بهبودی مریض و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب صابون بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که لباس تان با صابون می شستید، این رویا نشانه ای از توبه و استغفار از انجام گناه و کار های ناپسند است.

✍️اگر در خواب دیدید که لباس شخص دیگری را با صابون می شستید، تعبیرش باز هم توبه می باشد اما در این رویا شما سعی می کنید کسی را از انجام گناه و معصیت باز دارید و باعث توبه کردن او خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که تکه ای از یک صابون را خوردید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان اموال حرام و نامشروع وجود دارد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صابون داشتید و لباس هایتان را با آن صابون ها می شستید، تعبیر این رویا ناکامی در رسیدن به آرزو ها و نیت های قلبی است.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی خریداری کردن صابون در عالم رویا از فروختن آن بهتر است.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که با صابون لباس هایتان را می شستید، این رویا بسیار نیکوست. اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف شما بیمار شده است، این رویا نوید از شفاعت و بهبودی می دهد. اگر گناه های بسیار کرده اید، پس تعبیرش یا توبه و استغفار است و یا مورد لطف و رحمت خداوند قرار می گیرید و تمام قرض ها و بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.
✍️به تعبیر دیگر می توان گفت صابون در خواب علامتی از رفع و رهایی از غم و اندوه است؛ زیرا صابون ماده ای است برای از بین بردن کثیفی ها و آلودگی هاست و همان طور که می دانید آلودگی و کثیفی در خواب، نماد غصه و اندوه است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی صابون رویاهای شبانه در نمادی از رهایی و پاک شدن از شر هر گونه وام، قرض، مشکل و مسأله مهم است.
✍️اگر کسی که محکوم، متهم و یا محبوس و زندانی است در رویای خود دیده باشد که در حال شستن لباس هایش و یا بدن خویش با صابون است، تعبیر این رویا برای این شخص نشانه ای از آزادی و رهایی و مبرا شدن از تهمت و افترا است. اگر متهم است، اتهامی که به او نسبت داده اند، رفع خواهد شد. اگر محکوم می باشد، حکمی که برای او صادر شده، لغو خواهد شد. اگر هم زندانی است، به زودی آزاد خواهد شد.
✍️اگر کسی که در عالم واقعی بدهی و قرض بسیار دارد، در خواب خود صابون ببیند؛ تعبیرش پرداخت بدهی و ادای دین است. تمامی قرض های این شخص پرداخت خواهد شد و در زندگی اش به آرامش و آسودگی خواهد رسید.
طبق گفته های بالا پس اگر شخصی هم بیمار است و یا اطرافش بیماری وجود دارد، در خواب ببیند که در حال شست و شوی لباس یا بدن خود با صابون است؛ تعبیرش برای وی هم شفاعت و بهبودی و رهایی از بیماری است و دوباره سلامتی اش را به دست خواهد آورد.پ
هر کسی در زندگی اش می داند چه رفتاری دارد و خودش آگاه است که فرد صالح و مومنی است و یا برعکس انسانی پلید و بد کردار!
✍️اگر شما فردی بد کردار و دور شده از خداوند هستید و در خواب دیدید که دست و صورت تان را با صابون می شستید، تعبیرش برای شما علامتی از توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداست. شما با خود و خدای خود عهد می کنید که از انجام کار های ناپسند دست بردارید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری در حال شستن لباس هایتان با صابون بود، تعبیرش این است که این فرد باعث رهایی شما از تنگ دستی و عاجزی خواهد شد و همچنان باعث پاک و مبرا شدن شما از هر گونه ناپاکی خواهد شد. البته نکته ای را در باب این تعبیر بایستی ذکر کرد که شرایط و موقعیت شما در حال حاضر می تواند بر این تعبیر تأثیر گذار باشد.
در آخر اگر بخواهیم تعبیر صابون را به طور کلی بیان کنیم، صابون در خواب نشانه ای بدی نیست.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صابون بودید، تعبیرش ربا خواری و به دست آوردن اموال حرام و نامشروع می باشد.
شیاف صابون نیز تعبیرش نشانگر تصمیم به انجام فساد و امور غیر اخلاقی است.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون هستید، این رویا تعبیرش نشان گر گرفتار شدن به دام و نیرنگ افراد نادرست است. شاید ناخواسته و از روی نادانی با این افراد درگیر شوید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون صابون در عالم رویا تعبیرش موفقیت و کامیابی در امور زندگی و همچنین پرداختن به تفریح، فراغت و سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان است.
اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که در حال درست کردن کف با صابون بودید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی در یک حرفه کاری و یا هنری به یک مهارت و استعداد بسیار عالی دست خواهید یافت.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو صابون در رویا های شبانه نشانه غم، اندوه، ناراحتی و غصه می باشد. برای چند روزی زندگی تان مطابق میل نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که صابون خریداری کردید، تصمیم می گیرید که به کار ها و برنامه های زندگی تان یک نظم و ترتیب ببخشید.
✍️اگر در خواب دیدید که از صابون برای کاری استفاده می کردید، این رویا نشانگر منطق ها و الگو های خطرناک و مضر می باشد. در زندگی شخصی تان مرز هایی برای خود تعیین کرده اید که حامل خطر و مشکل های بسیار می باشند.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ زمانی که صابون در رویای شما پدیدار می شود، قصد دارد به شما یادآوری کند که اکنون زمان پاک کردن ذهن و احساسات تان از خاطرات و تجربیات تلخ گذشته است. به بیان دیگر این رویا نشانگر این است که شما از نظر عاطفی و احساسی احساس ناپاکی و آلوده بودن و یا گناه کار بودن دارید و در تلاش هستید تا از شر این احساس و شرمساری از نفس تان رها شوید. شاید راه حل این باشد که به برخی از مسائل که روحتان را تحت آزار و اذیت قرار داده اند اعتراف کنید و با آنها رو به رو شوید. سعی کنید کنار بیایید و کمتر بر آنها تمرکز کنید.

