دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اره الف امام صادق بریدن خالد بن علی العنبری کارل گوستاو یونگ کتاب فرهنگ تفسیر رویا محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی

🪚 تعبیر خواب اره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اره 🪚

تعبیر دیدن اره در خواب می‌تواند نشانگر انرژی هایی باشد که باید در جهت تغییر فرد و توسعه آن مصرف شود. انرژی که باید برای تغییر دادن نگرش ها و رفتارهای قدیمی، انتقاد، زیاده خواهی و طعن و کنایه، قطع کردن اظهارات دیگران، پرسش های بی جواب در ذهن و تجربه های شکست خورده قدیمی به کار گرفته شود.

اره وسیله ای برنده و چاقو مانند، ولی بزرگتر از آن، با تیغه ای معمولاً دندانه دار که می تواند همه چیز را نابود و قطعه قطعه کند، درست مانند طمع زیاد که ما را از اطرافیانمان دور می کند و چیزهایی را که به دست آوردیم هم از ما می‌گیرد.

فطرت انسان بی نهایت طلب است و انسان به طور ناخودآگاه برای به دست آوردن همیشه در تلاش است ولی باید به این مهم هم توجه داشته باشد که نباید از حد اعتدال خارج شود.

هر فرد انرژی و پتانسیل درونی خاص خود را دارد. این انرژی به شکل های مختلف مانند خشم، شادی، نگرانی، تلاش و حالت های متفاوت دیگر می تواند بروز پیدا کند ولی اگر این انرژی در درون ما به صورت نهفته بماند و تخلیه نشود می تواند در خواب های ما نفوذ پیدا کند.

در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

🪚 تعبیر خواب اره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اره بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند درختی را به وسیله اره از تنه جدا کرده و بر زمین انداخت، تعبیر از هم صحبتی با کسی که به او دل بستگی دارد، بی نصیب می شود و یا خودش از شما فاصله می گیرد که نشان آن است که حتماً از شما دل آزرده و ناراحت شده است.

اگر شخصی در رویای خود فرزندش را ببیند، در حالی که دارد برادر و یا خواهر خودش را به دو قسمت تقسیم می کند این گونه تعبیر می شود که آن شخص فرزند دیگری، هم جنس با فرزندی که دارد نصیبش می شود یعنی اگر فرزندش دختر است، صاحب فرزند دختر دیگری می شود و اگر فرزندش پسر است صاحب فرزند پسر دیگری میشود.

تعبیر اره در خواب نماد مردی سخاوتمند و بخشنده است که توانایی بخشش هر چه که به دست آورده است را دارد، مردی با قلبی سرشار از فروتنی و تواضع. همچنین این مرد میتواند حاکم یا قاضی باشد که درباره مسئله ای منحصر به فرد داوری می کند و یا دو شخص که همکار و رفیق هستند را از هم جدا میکند. احتمال داده‌اند که دیدن اره در خواب می تواند بیانگر مردی دانا و خردمند باشد.

اره در خواب می‌تواند سمبل ازدواج هم باشد به شرطی که از چوب عبور کند، بدین صورت که اگر دیدید اره از چوب عبور کرد یعنی شما با زنی در زندگی خود ملاقات خواهید کرد و این ملاقات می تواند به ازدواج هم ختم شود.

جنس و نوع اره هم می تواند در تعبیر آن موثر باشد، اره ای ساخته شده از چوب سیاه، سخت، سنگین و گرانبها نشانگر مردی ستمگر است برای مثال مردی که به سیاه پوستان ظلم و ستم می کند و اره ای از جنس مرمر نماد خانه های زیبا و مجلل در بهشت است و اینکه نیکویی رفتار شما در زندگیتان مشخص خواهد شد. به طور کلی اره عود (اره ای از جنس چوب یا شاخه های بریده شده درختان) می تواند نشانگر مردی دانا و اهل کتاب باشد که علم فراوان در زمینه های مختلف دارد، همچنین اره چوبی به مردم عادی مانند کشاورز و آسیابان و… اشاره دارد.

اره دستی در خواب بیانگر خوشی و خوشبختی فراوان بین زن و شوهر و یا اعضای خانواده کنونی‌تان در زندگی واقعی است، البته می تواند بیانگر رسیدن به هدف و دستیابی به آرمان های بزرگ شما در امور شغلی تان هم باشد.

اره مکانیکی یا برقی نویدبخش یک تجارت پرسود و موفقیت آمیز در آینده نزدیک برای شماست، تجارتی که انجام دادن آن شما را به موفقیت بزرگی در زمینه مالی می رساند.

اگر بیننده خواب اره، خانم باشد، تعبیر خوابش مژده دهنده این است که دوستان و آشنایانش بسیار به او احترام خواهند گذاشت و او اعتماد زیادی را نزد اطرافیان خود کسب خواهد کرد، طوری که امور خصوصی خود را با او در میان گذاشته و از او مشورت می گیرند.

اره شکسته نماد رویارویی با حوادث تلخ و ناگوار است که می‌تواند برای شخص بیننده خواب یا اطرافیان و دوستان او اتفاق بیفتد و آنها را درگیر بدبختی و مشکل نماید.
اگر در خواب دیدید اره خود را گم کردید بدین معنی است که از حوادثی در زندگی خود بسیار ناراحت و پریشان خاطر خواهید شد، حوادثی که زیان یا شکست های بزرگی را برای شما ایجاد خواهد کرد، البته می‌تواند به معنی این باشد که شما در پروژه ای با شکست مواجه خواهید شد.

دیدن اره در خواب به این معنی است که شخص رویت کننده خواب دو چیز را که بر ضد هم هستند از هم جدا می کند مثلاً زن و شوهری را به خاطر مسائلی نامناسب و ناخوشایند از هم دور می کند و میان آنها جدایی و تفرقه ایجاد می کند. این مسئله ناخوشایند می تواند عمل یا سخن بد و نادرست باشد.

اره می تواند به اندازه گیری و یا آلتی که برای اندازه گرفتن وزن اجسام به کار می رود هم اشاره داشته باشد.

دیدن اره میتواند بر دو وجه باشد، اولی به کمک کردن و رزق و روزی حلال اشاره دارد و دومی به مکر و حیله و فساد و جاسوسی اشاره دارد.

دیدن اره می تواند به پول، انسان پول پرست، تلاش برای به دست آوردن پول یا کوشش برای انجام کاری که مزد و سود فراوان دارد اشاره داشته باشد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق می فرمایند که مشاهده کردن اره در خواب به سه شکل می تواند تعبیر شود که هر کدام از این موارد تفسیر مخصوص به خود را دارد.

تعبیر اول:

به فرزند اشاره دارد یعنی به زودی صاحب فرزندی خواهید شد.

تعبیر دوم:

به خواهر و برادر اشاره دارد و اینکه خواهر یا برادر جدیدی خواهید داشت.

تعبیر سوم:

به شریک و دوست اشاره دارد یعنی کسی وارد زندگیتان خواهد شد که در سختی ها و مشقت های زندگی به شما کمک خواهد کرد و یا کسی در امور مالی و کاری تان با شما شراکت خواهد داشت و باعث پیشرفت کاری شما خواهد شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخصی در رویا و خواب خود ببیند که در دست خود اره ای دارد ولی بوسیله آن چیزی را اره نمی کند و کاری را انجام نمی دهد، تعبیر به این معنی است که بسیار زیاده طلب است و این زیاده طلبی به صورت رفتاری زشت و ناخوشایند یعنی طمع بسیار خود را نشان می دهد. اما اگر ببینید که به وسیله اره درختی را قطع میکنید که خود صاحب آن نیستید، چنان تعبیر می شود که از مالک آن درخت یا چوب و تخته دور می شوید و بینتان جدایی روی می دهد.

اره بیشتر اوقات بیانگر کمیت و تعداد یک چیز است، اره به زیاد از حد خواستن و همه چیز را برای خود خواستن دلالت دارد چرا که این صفات نامطلوب در خواب خود را به شکل اره نشان می دهند. چنین خوابی می تواند مانند زنگ خطر و هشدار باشد، هشداری که به ما می‌گوید باید بر نفس مادی و دنیوی خود غلبه کرده و کمتر به امور مادی توجه نماییم.

اگر در خواب دیدید که اره ای را خریداری کردید و یا از مکانی آن را برداشتید، یا شخصی اره ای به شما داد تعبیر به دو شکل است:

در صورتی که از نظر سنی نابالغ باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و اگر بیننده خواب شخصی متاهل باشد صاحب فرزند پسر یا دختر میشود.

قطعاً می دانید که اره وسیله ای بسیار برنده است که اگر با گوشت و پوست تماس پیدا کند باعث جراحت و خونریزی شدید میشود، حال اگر در خواب دیدید که اره را به دست یا پای تان کشیدید ولی دچار زخم یا خونریزی نشدید یعنی اقدامی خواهید کرد که نتیجه‌ای جز ضرر برای شما نخواهد داشت و شما را بسیار آسیب پذیر و آزرده خواهد کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دیدید کودکی اره ای را خریده یا در دست خود نگه داشته و یا کسی به او اره را داده است نشان آن است که اگر فرزند پسری دارید صاحب پسری دیگر می شوید و یا اگر فرزند دختری دارید صاحب دختر دیگری می شوید و اگر اولادی ندارید ولی اسب، الاغ، قاطر یا شتری دارید، چهار پایی همانند آن نصیبتان می شود.

از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که با اره دستی تکه ای چوب اره میکنید،تعبیر نشان از آن است که در زندگی شخصی و خانوادگی تان، سرشار از تلاش و کوشش و هیجان خواهید شد و این هیجان به پیشرفت شما در زندگی کمک خواهد کرد.

دیدن اره های بزرگ برقی در رویا نشان آن است که مسئولیتی بزرگ را به عهده می گیرید، مسئولیتی که تغییر و تحولی عظیم در زندگیتان ایجاد خواهد کرد. این تحول و دگرگونی در زندگی می تواند خوب یا بد باشد و این به حال و هوای خواب شما مربوط می شود. اگر بیننده خواب خانم باشد به این معنی است که پندها و اندرزهای او مورد استقبال و توجه اطرافیان قرار خواهد گرفت و توصیه هایش شنیده خواهد شد.

