دسته‌ها
تاریخ تولد امام رضا 1402 تقویم تولد امام رضا 1402 ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ولادت امام رضا امسال ۱۴۰۲ ولادت امام رضا سال ۱۴۰۲ ولادت امام رضا علیه السلام ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است


ولادت امام رضا ۱۴۰۲ و تاریخ دقیق تولد امام رضا در سال ۱۴۰۲ ؟ ولادت امام رضا ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال تولد امام رضا (ع) چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ ولادت امام رضا علیه السلام به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است

ولادت امام رضا ۱۴۰۲

  • ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ – ولادت امام رضا علیه السلام [۱۱ ذی القعده ۱۴۴۴]
  • تاریخ شمسی: چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
  • تاریخ میلادی: Wednesday, May 31, 2023
  • تاریخ قمری: أربعاء، ۱۱ ذی القعده ۱۴۴۴

تقویم خرداد ۱۴۰۲

ولادت امام رضا ۱۴۰۲ ، تاریخ تولد امام رضا ۱۴۰۲ چه روزی است

تولد امام رضا علیه السلام در سال ۱۴۰۲ کیه؟

چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ولادت امام رضا در سال ۱۴۰۲ است

آیا امسال تولد امام رضا تعطیل رسمی است؟

خیر چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ولادت امام رضا است و تعطیل رسمی نیست!