تعبیر خواب صابون بر اساس موضوع آن 📋

✔️صابون مایع

اگر در عالم رویا صابونی را مشاهده کردید که حالت مایع داشت، این خواب نشان می‌دهد که شخصی اطراف شماست که در زندگی اش به مشاوره و همراهی تان نیاز دارد. سعی کنید که نسبت به او بی توجه نباشید و در حد توان تان به او کمک کنید تا دوباره مسیر زندگی اش را پیدا کند. این شخص به گمراهی و سردرگمی گرفتار شده است و نمی تواند درست تصمیم بگیرد.

✔️صابون سفید رنگ

اگر در خواب صابونی سفید رنگ دیدید، این خواب به شما هشدار می دهد که قبل از این که به جایی برسید که بسیار دیر شده باشد، از مسیر اشتباهی که پیش گرفته‌اید بازگردید و دوباره سعی کنید که در راه درست قدم بردارید. این راه برای شما چیزی جز نابودی و سقوط به همراه نخواهد داشت.

✔️صابون صورتی رنگ

اگر در خواب صابون صورتی رنگی را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با دیگران به تفاهم و یک نظر واحد رسیده اید و با کسی اختلاف ‌نظر و بگو مگو ندارید. شاید هم سعی می کنید که به ایده ها و نظرات دیگران احترام بگذارید و کامل به آنها گوش دهید و همچنین از تک روی و تصمیم انفرادی هم پرهیز می کنید و همیشه سعی دارید که از نظرات دیگران هم در زندگی تان استفاده کنید.

✔️صابون سبز رنگ

صابون سبز رنگ در عالم رویا نشان می‌دهد که شما تمایل دارید که به راهنمایی ها و مشاوره های دیگران کامل گوش کنید. این ویژگی شما بسیار عالی است و باعث می شود که از اشتباهات و خطرات احتمالی جلوگیری کنید. در واقع باعث می‌شود که شما کاری را انجام ندهید که در آخر به ضرر شما تمام شود.

✔️صابون سیاه رنگ

تعبیر این رویا نشانگر این موضوع است که دیگران سعی می‌کنند از شما مشاوره و راهنمایی بگیرند ولی شما توانایی این کار را ندارید و برعکس باعث گمراهی بیشتر آنها خواهید شد. شاید شما از این رفتار و روند سود می برید اما متوجه باشید که مشاوره اشتباه و راهنمایی نادرست باعث نابودی دیگران و برای شما هم نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. اگر در این زمینه تخصص کافی را ندارید، بهتر است کسی را اذیت نکنید و از همان ابتدا به او بگویید که به سراغ شخص دیگری برود.