تعبیر دیدن اره از کار افتاده و کهنه که دندانه هایش نیز ساییده و خرد شده در خواب، به این معنی است که در زندگی خویش دچار سانحه ای ناسازگار و پیش بینی نشده می شوید که باعث شکست و سرخوردگی تان خواهد شد و شما را از هدف تان دور خواهد کرد.

ناپدید شدن اره در خواب نیز مفهوم خوشایندی ندارد و نشان آن است که در زندگی خود به کار هایی مشغول می شوید، کارهایی که عواقبی بسیار غم انگیز و ناراحت کننده دارد، تا مدت ها می تواند شما را درگیر خود کند و شما را از خوشبختی باز دارد.

اگر در رویای خود دیدید که اره ای کهنه و بدون استفاده که متعلق به شما نبوده را پیدا کردید، علامت آن است که اگر در شرف انجام کاری می باشید ثمره و سرانجام آن کار مورد پسندتان قرار نمی گیرد و حاصل آن کار رضایت بخش نمی باشد.

اگر در خواب صدای اره کردن به گوشتان رسید و شما آن را به وضوح شنیدید به این معنی است که وضع و کیفیت زندگی تان بسیار خوشایند خواهد شد و صاحب یک زندگی دلخواه و رضایت بخش و سرشار از نیکبختی می شوید.

اگر در خواب ببینید که اره ای را روی دوش خود گذاشته و قصد انتقال آن را به جایی دارید به این معنی است که در موقعیتی استثنایی قرار می گیرید که از انجام آن کار سود و بهره زیادی خواهید برد و به خوبی از عهده آن کار بر خواهید آمد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب دیدید که به وسیله اره کاری را انجام می دهید، اینگونه می توان تعبیر کرد که در زندگی روزمره خود مسئولیتی را برعهده داشته و احتیاج به زمانی دارید که مدتی از انجام آن کار صرف نظر کنید یا می توان اینگونه گفت که ذهن شما درگیر مسئله ای خسته کننده و کسالت آور است و شما برای پیشرفت کردن و راحتی جسم و روح خود می بایست آن مسئله را رها کرده و تا جای ممکن از آن فاصله بگیرید.

چنین خوابی مانند هشداری باشد، هشداری که میگوید باید مسائلی که شما را آزرده خاطر و رنجیده می‌کند کنار بگذارید.
رویت کردن اره برقی در خواب نشانگر این است که اتفاق سهمگین و تکان دهنده در زندگی شما اتفاق می‌افتد که مسیر آینده زندگی شما را دگرگون خواهد کرد.
آگاه باشید که پیروزی و رسیدن به هدف تنها زمانی میسر می شود که تصمیم محکم و قاطع برای انجام عملی را بگیرید.

تعبیر دیگر می تواند اینگونه باشد که شما برای رسیدن و دست یافتن به آنچه که مد نظرتان است بسیار می کوشید تا به مقصود و هدف خود برسید و به قولی تیر را به هدف میزنید.

دیدن اره برقی در خواب اینگونه تعبیر می شود که به هر آنچه اراده‌ای برای انجام آن داشته باشید خواهید رسید و توانایی تان در انجام کارها به قدری است که به محض اقدام کردن میتوانید سرنخ های لازم را به دست آورید و این دقیقاً معکوس تعبیر اره برقی که در بالا به آن اشاره شده است پس اینکه ما این خواب را در چه موقعیتی میبینیم بسیار مهم است.

دیدن خاک اره (آنچه مانند خاک نرم و پودر شده باشد که حاصل اره کردن چوب است) در رویا بدین معنی است که شما در گذشته دچار ضربه روحی و عاطفی شده اید که دوباره تحت شرایطی در آن موقعیت قرار گرفته اید و این اتفاق باعث اذیت شما از لحاظ احساسی شده، این خواب نشان می دهد نباید تسلیم این موقعیت شوید تا بتوانید به خوبی این بحران را پشت سر بگذارید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

دیدن اره می تواند اثری از نیرو و قدرت فرد برای دگرگونی برداشت ها، دانسته ها، نظرات و رفتار هایی که مربوط به زمان گذشته است، باشد.

دیدگاه خالد بن علی العنبری

دیدن اره در خواب به دوست، همکار یا کسی که به جای دیگری بنشیند (جانشین) و وظایف او را انجام دهد تعبیر می شود.

جهان اطراف ما پر از پیام هایی است که اگر به آنها توجه لازم را داشته باشیم میتوانیم مسیری هموار را برای خودمان و زندگیمان ترسیم کنیم فقط کافی است که به خدا، سرنوشت و دست تقدیر ایمان داشته باشیم، زیرا ایمان، مسیر آینده را ترسیم خواهد کرد و به ما اطمینان میدهد که همیشه از قلبمان پیروی کنیم.

بسیاری از این پیام ها در خواب هایمان هستند ولی ما به آنها بی توجهی کرده و ساده از کنار آن ها گذر میکنیم، برای مثال دیدن اشیا مختلف در خواب هایمان بسیار ویژه و پر از معنی است. یکی از این اشیا اره است که می‌تواند حامل پیام های بسیار مهمی درباره زندگی، استعدادها، درونیات، احساسات و الگوهای رفتاری ما باشد.

دیدن اره بیانگر این است که شما بسیار انسان کوشا و سخت کوشی هستید و به خاطر این پشتکار قادر خواهید بود به تمام اهداف خود برسید. موفقیت شما آنقدر چشمگیر خواهد بود که اطرافیان تان شما را تحسین خواهند کرد و الگوی بسیاری از اطرافیان تان خواهید شد.

تلاش و کوشش مانند بذری است که اگر کاشته شود و به طور مداوم به آن رسیدگی شود حتماً جوانه خواهد زد، جوانه ای که به درختی تنومند تبدیل می شود و شما می توانید سالیان زیادی زیر سایه آن استراحت کرده و از ثمرات تلاش‌های خود لذت ببرید.

باید بدانید که اگر طوفانی از تلاش‌های خود به پا کنید، حتماً آرامش بعد از طوفان نصیبتان خواهد شد.

این خواب به شما بشارت می دهد که این موفقیت بزرگ و سهمگین در آینده بسیار نزدیک رخ خواهد داد ولی ثمرات آن راحتی و آرامش را برای سالیان طولانی در زندگی شما به ارمغان خواهد آورد.

از طرف دیگر اره در خواب می تواند علامت پیشامد و حادثه ای ناگوار در زندگی باشد و می توان گفت اره سمبل چیزی است که هرچه برای رسیدن به آن تلاش می کنید از آن دور می‌شوید و آمالی است دست نیافتنی.

تعبیر خواب اره بر‌ اساس موضوع آن 📋

اره داخل جعبه

دیدن اره داخل جعبه در خواب، تعبیر زیبایی دارد و می گوید که شما انسان بسیار پر تلاشی هستید و این تلاش بسیار زیاد، شما را به اهداف تان خواهد رساند. رسیدن به موفقیت و لمس کردن اشک خوشحالی روی صورتتان باعث می‌شود که نیرویی در درون شما پدیدار شود، نیرویی که باعث می شود نسبت به توانایی ها و استعدادهای خود اطمینان و باور بسیار زیادی پیدا کنید و به خودتان متکی باشید.

اعتماد به نفس باعث می شود که بفهمید برای رسیدن به هدف به هیچکس جز خودتان نیاز ندارید و تنها خودتان کافی هستید.

اره تمیز

تعبیر دیدن اره تمیز و نو در دنیای خواب، می‌توانید عوامل و موضوعاتی که باعث اضطراب، عصبانیت یا دشمنی میان دیگران شود را به صلح و دوستی تبدیل کنید و قدرت این را دارید که مانع به وجود آمدن عداوت میان دیگران شوید.

دیدن اره تمیز این نوید را به شما می دهد که شما انسانی بسیار مثبت و مثبت اندیش هستید و صلح، آشتی و دوستی در هر قدم شما وجود دارد. سخنان و رفتارهای شما نیرویی فوق العاده برای تبدیل خشم و کینه بین انسان ها، به صلح و دوستی دارد و شما می توانید به راحتی بین دو نفر صلح برقرار کنید.

باید بدانید که چنین نیروی زیبایی در هر شخص وجود ندارد پس باید بابت داشتن آن از خداوند سپاسگزار باشید و سعی کنید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آگاه باشید که صلح ایجاد کردن بین انسان ها بسیار عمل مفید و پر از ثواب است و باید تلاش کنید که از این مهم به خوبی استفاده کرده و اجر معنوی زیادی را برای خودتان ذخیره کنید.

حضور شما در هر مکانی می تواند شادی را برای اطرافیانتان به ارمغان آورد.

بریدن چیزی با اره

دیدن چنین خوابی بسیار پر معنی است و بیانگر این است که عوامل تنش زای بسیار زیادی در اطراف شما وجود داشته که ذهن شما را مشغول خود کرده است.

این مشغولیت ذهنی آنقدر زیاد بوده است که زندگی شما را مختل کرده و مدت زیادی است که شما را از پیشرفت و ادامه زندگی به صورت مفید، باز داشته است ولی باید بدانید که دیگر تحمل کردن کافی است، باید تصمیم گیری کنید و یک راه برای آینده خود انتخاب کنید.

در برزخ زندگی کردن و میان زمین و هوا سردرگم ماندن بسیار سخت تر و عذاب آور تر از زندگی در جهنم است.

باید به برزخ و دو راهی که در آن قرار دارید پایان دهید و کوله بار سنگین خشم، ناراحتی و استرس را از دوش های خود بردارید تا بتوانید به اوج برسید، درست مانند بالن که اگر سبک شود راحت تر می تواند اوج بگیرد.

نباید بیش از این درگیر گذشته استرس زا و آینده مبهم خود باشید بلکه باید در زمان حال برای رسیدن به موفقیت در آینده برنامه‌ریزی کنید. استیو جابز می گوید وصل کردن نقاط با نگاه به آینده غیر ممکن است ولی در خود آینده رابطه‌شان بسیار واضح خواهد شد، یعنی شما فقط میتوانید (پس از طی مسیر) با نگاه به گذشته آنها را به هم متصل کنید بنابراین باید ایمان داشته باشید که آنها روزی در آینده به هم خواهند پیوست. این خواب پیام مثبتی برای آینده تان دارد و می گوید اگر دست به تصمیم گیری بزنید و تصمیم خود را به صورت جدی دنبال کنید و عقب نشینی نکنید، پیشرفت و بهبود عظیمی را در کیفیت زندگی خود مشاهده خواهید کرد.