✔️جا صابونی

اگر در خواب جاصابونی را مشاهده کردید، این خواب باز هم نشان می‌دهد که دوستانی و اقوامی اطراف شما هستند که در انتظار راهنمایی ها و مشاوره های شما هستند. شاید شما از نظر آنها فردی هستید که تجربه‌های زیادی در زمینه مد نظر آن ها دارید و دوست دارند که نظرات شما را نیز در این زمینه بدانند. پس اگر چنین شخصی از شما تقاضا دارد، بهتر است به وی بی‌توجه نباشید و به آن کمک کنید تا وارد مسیر درست شوند.

✔️شستن دست ها با صابون

اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستید و زیر بار قبول کردن مسئولیت‌های خودتان نمی روید. شاید نمی‌خواهید پروژه و طرحی را شروع کنید و یا تمام کنید. شاید فکر می‌کنید دنیا و روزمرگی‌های زندگی برای شما جالب نیستند و در این مرحله از زندگی تان به دنبال درآمد و ثروت نیستید. این را بدانید که شما در همه مراحل زندگیتان باید کار و تلاش کنید تا محتاج و درگیر کسی نباشید. این گونه فکر کردن و بیخیال بودن به ضرر شما تمام می شود.

✔️شستن سر و صورت

اگر در خواب دیدید که در حال شستن سر و صورت تان با صابون بودیدف این خواب نشان می دهد که شما طی روزهای اخیر متوجه یکی از اشتباهات زندگیتان شده اید و از این بابت بسیار احساس پشیمانی و ندامت دارید. قصد دارد که خودتان را اصلاح کنید تا دوباره مجدداً این اشتباه و خطا را تکرار نکنید.

✔️صابون زدن به بدن

اگر در خواب دیدید که در حال شستن بدن تان با صابون بودید، این رویا تعبیرش منفی است و وضعیت بسیار بد و ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد. در این دوره به هر روشی سعی می کنید که از این وضعیت خلاص شوید. دیگران نیز شما را بسیار قضاوت و پیش داوری خواهند کرد و این قضاوت‌ها باعث ناراحتی و آزرده خاطری شما خواهد شد. از این بابت احساس گناه خواهید کرد و حتی باعث می شود که از خودتان و شخصیت تان متنفر شوید. بهتر است قبل از اینکه کاری انجام دهید، جوانب آن را به طور کامل بررسی کنید.

✔️کف و حباب صابون

اگر در خواب شاهد کف و حباب صابون بودید، این رویا نماد خوشایندی می باشد. اشاره به سرگرمی‌ها، وقت‌گذرانی ها و شادی های فرزندتان دارد. در هر صورت این خواب می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما باید هر مشکلی که اکنون دارید و یا در گذشته تجربه کرده اید را به فراموشی بسپارید و مثل بچه ها از زندگی تان نهایت لذت را ببرید و غصه هیچ چیز را نخورید. این خواب به این معنا نیست که کاملاً بیخیال همه چیز باشید اما به خود سخت نگیرید و بدانید که زندگی در جریان می باشد.

✔️آب صابون

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فرصتی پیدا کرده اید تا در این زمان با خودتان خلوت کنید و تجربیات تلخ گذشته را از ذهن تان پاک کنید و از بین ببرید. شاید این فرصت جدید و تازه برای شما ایجاد شده است تا بتوانید زندگی تان را مجدداً شروع کنید و داستان حیات تان را از نو بنویسید. در این مرحله از زندگی اگر زرنگ باشید می‌توانید آینده بهتری را برای خودتان رقم بزنید.

✔️خوردن صابون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن تکه های صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما کنترل خودتان را به طور کلی از دست داده و در برابر مشکلات، سختی ها، ناملایمات و بی عدالتی های زندگی بسیار کم طاقت و عجول شده اید. در واقع از این وضعیت به تنگ آمده و خسته شده اید و دوست دارید که نسبت به این شرایط اقدامی انجام بدهید.
اگر در خواب دیدید که درحال خوردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب اشاره به تصمیمات بسیار آگاهانه و منطقی در زندگی شما داشته و نشان می دهد هدف شما پاک کردن و رها شدن از شر چیزی است که تا کنون شما را بسیار آزار داده است. برای مثال امکان دارد تصمیم گرفته باشید که عادت بدی مثل سیگار کشیدن و