اره برقی

تعبیر دیدن اره برقی در خواب به معنی آینده ناگوار نیست پس نباید نگران باشید، بلکه چنین خوابی درباره گذشته به شما هشدار می دهد پس باید به محض دیدن چنین خوابی گذشته خود را مورد بررسی قرار دهید، مثلاً بررسی کنید که آیا در گذشته کسی را رنجانده اید یا از خود سوال کنید آیا در این اواخر به کسی از روی غرور و تکبر نگاه کرده اید؟!

اگر جواب سوال های تان مثبت شد پس باید رفتار خود را به طور جدی تغییر دهید تا اطرافیان خود را بیش از این آزار ندهید. اطرافیانتان به دلیل اینکه به شما علاقه و محبت دارند، در کنارتان هستند پس باید مراقب باشید که با بد رفتاری علاقه و محبت آنها را از دست ندهید، زیرا این کار باعث میشود که اطرافیان نسبت به شما احساس بدی پیدا کرده و از شما دوری کنند و دیگر در کنارتان نباشند.

آگاه باشید که همه ما در انسان بودن برابر هستیم و نباید نسبت به هم احساس برتری و غرور داشته باشیم.
برتری هرکس فقط به شخصیت و رفتار خوب او بستگی دارد پس بکوشید تا با انسان های دیگر به خصوص نزدیکانتان مهربان باشید و تا جایی که می توانید به احساسات آنها لطمه وارد نکنید.

اگر با کسی مشکلی دارید آن را به زودی برطرف کنید، غرور و تکبر کاذب نداشته باشید و خودتان را بیش از حد بالا نبینید و بزرگ نکنید زیرا این کار باعث صدمه جدی به شما می شود، درست مانند بادکنکی که وقتی بیش از حد پر میشود می ترکد و بر زمین می افتد.

اگر خود را بیش از حد بزرگ و عظیم کنید سرانجام نزد دیگران بی آبرو میشوید، لذا در مقابل چشمان دیگران از هم فرو می پاشید و مانند بادکنک خالی از هوا بر زمین می افتید.

سر و صدایی که از این فروپاشی ایجاد می‌شود قادر است شما را رسوا کند، پس باید دست از رفتارهای ناپسند خود بردارید تا اول به خود و بعد به دیگران آسیبی وارد نکنید.

بدانید هر عملی که از روی قصد بد انجام شود، دودش اول در چشمان خود تان فرو میرود.

بریدن بدن یک انسان با اره

دیدن چنین خوابی با اره به احتمال زیاد احساسات بدی را در شما ایجاد خواهد کرد ولی آگاه باشید که قرار نیست تعبیر یک خواب با احساسات شما همخوانی و مطابقت داشته باشد.

اول از همه باید سعی کنید که آرام باشید چون یک ذهن آرام، قوی ترین سلاح شما برای مقابله با مشکلات است.

وقتی توانستید خود را به ثبات احساسی برسانید باید تلاش کنید که مفهوم اصلی این خواب را درک کنید تا از احساسات و حالاتی که با دیدن صحنه های دلخراش و ناراحت کننده در شما ایجاد شده، دوری کنید و بتوانید با نگاه مثبت به این خواب نگاه کنید.

حال که نگاه مثبتی در شما ایجاد شد باید به شما بگویم که این خواب به این معنی است که شما قادر خواهید بود چیزهایی که جلوی موفقیتتان را میگیرد به راحتی از جلوی قدم هایتان بردارید و مسیر موفقیت را برای خود هموار کنید.

یکی از چیزهایی که جلوی موفقیت را می گیرد، حضور انسانهای منفی و بد اندیش است. شما به زودی توانایی پیدا خواهید کرد که چنین انسانهایی را از زندگی خود حذف کنید واز ثمرات منفی دسیسه های آنها در امان بمانید. این عمل آنقدر تاثیرات مثبت بزرگی دارد که چشمهای همگان را به سوی شما جلب می کند و شما موفقیتی بی نظیر را تجربه خواهید کرد.

نباید از این موفقیت خیلی هم خوشحال باشید چون همیشه خطر در کمین است، این موفقیت باعث می‌شود حتی دشمنان شما به شما نزدیک شوند ولی این نزدیکی از روی دوستی نخواهد بود، آنها به شما نزدیک می شوند تا به شما ضربه بزنند. نگران نباشید چون آنقدر شخصیت قوی و استواری دارید که می توانید به راحتی از پس دشمنانتان هم بربیایید و شما اجازه نخواهید داد که کسی موفقیت شما را دچار لرزش کند.

بریدن درخت با اره

بریدن درخت با اره در خواب تعبیر و تفاسیر متعدد و فراوانی دارد ولی باید بدانید که هیچ کدام از آنها پیام ناخوشایند و نگران کننده ای برای شما و آینده تان ندارند.
چنین خوابی نویدبخشِ آرامش و سکون در زندگیتان است، یعنی می خواهد به شما بگوید که هیچ تغییر مهم و تکان دهنده ای در زندگی تان رخ نخواهد داد.

شما یک سکون و آرامش نسبی را تجربه خواهید کرد و قادر خواهید بود در این مدت تمام کارهایی را که دوست دارید انجام دهید و بیشتر برای خودتان و خانواده تان وقت صرف کنید.

توصیه میشود در طول این مدت به ندا های قلبی تان گوش کنید و به آنها جامه عمل بپوشانید چون این دوره زمانی، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه فردی شما است و میتوانید به دنیای درونی خود نظم و ترتیب دهید.

این خواب به شما میگوید زندگی تان به هرشکلی تاکنون گذشته است برای مدت ها همچنان به همان شکل ادامه خواهد داشت. اگر دچار یک دردسر هستید همچنان از آن دوری می کنید؛ اگر دارای ثروت و سرمایه هستید، ثروتتان برای مدتی هیچ تغییری نخواهد کرد.

البته در جای دیگری هم آمده که اگر در خواب دیدید درختی را به وسیله اره میبرید و قطعه قطعه کردن آن را دیدید به این معنی است، شخصی را از خود ناامید و مایوس می‌کنید که ممکن است نسبت به شما وابستگی و احساس داشته باشد و ناخواسته باعث رنجش او می شوید. پس بهتر است احتیاط کنید و مراقب باشید که رفتاری از شما سر نزند که نزدیکانتان را ناراحت و آزرده خاطر کند و به آنها صدمه بزند.

اره دو سر

مشاهده اره دوسر در عالم خواب تعبیر بسیار خوب و مثبتی دارد و به شما بشارت می دهد که در آینده نزدیک بزرگترین موفقیت های زندگیتان را کسب خواهید کرد.

این موفقیت در زمینه های مختلفی بروز پیدا می کند شما به موفقیت های کاری دست پیدا خواهید کرد و سرمایه گذاری های پر سودی را انجام خواهید داد، درآمدتان به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت و به آرامش مالی خواهید رسید.

شما در زندگی خانوادگی خود هم به نتیجه‌های خوبی دست خواهید یافت. رابطه شما و همسر تان هر روز بهتر و بهتر خواهد شد و شما دو نفر قادر خواهید بود که زندگی مشترک خوبی را در کنار هم و با تلاش های هم تجربه کنید. رابطه شما با دوستان و اطرافیانتان بسیار عالی می شود به طوری که تمام دوستان و آشنایان، شما را تحسین خواهند کرد.

شما در آینده نزدیک خبرهای بسیار خوبی را دریافت خواهید کرد و تبریک و تحسین همگان را به دست می آورید، دیگران از موفقیت های شما بسیار خوشحال خواهند شد. به هر چه که تا بحال آرزویش را داشتید دست پیدا می کنید، تلاش های تان نتیجه خواهند داد و روز به روز به بزرگی و سروری خواهید رسید.

این موفقیت ها باعث می شود که اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا کنید ولی فراموش نکنید که خداوند پشت تمام این اتفاقات زیبا است پس باید شکرگزار خداوند باشید و به خود مغرور نشوید و بدانید که شما مهره ای بیش نیستید و تا زمانی که خداوند اراده نکند هیچ مهره‌ای در صفحه شطرنج و بازی روزگار حرکت نخواهد کرد.

اره زنگ زده

تعبیر اره پوسیده و اکسید شده در رویا و خواب به این معنی است که، با شخصی زمان طولانی است به دردسر افتاده اید و او نیتی جز اینکه شما را متوجه اشتباه تان کند ندارد و هرگز توفیق آن را به دست نخواهد آورد، او در آگاه و هوشیار کردن شما شکست خواهد خورد.

دندانهای تیز و کند اره

به طور کلی اره وسیله ای تیز و برنده است پس مشاهده کردن اره در حالتی که تیز است، اصلاً تعبیر بد و نامعقولی ندارد پس نباید نگران بود.

اگر در خواب دیدید که دندانه های اره تیز و برنده بود نشان دهنده آن است، هدفی که زمان طولانی برای رسیدن به آن تلاش کرده اید به وقوع می پیوندد و تلاش و کوشش های شما ثمره خواهد داد و شما ثمره تلاش های خود را به وضوح مشاهده خواهید کرد. ولی اگر در خواب دیدید که دندانه های اره کند می باشد، تعبیرش کاملاً برخلاف تعبیر قبلی است. همانطور که گفتیم، اره وسیله‌ای برنده است و مشاهده کردن آن در حالتی که کند می باشد، تعبیر نامعقولی خواهد داشت ولی نگران نشوید و صدقه بدهید.

کشتن کسی به وسیله اره

اگر در خواب خود دیدید که به وسیله اره شخصی را کشتید که آن شخص ممکن است شما را مورد آزار و اذیت قرار داده باشد، تعبیر نشان دهنده آن است که بر عداوت و دشمنی آن شخص سربلند می شوید و دیگر نمی‌تواند به شما آزاری برساند و طولی نخواهد کشید که از دشمنی با شما دست برمیدارد.

اره کردن گوشت حیوان

اگر در خواب دیدید که گوشت حیوانی را اره میکنید، تعبیر نشان دهنده آن است که به حاجت قلبی خود می رسید و اگر نذری در دل دارید به زودی برآورده خواهد شد پس باید شکرگزار خداوند باشید که شمارا به هدفتان رسانده است.

خریدن اره

اگر در خواب مشاهده کردید که اره ای را از مغازه ای خریداری می‌کنید این گونه تعبیر می شود، با دوستی که ممکن است سالها او را ندیده باشید و ملاقات با او آرزوی شما است روبرو می شوید.

دادن اره به دشمن

اگر در خواب خود ببینید که اره خود را به شخصی دادید که نسبت به شما عداوت دارد و نسبت به او حس تنفر و نفرت دارید نشان آن است که به زودی بین شما و او درگیری و زد و خوردی اتفاق می افتد، پس بایستی که جانب احتیاط را رعایت کنید و هوشیار باشید تا آسیبی به شما وارد نشود.

اره کردن وسیله ای

اگر در عالم رویا دیدید که چیزی را اره می کردید تعبیرش این است که چیزی را که دوست دارید و به آن علاقه دارید از دست خواهید داد. این چیز می تواند عشق و علاقه و یا شخصی باشد که بسیار به او علاقه داشته و به او وابسته هستید. شاید این از دست دادن، تلخ و ناگوار باشد ولی ناراحت نباشید و به خداوند ایمان داشته باشید، چرا که ممکن است چیزهای بهتری را برای شما و اطرافیانتان فراهم کرده باشد.

اره کردن سنگ

اگر در خواب رویت کردید که سنگی را اره می کنید، تعبیر به این معنی است که با کوشش مستمر به هدف خود خواهید رسید و این نشان دهنده آن است که انسانی استوار و پر اراده هستید و هیچ چیز مانع رسیدن شما به هدف تان نمی شود.دسته‌ها
ابوالفضل پورعرب ابوالفضل پورعرب بعد از جدایی ازدواج مجدد ابوالفضل پور عرب بیماری ابوالفضل پورعرب بیوگرافی ابوالفضل پورعرب و همسرش چهره ها 🔥 دختر ابوالفضل پورعرب عکس های ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی علت بیماری و سرطان ابوالفضل پورعرب علت جدایی ابوالفضل پورعرب از همسر سابقش

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها


ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب : در این بخش از بیوگرافی وب سایت نایریکا به معرفی ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب و همسرش,  بیماری ابوالفضل پورعرب, عکس های ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی, علت جدایی ابوالفضل پورعرب از همسر سابقش, دختر ابوالفضل پورعرب, علت بیماری و سرطان ابوالفضل پورعرب, ابوالفضل پورعرب بعد از جدایی, ازدواج مجدد ابوالفضل پور عرب می پردازیم.

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب و همسرش,  بیماری ابوالفضل پورعرب, عکس های ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی, علت جدایی ابوالفضل پورعرب از همسر سابقش, دختر ابوالفضل پورعرب, علت بیماری و سرطان ابوالفضل پورعرب, ابوالفضل پورعرب بعد از جدایی,


تازه‌ترین خبر از «ابوالفضل پورعرب» در بیمارستان

۱۴۰۱/۹/۱۴

علی تقی‌پور، تهیه‌کننده مستند داستانی «سگ»:

دو روز قبل آقای پورعرب از بیمارستان مرخص شد تا درمان در منزل دنبال شود اما متاسفانه چند ساعت بعد حالشان بد شد و دوباره با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت.

فعلا شورای پزشکی در حال بررسی است تا درمان را ادامه دهند.

وی پیشتر هم گفته بود که احتمال جراحی بر روی پای پورعرب وجود دارد اما با توجه به نتیجه آزمایش‌ها شرایط برای جراحی این هفته میسر نیست و احتمالا هفته آینده انجام خواهد شد.


زندگینامه

ابوالفضل پورعرب یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ایرانی است. او متولد ۱ تیر سال ۱۳۴۰ از تهران می باشد. ابوالفضل پورعرب در دهه های ۷۰ و ۸۰ یکی از سوپراستارهای سینمای ایران بود.

ابوالفضل پورعرب در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمده است و در منطقه شاه عبدالعظیم به دنیا آمد و سال ها در همان محله زندگی می کردند. او بچه سوم خانواده اش می باشد. علاقه ابوالفضل پورعرب به سینما و دنیای بازیگری به سال ۱۳۴۷ بر می گردد یعنی زمانی که فیلم سلطان قلب ها در سینماها اکران می شد و همان زمان تصمیم به بازیگر شدن گرفت ولی پدرش با این کار به شدت مخالفت کرد.

ابوالفضل پورعرب زمانی که وارد دبیرستان شد، در همه تئاترهای دانش آموزی شرکت کرد و از طریق همین تئاترها با محمود استاد محمد آشنا شد. بعد از مدتی استاد محمد او را برای بازی در نمایش ماموریت حساس به گروه کارگردانی آن تئاتر معرفی کرد و به این ترتیب او در سال ۵۹ توانست نخستین حضور حرفه ای خود در دنیای بازیگری را آغاز کند. این تئاتر در چهارسوی تئاتر شهر به نمایش درآمد. بعد از آن یعنی در سال ۶۰ توانست به استخدام صدا و سیما درآید و در تلویزیون مشغول به کار شود. او در این مدت و تا سال ۶۴ اغلب به عنوان دستیار کارگردان فعالیت می کرد و در همین سال نیز دومین تئاتر خود به نام حکم یک شبه را بازی کند. در همین سال اولین کار حرفه ای خود در مقام دستیار کارگردانی را برای فیلم دزد و نویسنده تجربه کرد.

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب و همسرش,  بیماری ابوالفضل پورعرب, عکس های ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی, علت جدایی ابوالفضل پورعرب از همسر سابقش

 

ابوالفضل پورعرب در سال ۶۹ به طور حرفه ای وارد کار بازیگری شد. او در این سال برای بازی در فیلم عروس انتخاب شد و برای اولین بار وارد سینما شد. او در این فیلم به خاطر بازی زیبایی که در کنار نیکی کریمی از خود نشان داد توانست شهرت بسیار زیادی به دست آورد و به واسطه همین شهرت در دهه هفتاد فیلم های بسیار زیادی بازی کرد و در همه فیلم ها هم خوش درخشید و به همین دلیل توانست به سوپراستار آن زمان تبدیل شود.

ابوالفضل پورعرب در دانشسرای هنر در رشته بازیگری و کارگردانی فالغ التحصیل شده است. او تا به حال ۳ بار ازدواج کرده است و از هر کدام از همسرانش یک فرزند دارد. اسم فرزندان او رعنا و پوریا و رایکا می باشد. آخرین همسر ابوالفضل پورعرب، آناهیتا نعمتی (آنا نعمتی) است که فرزند سوم ابوالفضل پورعرب یعنی رایکا از آنا نعمتی می باشد. این زوج بازیگر در همان سال های آغازین زندگی مشترک شان به دلیل مخالف بودن ابوالفضل پورعرب با بازیگری آنا نعمتی از همدیگر جدا شدند. ابوالفضل پورعرب مدتی است که صاحب اولین نوه خود به نام دماوند فراهانی پور شده است. نوه او از دخترش رعنا می باشد.

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب در کنار آناهیتان نعمتی

بیماری ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب در سال ۸۹ به خاطر تومور خوش خیم اثنی عشر در بیمارستان بهمن تهران بستری شد و به همین دلیل مدت زیادی ار دنیای فیلم و سریال و بازیگری و حتی حضور در مراسم ها و جشن ها فاصله گرفت و متاسفانه در این مدت نیز شایعات زیادی مبنی بر مرگ ابوالفضل پورعرب در رسانه ها منتشر شد که باعث ناراحتی خودش و خانواده اش شد و بعد از آن نیز هر بار که شایعه فوت ابوالفضل پورعرب در اخبار پخش می شد، خانواده اش به شدت تکذیب می کردند. ابوالفضل پورعرب در برنامه دورهمی مهران مدیری نیز حضور یافت در این برنامه در مورد موضوعات مختلف زندگی اش از جمله بیماری اش صحبت کرد و گفت که بعد از انجام سه عمل جراحی توانسته است سلامتی اش را به دست آورد.

ابوالفضل پورعرب بعد از مدت های زیادی دوری از بازیگران و هنرمندان در مراسمی که برای محکومیت توهین به پیامبر (ص) برگزار شد، شرکت کرد و سوژه خبرنگاران و رسانه ها شد.

در سال ۹۲ محمود احمدی نژاد به طور سرزده و ناگهانی به عیادت ابوالفضل پورعرب رفت و از او دیدار کرد. این دیدار در خانه پدری ابوالفضل پورعرب یعنی در جنوب تهران اتفاق افتاد.

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب و همسرش,  بیماری ابوالفضل پورعرب, عکس های ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی, علت جدایی ابوالفضل پورعرب از همسر سابقش, دختر ابوالفضل پورعرب, علت بیماری و سرطان ابوالفضل پورعرب, ابوالفضل پورعرب بعد از جدایی,

فیلم های ابوالفضل پورعرب

۱۳۶۹: عروس

۱۳۷۰: قربانی – نرگس – آواز تهران

۱۳۷۱: رابطه پنهانی – مهاجران – سوءظن – دو روی سکه

۱۳۷۲: نیش

۱۳۷۳: چهره – بهشت پنهان – در کمال خونسردی – مرضیه

۱۳۷۴: بی قرار

۱۳۷۵: مردی شبیه باران – قاصدک

۱۳۷۶: حماسه قهرمانان – غریبانه

۱۳۷۷: باد و شقایق – جوانی – مردی از جنس بلور – عشق کافی نیست – معصوم

۱۳۷۸: دست های آلوده – رقص شیطان – زندانی ۷۰۷

۱۳۷۹: تو را دوست دارم – همسر دلخواه من

۱۳۸۰: تیک

۱۳۸۴: به خاطر سوگند – چند می گیری گریه کنی

۱۳۸۵: پسران آجری

۱۳۸۶: مجنون لیلی – سربلند

۱۳۸۷: دلواپسی

۱۳۸۹: زمهریر

۱۳۹۳: سایه های موازی

۱۳۹۵: کاناپه

۱۳۹۶: به وقت خماری

سریال های ابوالفضل پورعرب

۱۳۹۵: روزهای بی قراری

۱۳۹۰:‌ وضعیت سفید

۱۳۸۸: آخرین سرقت

۱۳۸۷: جاده در دست تعمیر

۱۳۸۶:‌ انتهای جاده – یک وجب خاک

۱۳۸۵: زیرزمین

۱۳۸۴: تا غروب

۱۳۸۲: عروس

۱۳۸۱: همراز

۱۳۷۸-۱۳۷۹: مسافر

۱۳۷۶: تنهاترین سردار

سریال های نمایش خانگی ابوالفضل پورعرب

۱۳۹۴: شهرزاد

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

ابوالفضل پورعرب و شهاب حسینی در سریال شهرزاد

جوایز ابوالفضل پورعرب

نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم عروس از جشنواره فیلم فجر

برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم عروس از جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ

نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم نرگس از جشنواره فیلم فجر

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم مردی شبیه باران از جشنواره فیلم فجر

نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم غریبانه از جشنواره فیلم فجر

نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم دست های آلوده از جشن خانه سینما

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 

ابوالفضل پورعرب : بیوگرافی / ابوالفضل پورعرب و همسرش / جدیدترین اخبار و عکس ها

 دسته‌ها
بیماری ها نصرینو

آشنایی با علائم و راههای درمان روماتیسم قلبی


بیماری رماتیسم قلبی معمولا از سنین کودکی آغاز می شود و معمولا ۵ تا ۱۵ سال بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند که برای درمان روماتیسم قلبی باید از همان اول روش های درمان به سرعت صورت بگیرد تا پیشگیری شود.

یکی از اصلی ترین  عوامل ابتلا به روماتیسم قلب به وجود آمدن یک نوع تب در قلب است که باعث می شود بدن به بافت های خودش هجوم بیاورد که و باعث به وجود آمدن گلو درد و بروز التهابات بدنی می شود، رماتیسم بیماری است که سن خاصی برای ابتلا به آن وجود ندارد و بزرگ و کوچک را نمی شناسد و ممکن است به سراغ همه بیاید که طول دوره درمان روماتیسم قلبی بستگی به شدت و حاد بودن آن متفاوت است.

آشنایی با علائم و راههای درمان روماتیسم قلبی

بیماری رماتیسم قلبی چیست؟

بیماری روماتیسم قلبی یکی از عوارض تب روماتیسم است که در آن دریچه های قلب آسیب می بیند و مانع کارکرد درست قلب می شود  که در نتیجه باعث مبتلا شدن به رماتیسم قلبی می شود. تب روماتیسم یک نوع بیماری التهابی است که اصلی ترین نشانه های آن عفونت گلو توسط یک نوع باکتری  به نام استرپتوکوک است، که در ابتدای مبتلا شدن به این بیماری با درد های خفیف  و التهاب مفاصل همراه است که تاثیر زیادی بر بافت های به هم مرتبط شده بدن بخصوص قلب ،مغز، پوست و مفاصل دارد  که در موارد بسیار شدید آسیب به قلب وارد می شود و باعث می شود تا قلب خون را به درستی پمپاژ نکند.

به طور معمولا این بیماری در کوتاه مدت آسیبی جدی به بدن وارد نمی کند ولی در صورت ادامه یافتن سبب آسیب  جدی و ماندگاری  بر روی دریچه قلب می شود و زمانی که این بیماری به این درجه رسید دیگر برگشت پذیر نیست  و فقط با مصرف دارو و عمل های جراحی باید به درمان روماتیسم قلبی پرداخت و از درد این بیماری کم کرد.

آشنایی با علائم و راههای درمان روماتیسم قلبی

در بعضی از موارد در بین کودکان بیماری روماتیسم قلبی ممکن است مغز و اعصاب را درگیر کند و منجر به حرکات پرخاشگرانه و  و غیر ارادی شود از بارزترین نشانه آن در بین کودکان تغیر کردن دست خطشان است .

علائم رماتیسم قلبی

از جمله مهمترین علائم رماتیسم قلبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تپش قلب نامنظم
 • تنگی نفس حتی با انجام کوچکترین فعالیت
 • تورم بدن و مفاصل
 • خستگی و بی حالی شدید
 • تنگی نفس در حین خوابیدن
 • خستگی زود رس


پربازدیدترین:

از نشانه اصلی این بیماری است که بروز آن در بین زنان و دختران بیشتر است .

آشنایی با علائم و راههای درمان روماتیسم قلبی

روش های درمان روماتیسم قلبی

در رابطه با درمان روماتیسم قلبی باید گفت که در درجه اول پیشگیری بهترین گزینه است زمانی که دچار گلو درد شدید می شوید سعی کنید با مصرف آنتی بیوتیک ها از به وجود آمدن باکتری استرپتوکوک جلوگیری کنید و دوره مصرفی آن را قطع نکنید.

اما زمانی که به این بیماری دچار شدید باید تحت نظر پزشک و استفاده منظم و مداوم از  آنتی بیوتیک ها و دارو های ضد التهاب رماتیسمی  قرار بگیرید . در موارد دیگر که آسیب وارد شده به قلب زیاد است برای درمان روماتیسم قلبی باید عمل جراحی و تعویض دریچه قلب بر روی فرد انجام شود. معمولا برای درمان التهابات بدن از آسپرین با میزان دوز بالا استفاده می شود.

کسانی که مشکل قلبی دارند معمولا تا پایان عمر خود باید از دارو ها به صورت منظم استفاده کنند و به هیچ عنوان خود سرانه مصرف داروها را قطع نکنند.

آشنایی با علائم و راههای درمان روماتیسم قلبی

از عواملی که می تواند درصد ابتلا به این بیماری را افزایش دهد:

 • تغذیه نامناسب
 • سابق خانوادگی تب رماتیسم
 • زندگی در شرایط غیر بهداشتی
 • ابتلا  مکرر به بیماری های تنفسی
 • زندگی در مکان های پرجمعیت
 • عدم دسترسی به مراقبت های صحیح پزشکی
 • مصرف نکردن دوره کامل دارو ها برای درمان عفونت های استرپتوکوکی

تمامی این عوامل منجر به افزایش ابتلا به بیماری روماتیسم قلبی را افزایش می دهد.

منبع: آرگــامــگدسته‌ها
دنیای مد راهنمای مد منتخب سردبیر

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال


با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳ اکثر افراد به دنبال رنگ سال هستند تا بتوانند رنگ لباس، دکوراسیون منزل و …را  با آن ست نمایند بنابراین، اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که به دنبال رنگ سال ۲۰۲۳ هستید بهتر است تا پایان مطلب همراه ما باشید.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

اکثر افرادی که به تیپ و استایل و رنگ دکوراسیون منزل خود اهمیت می دهند منتظر رنگ سال جدید هستند که هر سال سایت رسمی پنتون رنگ سال را انتخاب کنید و امسال نیز با الهام از نماد شجاعت، سرزندگی و قدرت رنگ سال ۲۰۲۳ را Viva Magenta 18-750 انتخاب کرد.

معرفی رنگ سال ۲۰۲۳

شرکت پنتون به مدت دو دهه می باشد که بر اساس معیارهای خاص رنگ های سال را معرفی می کند تا به راحتی بتوانید سال جدید دکوراسیون منزل و رنگ لباس و … را با آن ست نمایید که رنگ ۲۰۲۳ با نام ویوا مجنتا الهام گرفته از طبیعت اننتخاب شده است که به طور تقریبی می توان گفت این رنگ سرخابی قرمز، ارغوانی یا زرشکی است در ادامه مطلب، قصد داریم به معرفی این رنگ و همچنین رنگ هایی که می توانید با آن ست کنید بپردازیم.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

آنچه در مورد رنگ سال باید بدانید

شرکت پنتون با نزدیک شدن به سال نو میلادی با توجه به حس و حال مردم و شرایط دنیا رنگ سال را معرفی می کند که پس از معرفی آن بیشتر دکوراتیوهای معروف و همچنین طراحان لباس با الهام گرفتن از این رنگ طرح های جدید و زیبایی ارائه می دهند و مردم ایران نیز با اعلام رنگ سال ۱۴۰۲ از این رنگ در دکوراسیون های داخلی و لباس هایشان الهام می گیرند که در واقع می توان گفت رنگ سال ۲۰۲۳ قرمز آتشین مایل به زرشکی به رنگ گل رز یا قرمز پرشین ( رنگی بین قرمز و آبی ) است که از رنگ قرمز خاک خلیج فارس برگرفته شده است.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

رنگ سال را به چه رنگ هایی می توان ست کرد؟

ویوا مگنتا یا قرمز پرشین رنگی بین قرمز و آبی می باشد که طول موجی نداشته و از ترکیب دو رنگ اصلی به وجود می آید که نه ارگانیک و نه مصنوعی است که با معرفی رنگ سال ۲۰۲۳ می توان آن را در تیره ترین طیف رنگ قرمز و سرخابی گذاشت  که با کمی دقت در این رنگ اندکی رنگ بنفش نیز در آن مشاهده می شود که در واقع جزو خاص ترین رنگ هایی می باشد و  برای داشتن استایل شیک گزینه بسیار مناسب است از این رو، برای اینکه بتوانید بهترین رنگ ها را به این رنگ زیبا  اضافه کنید  بهتر است با رنگ های مکمل و رنگ های متضاد با رنگ سال ۲۰۲۳ آشنا شوید.

ست رنگ سال با مشکی

استفاده از رنگ مشکی جهت ست با این رنگ سال مناسب می باشد  که با استفاده از این دو رنگ می توان استایل جذابی داشته باشید زیرا، هر دو نماد قدرت و البته رمز و راز هستند  و همچنین ترکیب این دو رنگ برای محیط های رسمی مانند محیط کار و مهمانی ها گزینه عالی می باشد.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

ست رنگ سال با خاسکتری

ست رنگ سال با رنگ خاکستری در صورتی که شما تصورتان در مورد رنگ مشکی این است که بیش از حد تیره می باشد می توانید از رنگ خاکستری استفاده نمایید زیرا، رنگ سال ۲۰۲۳ رنگ پرشور و حرارت می باشد و در کنار رنگ خنثی مانند خاکستری بسار مناسب است بنابراین، اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که تمایل به استفاده از استایل ساده و رنگ تیره دارید ترکیب سرخابی قرمز و خاکستری استایل را شیک تر نشان می دهد و همچنمین خاکستری روشن نیز رنگ مناسبی می باشد تا بتوانید رنگ سال ۲۰۲۳ را با یک رنگ روشن ست نمایید.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سال

ست رنگ سال با سبز تیره

اگر شما نیز به رنگ های شاد و متفاوت علاقه دارید می توانید رنگ سبز تیره را با رنگ سال ترکیب نمایید  برگرفته از طبیعت می باشد و استایل تان را جذاب تر نشان می دهد  همچنین می توانید از سبز کلاسیک نیز استفاده کنید که در سال گذشته به عنوان سبز ترندی معرفی شد و البته اکسسوری های طلایی رنگ بهترین رنگ برای این استایل می باشند.

ست با رنگ هم خانواده سال

در طیف رنگ سال بنفش، قرمز گلی و صورتی وجود دارد  و می توانید سرخابی قرمز را با تمام رنگ های هم خانواده ست نمایید و در واقع این رنگ متفاوت به شما کمک می کند تا خلاقیت خودتان را در یک استایل تک رنگ نشان دهید.

رنگ سال ۲۰۲۳ چیست؟ معرفی و بررسی رنگ مد سالامیدئاریم با کمک مطلب گفته شده به خوبی با رنگ سال آشنا شده باشید و بتوانید آن را به راحتی ست کنید و زیبایی استایل تان را چندین برابر کنید شما دوستان عزیز با کلیک بر روی مدل دامن کوتاه ۲۰۲۳  و مدل موی دخترانه ۲۰۲۳ می توانید برای سال جدید استایل جذابی داشته باشید.

منبع : آرگا

برچسب :دسته‌ها
انار خواص سبک زندگی سلامت

خواص آب انار + طرز تهیه، بهترین زمان مصرف و عوارض


۲۰ مورد از خواص آب انار، چگونگی تهیه و مواد مغذی موجود در این نوشیدنی خوشمزه

انار یکی از میوه هایی است که به داشتن خواص دارویی معروف بوده و به همین خاطر از گذشته تا به امروز هم خود میوه و هم آب آن مورد استفاده دارویی مردم در سراسر دنیا قرار می گیرد. این نوشیدنی مقادیر بالایی قند طبیعی داشته و سرشار از آنتی اکسیدان، فیبر، انواع ویتامین ها، مواد معدنی و فلاونوئید هاست.

انار با نام علمی  punica grantaum شناخته شده، میوه بومی ایران بوده اما در کشورهای دیگر هم کشت می شود. پوست این میوه در زمان پخته و رسیده شدن قرمز رنگ شده و نشان دهنده این است که میوه قابل خوردن است. البته پوست انار معمولا خورده نمی شود. دانه های انار درون میوه قرار دارند. آب انار عصاره این دانه هاست! در بخش های بعدی به خواص آب انار و موارد زیر اشاره خواهیم کرد:

خواص، مضرات، طرز تهیه و نحوه مصرف آب انار

خواص آب انار

۲۰ خاصیت مهم آب انار در ادامه آورده شده است که با خواندن آن ها دلتان می خواهد همین الان یک لیوان آب انار بخورید.

کمک به درمان سرطان پوست

امروزه بسیاری از محصولات بهداشتی و آرایشی در ترکیبات خود انار دارند. چرا که این میوه و البته آب آن سرشار از مواد محافظتی برای پوست است. میوه انار سرشار از آنتی اکسیدان بوده و از سلول های پوستی در برابر استرس های اکسیداتیو ناشی از اشعه های UVB مراقبت می کند.

برخورد مداوم با نور آفتاب و عوامل محیطی از مهم ترین دلایل ابتلا به سرطان پوست است. در این میان اشعه UVB بیشترین تاثیر را در آسیب رساندن به پوست دارد. در واقع اشعه UVB موجود در نور خورشید باعث آسیب به DNA سلول های پوستی، تورم و خارش می شود.

این در حالی است که آب انار سرشار از موادی است که آسیب UVB به پوست را کمتر کرده و علائم پیری پوست را کاهش می دهد. بنابراین آب انار به درمان مشکلات پوستی به خصوص سرطان پوست کمک می کند. لازم به ذکر است که آب انار به صورت موضعی بر پوست موش های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه ثابت شده است که این ماده نه تنها در درمان، بلکه در جلوگیری از ابتلا به سرطان پوست هم موثر است. البته به منظور دستیابی به نتایج مورد اطمینان تر باید آزمایشات و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

آب انار یکی از میوه های سرشار از ویتامین C است. بر همین اساس این ماده می تواند در جلوگیری از علائم پیری، مانند چروک و خطوط لبخند هم موثر باشد. در نتیجه برخی مطالعات ثابت شده است که دانه های انار و روغن به دست آمده از آن می تواند با تحریک تولید سلول های پوستی، اپیدرم، اسکارهای به جا مانده از زخم ها را با سرعت بیشتری درمان کند.

خواص آب انار برای لاغری

نتایج به دست آمده از تحقیقات حاکی از آن است که مصرف انار منجر به کاهش وزن می شود. کاهش وزن ناشی از مصرف این میوه به علت مقادیر بالای فیبر موجود در آن است.

مطالعات انجام شده بر این میوه و عصاره آن همچنین ثابت کرده است که این ماده می تواند در کاهش چربی هم موثر باشد. البته به منظور روشن شدن نقش انار در جلوگیری از چاقی باید آزمایشات انسانی بیشتری در این زمینه انجام شود. آزمایشات انجام شده بر موش ها ثابت کرده است که دانه های انار و عصاره برگ این میوه در از بین بردن چربی تاثیر بسزایی دارند. این دستاورد می تواند قدم بزرگی در زمینه کاهش وزن سالم باشد.

خواص مثبت آب انار در دوران بارداری

آب انار می تواند مشکلات مربوط به دوران بارداری را کاهش دهد. برخی مطالعات نشان داده است که عصاره این میوه با کاهش استرس اکسیداتیو بر جفت که یکی از کلیدی ترین بخش های بدن در سلامت جنین است، مشکلات بارداری را به شکل چشمگیری کاهش می دهد. به منظور دستیابی به نتایج شفاف تر باید آزمایشات بیشتری در این زمینه انجام شود.

خواص آب انار برای جلوگیری از سرطان کلون، روده بزرگ

نوشیدن آب انار، ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. تانین، الاجیک اسید و پونیکالاجین موجود در عصاره این میوه بر سلول های کلون، روده بزرگ، اثرات ضد تکثیری دارند. تحقیقات دیگری هم در این زمینه انجام شده و در نتیجه ثابت شده است که الاجیتانین موجود در عصاره این میوه هم می تواند در جلوگیری از سرطان روده بزرگ موثر باشد. این مورد یکی از اصلی ترین خواص انار است. همگی خیلی خوب می دانیم که خوردن دانه های این میوه خیلی راحت نیست! در عین حال می توان با جایگزین کردن عصاره انار به جای دانه ها، از این خاصیت فوق العاده انار بهره مند شد!

تاثیر آب انار در درمان کبد چرب

دانه های انار استرس اکسیداتیو و تورم را کاهش می دهند. در نتیجه این میوه می تواند درمانی برای مشکل کبد چرب باشد. در مطالعات انجام شده بر موش ها ثابت شده است که مصرف روتین آب انار می تواند از بیماری های مربوط به کبد که منشا غیر الکلی دارند جلوگیری کند. در یکی دیگر از مطالعات انجام شده بر موش ها ثابت شده است که دانه های انار می تواند از کبد و باقی ارگان های دخیل در یرقان مراقبت کند.

خواص آب انار در کمک به پاکسازی و گرفتگی عروق

عصاره انار سرشار از آنتی اکسیدان ها و پلی فنول هاست. تحقیقات نشان داده است که این مواد ارگانیک تاثیر بسزایی در جلوگیری از تصلب شریان دارد. تصلب شریان ها بیماری است که در آن، دیواره های رگ های خونی رسوب کرده و در نتیجه مسیر حرکت خون در رگ باریک می شود.

در تحقیقاتی دیگر ثابت شده است که آب انار تولید تینریک اکسید را افزایش می دهد. تینریک اکسید از آسیب های ناشی از استرس های اکسیداتیو جلوگیری می کند. در نتیجه کاهش استرس اکسیداتیو تصلب شریان ها هم به شکل چشم گیری کاهش پیدا می کند.

جالب است بدانید که مصرف روتین عصاره انار می تواند در درمان تصلب پیشرفته سرخرگ کاروتید مشترک هم تاثیر گذار باشد.

خواص آب انار برای قلب و جلوگیری از بیماری های قلب و عروق

انار و مواد فوق العاده موجود در آن در آن در طب پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند. چرا که این مواد در درمان بیماری های قلب و عروق از جمله ضربان قلب بالا و نارسایی شریانی تاثیر بسزایی دارد. پر فشاری ریوی ریسک ابتلا به بیماری های قلب و عروق را افزایش می دهد. محققان در این مورد تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده اند که عصاره انار استرس وارد بر سلول های گیرنده اندوتلین را کمتر می کند.

یکی دیگر از علت های ابتلا به بیماری های قلب و عروق، مصرف دراگ و مواد شیمیایی است. مطالعات نشان داده است که عصاره انار در برابر کاردیو تکسیدیتی، سمیت خونی، هم موثر است.

خواص آب انار برای مردان: درمان اختلال نعوظ

آنتی اکسیدان های موجود در انار استرس اکسیداتیو و تورم را کمتر می کنند. هر دوی این عوامل کمک می کنند تا اختلال نعوظ کمتر شود.

در آزمایشی که در این مورد انجام شده ثابت شده است که عصاره این میوه می تواند اختلال نعوظ متوسط تا شدید را بهبود ببخشد.

در یکی دیگر از آزمایش های کلینیکی هم ثابت شده است که مواد فتو شیمیایی موجود در عصاره انار می تواند استرس اکسیداتیو را به شکل چشمگیری کمتر کند. البته در ادامه نتایج این تحقیقات ذکر شده که برای رسیدن به نتیجه ای قطعی تر در مورد تاثیر عصاره انار بر ارولوژی مردان به خصوص اختلال نعوظ باید مطالعات بیشتری انجام شود.

خواص ب انار برای کاهش کلسترول خون

انار مقادیر بالایی از پلی فنول ها و سایر آنتی اکسیدان ها دارد. باورش کمی سخت است اما مقدار این مواد سه برابر بیشتر از مقدار موجود در چای سبز و شراب قرمز است. این آنتی اکسیدان ها کمک می کنند تا کلسترول خون کاهش پیدا کند. آمار و ارقام به دست آمده در یکی از آزمایش های کلینیکی انجام شده در این مورد نشان می دهد که عصاره انار کلسترول LDL پلاسمای بیماران را به شکل چشمگیری کاهش می دهد.

در آزمایشی که بر روی حیوانات انجام شده فاکتور های پایین آورنده لیپید که در آب انار وجود دارند مشخص شده اند. در ادامه این تحقیقات نحوه عملکرد این فاکتورها در پایین آوردن کلسترول خون هم ذکر شده است. همچنین در این تحقیقات ثابت شده است که فیتوسترول های موجود در آب انار، LDL موجود در پلاسما را کاهش می دهد.

خواص آب انار برای مردان: درمان سرطان پروستات

تحقیات انجام شده بر انسان ها و حیوانات نشان داده است که عصاره انار به بهبود سرطان پروستات کمک می کند. شواهد کلینیکی این آزمایش نشان می دهد که آنتی ژن های پروستات موجود در سرم خون با مصرف عصاره انار کاهش پیدا می کند. بنابراین انار در این مورد خاصیتی مشابه با داروهای شیمی درمانی دارد.

علاوه بر این در ادامه آزمایش های انجام شده در این مورد مشخص شده است که الاجیک اسید، لوتئولین و پونیسیک اسید موجود در این ماده از بزرگ شدن پروستات جلوگیری می کند. بنابراین، عصاره انار، عمر بیماران مبتلا به سرطان پروستات را طولانی تر می کند.

خواص آب انار برای کاهش فشار خون

مطالعات نشان داده است که آب انار فشار خون را پایین می آورد. مصرف مداوم و روتین آب انار هر دو نوع فشار سیستولی و دیاستولی را به شکل تاثیرگذاری کاهش می دهد.

در نتیجه آزمایشات دیگری که بر انسان و حیوان انجام شده هم ثابت شده است که عصاره انار به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در کاهش فشار خون تاثیر گذار است و می توان آن را در فهرست بهترین خوراکی برای کاهش فشار خون قرار داد.

خواص آب انار برای افزایش غریزه جنسی: کمک به زایایی و افزایش سطح تستوسترون

در افسانه ها انار به عنوان میوه ای مقوی برای غرایز جنسی معرفی شده است. مطالعات امروز دنیای علم هم نشان می دهد که نوشیدن عصاره این میوه استرس را کاهش داده، کورتیزول را کم، سلامتی را بهبود و در نتیجه غریزه جنسی را در مردان و زنان بالاتر می برد.

مطالعات انجام شده بر موش ها ثابت کرده است که عصاره انار کیفیت اسپرم را بهترکرده ، میزان تستوسترون را بالا برده و نسبت اسپرم های سالم به ناسالم را افزایش می دهد.

در یکی دیگر از مطالعات انجام شده بر آب انار ثابت شده است که این عصاره جادویی هورمون های بالا برنده قدرت جنسی را در زنانی که مبتلا به سندورم پلی کیستیک هستند افزایش می دهد. در ادامه این آزمایش هم مشخص شده است که عصاره انار سطح تستوستورن را هم افزایش می دهد.

خواص آب انار برای سنگ کلیه

در بسیاری از مطالعات انجام شده، ثابت شده که استرس اکسیداتیو ارتباط مستقیمی با تشکیل سنگ کلیه دارد. همان طور که در بخش های قبلی هم اشاره شد، عصاره انار دشمن استرس اکسیداتیو است.

در یکی از آزمایش ها مشخص شده که اب انار سطح کلسیم اگزالات را که منجر به تشکیل سنگ کلیه می شود پایین می آورد.

باید اشاره کنم که نوشیدن عصاره این میوه در حیوانات از تشکیل کریستال های ادراری در کلیه ها جلوگیری می کند. بنابراین آب انار را می توان در رژیم غذایی افرادی که سنگ کلیه اگزالات دارند قرار داد.

فواید آب انار برای افراد مبتلا به دیابت

محققان با انجام مطالعات فراوان ثابت کرده اند که آب انار استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید را در سلول های موثر در دیابت کمتر می کند. البته در ادامه این تحقیقات هم اشاره شده است که پیش از تجویز این نوشیدنی به عنوان دارو برای درمان دیابت باید تحقیقات بیشتری در این مورد انجام شود.

ثابت شده است که برخی از ترکیبات این میوه اثر آنتی دیابتی دارند. از جمله این مواد می توان به گالیک، اورسولیک، و اولئانولیک اسید اشاره کرد.

خواص آب انار برای مدیریت و کنترل بیماری آرتروز

خواص ضد تورمی این میوه است که تاثیرات مثبتی بر کنترل بیماری آرتروز دارد. مواد موجود در این میوه, سرعت نرم شدن استخوان را پایین آورده و آنزیم هایی را که منجر به آرتروز می شوند مسدود می کنند.

آتروز رماتیسمی که علائمی ماند تورم، درد و خشکی دارد با نوشیدن مداوم عصاره انار قابل کنترل است. البته این ادعا نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر دارد. اما محققانی که روی موش ها کار می کنند ثابت کرده اند که عصاره این میوه بر کندتر کردن روند این بیماری تاثیر مثبتی دارد.

خاصیت آب انار در کمک به درمان بیماری آلزایمر

یک تحقیقات بلند مدت ۱۵ ماهه ثابت کرده است که مصرف روتین آب انار به عنوان مکملی برای رژیم غذایی، آتوفاژی را افزایش می دهد. آتوفاژی فرآیندی است که در آن مواد زاید درون سلول ها به مواد مغذی برای رشد، ترمیم و سوخت رسانی بازیافت می شوند. علاوه بر این با مصرف عصاره انار تورم کم، و تجمع آملوئید بتا در مغز کمتر می شود.

در باقی مطالعات هم ثابت شده است که انار ترکیباتی دارد که  از سیستم عصبی مراقبت می کند. عصاره این میوه حافظه را بهبود بخشیده و جلوی از دست رفتن آن را می گیرد و در نتیجه برای بیماری آلزایمر و پیشگیری از آلزایمر مفید است.

کمک به کاهش ریسک ابتلا به سرطان سینه

آب انار یکی از غذاهای ضد سرطان سینه است. نوشیدن آب انار می تواند منجر به کند شدن رشد سرطان سینه و حتی جلوگیری از ابتلا به این بیماری شود. تست های آزمایشگاهی نشان داده اند که الاجیتانین موجود در عصاره آب انار می تواند ترشح استروژن را متوقف کند. سرطان سینه در اثر ترشح بیش از اندازه استروژن ایجاد می شود. در این صورت با نوشیدن مداوم آب انار می تواند روند رشد این بیماری را کند و حتی متوقف کرد.

البته در ادامه ثابت شده است که انار خاصیت ضد تکثیری داشته و ژن های مسئول تولید استروژن را غیر فعال می کند.

خواص آب انار برای سلامت دهان

مطالعات اخیر ثابت کرده است که انار مانند معجزه ای منجر به محکم تر شدن لثه ها و سفت شدن دندان های شل می شود. عصاره این میوه خواص آنتی میکروبی داشته و با باکتری های دهان و دندان مقابله می کند. جالب است بدانید که دانه های انار جرم های دندانی و میکرو ارگانیسم های روی دندان ها را از بین می برند. تحقیقات دیگری هم در این مورد انجام شده و در نتیجه ثابت شده است که ژل تهیه شده از میوه ها می تواند التهاب لثه را از بین ببرد.

افزایش سلامت سیستم گوارشی

انار سرشار از ویتامین های گروه B بوده و از این رو برای سلامت سیستم گوارشی فوق العاده مفید است. این ویتامین ها به بدن کمک می کنند چربی، پروتئین و کربوهیدارت را به انرژی تبدیل کند. دانه های انار هم یکی از مواد غذایی سرشار از فیبر هستند؛ ماده ای بسیار مهم و اساسی برای سلامت دستگاه گوارش! فیبر در درمان خانگی یبوست و جلوگیری از یبوست نقش مهمی دارد. دانه های این میوه هم خاصیت ضد تورمی داشته و به همین خاطر در درمان بیماری روده از جمله کولیت زخمی بسیار موثر هستند.

البته باید به خاطر داشته باشید که انار میوه ای اسیدی با PH 3 است. بنابراین خوردن میوه یا حتی عصاره آن می تواند برخی بیماری های گوارشی از جمله سوزش سر دل، رفلاکس اسیدی، رفلاکس معدوی، زخم معده و دهان را وخیم تر کند. بنابراین بهتر است در صورت ابتلا به این بیماری ها، پیش از خوردن این میوه، با پزشک متخصص در این مورد مشورت کنید.

خواص انار برای پیشگیری از سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی

آنتی اکسیدان های قوی موجود در انار سیستم ایمنی را تقویت می کنند. مطالعات انجام شده در این زمینه ثابت کرده است که چطور آنتی اکسیدان های موجود در این میوه و عصاره اش می توانند با باکتری ها و ویروس هایی که سلامت بدن را به مخاطره می اندازند مبارزه کنند.

البته فقط همین نیست! انار با برخی بیماری های دیگر که در ارتباط مستقیم با ضعیف شدن سیستم ایمنی هستند هم مبارزه می کند. مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار کم بوده و برای رسیدن به نتایج قابل اطمینان تر باید تحقیقات بیشتری انجام داد. اما در عین حال تا به این جای کار می دانیم که انار به احتمال زیاد پتانسیل این را دارد که بیماری انسدادی مزمن ریه را درمان کند. البته این میوه تاثیری مانند داروهار درمان این بیماری ندارد. اما امید است که در آینده شاهد چنین پیشرفتی باشیم!

همچنین بخوانید: آیا انار برای سرما خوردگی خوب است

در ادامه به بررسی مواد مغذی موجود در انار می پردازیم.

مواد مغذی موجود در آب انار چیست؟

آب انار تازه پکیجی کامل از بهترین مواد مغذی و ضروری برای بدن است. این میوه سرشار از انواع ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر خوراکی و اسیدهای چرب بوده و در عین حال هیچ کلسترولی ندارد. جالب است بدانید که کالری این میوه هم خیلی پایین است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از USDA، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا، ارزش غذایی هر ۱۰۰ گرم آب انار تازه به شرح زیر است:

انرژی ۵۴ کیلو کالری
پروتئین ۱۵/۰ گرم
کربوهیدرات ۱۳/۱۳ گرم
فیبر خوراکی ۱/۰ گرم
شکر ۶۵/۱۲ گرم

آب انار سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامین A، تیامین، نیاسین، فولات، ریبوفلاوین، پتاسیم، منیزیم، زینک، و کلسیم است. این عصاره اسید های ارگانیک متفاوتی هم دارد از جمله، آسکوربیک اسید، سیتریک اسید، مالیک اسید و فوماریک اسید. البته آمینو اسیدهای موجود در این میوه را نباید از این لیست بلند بالا جا انداخت؛ متیونین، پرولین و والین از جمله آمینو اسید های موجود در عصاره انار هستند!

همچنین بخوانید: کالری نار

طرز تهیه آب انار

خواص آب انار + طرز تهیه، بهترین زمان مصرف و عوارض

تهیه آب انار خیلی ساده تر از آنی است که فکر می کنید! قبل از شروع باید به این نکته توجه کنید که انار مورد نظر شما تاره و در بهترین شرایط ممکن باشد. پوست یک انار سالم و رسیده، قرمز یا قرمز تیره بوده، بسیار براق و نرم است! تا حد ممکن از انار های ارگانیکی که توسط کشاورزان فروخته می شوند استفاده کنید!

مواد مورد نیاز برای تهیه آب انار

۸ عدد انار
چاقو
کاسه ای با سایز متوسط
آب
میکسر
۲ لیوان برای سرو آب انار

مراحل طرز تهیه آب انار

 1. انار را خوب بشویید.
 2. سر و ته انار را با چاقو جدا کنید.
 3. چهار تا پنج برش نسبتا عمیق از سر تا ته انار ایجاد کنید.
 4. با فشار آوردن بر قسمت های برش داده شده، انار را به چند قسمت تقسیم کرده و باز کنید.

  در این مرحله انار باز شده و شما می تواند دانه ها را ببینید. سپس انار باز شده را کنار بگذارید.

 5. درون کاسه ای با سایز متوسط آب بریزید.

  هر بخش از انار را درون آب برده و خیلی آرام دانه ها را از پوسته خارج کنید. با این کار دانه ها تمیز مانده و بیرون نمی ریزند.

 6. دانه های انار را در میکسر بریزید.

  دانه ها را آبکشی کرده و درون میکسر بریزید. سپس دانه ها را میکس کنید.
  عصاره به دست آمده در میکسر ترکیبی از آب انار و فیبر موجود در دانه ها بوده و حالتی غلیظ شبیه به اسموتی دارد. اما اگر دوست دارید آب انار شما رقیق تر باشد می توانید ترکیب را از صافی رد کرده و فقط آب انار را نوش جان کنید.
  ترکیب مورد نظر را درون لیوان ریخته و خنک و تازه نوش جان کنید.

تهیه آب انار بسیار ساده است. می توانید هر روز با همین روش ساده آن تهیه کرده و از تمام خواص آن بهره مند شوید. در بخش بعدی به عوارض مصرف آب انار اشاره خواهم کرد. در ادامه با من و مجله «مینویسم» همراه باشید.

نوشیدن آب انار بسیار مفید است اما زمانی که حدود رعایت شود. در این بخش به مطالعات انجام شده بر سو مصرف این میوه اشاره خواهم کرد.

عوارض مصرف بیش از اندازه آب انار

همان طور که پیش از این هم اشاره شد، انار کاهنده فشار خون است. بنابراین خوردن بیش از اندازه میوه یا عصاره آن می تواند منجر به افت زیاد فشار خون شود. توصیه می شود افرادی که قرص های فشار خون مصرف می کنند، دور نوشیدن عصاره انار را خط بکشند.

عصاره انار یکی از مواد غذایی سرشار از پتاسیم است. مصرف بیش از اندازه این عصاره منجر به هایپر کالمی، بالا رفتن پتاسیم، خواهد شد. بنابراین افراد تحت ریسک، به عبارتی کسانی که مشکل کلیوی دارند، باید در این مورد حدود را رعایت کنند.

برای مطالعه بیشتر مقاله مضرات انار را بخوانید

سخن پایانی

در آزمایش های انجام شده بر حیوانات دیده شده که عصاره انار با برخی داروها تداخل دارد. البته این مورد برای انسان ها صدق نمی کند. برای مثال عصاره انار در عملکرد آنزیمی به نام CYP2C9 اختلال ایجاد نمی کند. این آنزیم مسئول متابولیزه کردن داروهای مربوط به دیابت، سلامت قلب و لخته خون است.

باید اعتراف کرد که ارزش انار و عصاره اش به دلیل وجود آنتی اکسیدان های موجود در آن است. این میوه با وجود دارا بودن مقادیر بالایی از ویتامین ها، مواد معدنی و فلاونوئیدها، در جلوگیری از ابتلا به مشکلات پوست، و سرطان روده موثر است. در عین حال نوشیدن عصاره انار تضمینی برای سلامت سیستم گوارش، تقویت متابولیسم و کمک به کاهش وزن است. این میوه بهترین گزینه ممکن برای تنظیم قند و فشار خون است. بیماری های مزمن و آزار دهنده ای مانند اختلال نعوظ و باروری با این میوه کنترل می شوند. علاوه بر این باید اشاره کنم که مصرف انار به دتوکس و پاکسازی بدن کمک شایانی کرده و سیستم ایمنی را تقویت می کند. فراموش نکنید که مصرف انار باید به اندازه باشد، به خصوص برای کسانی که مشکل کلیوی دارند!

سوالات متداول در مورد نحوه مصرف آب انار

بهترین زمان برای نوشیدن آب انار چه زمانی است؟

بهترین زمان برای نوشیدن آب انار صبح ها، بعد از نوشیدن آب است. بدن در این شرایط تمام مواد مغذی موجود در آب انار را جذب می کند.

می توان با معده خالی آب انار نوشید؟

البته که می توان با معده خالی آب انار نوشید. البته فراموش نکنید که پیش از نوشیدن آب انار، حتما یک لیوان آب هم نوشیده باشید.

در طول یک روز چند لیوان آب انار می توان نوشید؟

هنوز در این مورد مطالعات مدون و کاملی انجام نشده است. اما بر اساس متوسط میزان دریافتی پتاسیم هر نفر در یک روز می توان تخمین زد که نوشیدن یک فنجان آب انار مجاز است. هر فنجان آب انار برابر است با ۴۸ قاشق چای خوری، یا ۱۶ قاشق غذاخوری از این عصاره.

تفاوت میان آب انار و سایر آب میوه ها در چیست؟

تفاوت میان عصاره انار و کران بری: هر دوی این عصاره ها بسیار مغذی هستند، اما وقتی پای آنتی اکسیدان ها در میان باشد، انار مقوی تر است.
تقاوت میان عصاره انار و چغندر: هر دوی این عصاره ها بدن را پاکسازی می کنند. علاوه بر این هم عصاره انار و هم عصاره چغندر برای اختلال نعوظ مفید بوده و توان جنسی را بهبود می بخشند.
تفاوت میان عصار انار و گیلاس: عصاره گیلاس سرشار از مواد ضد تورمی بوده و درد را بهبود می بخشد. البته این عصاره آنتی اکسیدان هم دارد اما نه به اندازه انار!دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

آموزش اتوکد با معمار گلد / بهترین پکیج آموزش اتوکد


آیا می دانید نرم افزار اتوکد به عنوان پر کاربردترین نرم افزار مهندسی دنیا در سال ۱۹۸۱ ساخته شد؟ و امروزه کارهای مهندسی بدون نرم افزار اتوکد غیر قابل انجام و یا اینکه به سختی انجام میگیرد؟ اگر شما هم یک مهندس معماری، عمران، شهرساز، نقشه بردار و یا مهندس صنعتی هستید بسیار واجب است تا نرم افزار اتوکد رو بلد باشید و بتونید به صورت حرف های با اون کار کنید. ما توی این پست میخوایم بهترین پکیج آموزش نرم افزار اتوکد رو به شما معرفی کنیم.

 • در حال حاضر آخرین نسخه اتوکد ۲۰۲۳ هست که به زودی نسخه ۲۰۲۴ نیز منتشر می شود.
 • شما اگر بتوانید با نسخه های ۲۰۲۰ به بعد آموزش ببینید بهتر خواهید بود.
 • هر چند که نرم افزار اتوکد به گونه ای است که اگر با نسخه های ۲۰۰۷ و یا ۲۰۱۰ هم کار کنید، به راحتی می توانید با نسخه های بالاتر مثلا ۲۰۲۳ هم کار کنید.

 

آموزش اتوکد با معمار گلد / بهترین پکیج آموزش اتوکد
آموزش اتوکد با معمار گلد / بهترین پکیج آموزش اتوکد

از کجا بهترین پکیج آموزش اتوکد رو تهیه کنیم؟

برای پاسخ به این سوال شما باید بدانید که بیشترین کاربرد اتوکد در کدام رشته و حوزه است. با کمی بررسی می توانید متوجه شوید که معماران بیشترین استفاده رو از اتوکد می برند. هر چند که نرم افزار اتوکد در ابتدا برای رشته های صنعتی ساخته شد ولی اکنون می بینیم که به یکی از نرم افزارهای اصلی برای معماران تبدیل شده است. در ایران نیز همین مسئله صدق می کند و دوستان معمار در ابتدا و بیش از هر نرم افزار دیگه با اتوکد کار می کنند. بنابراین و به همین خاطر ما همیشه توصیه می کنیم از وبسایت های معماری آموزش اتوکد تهیه کنید؛ چرا که به صورت حرفه ای تری اتوکد رو تدریس می کنند. از بین این وبسایت های معماری می توان به سایت معمار گلد اشاره کرد که آموزش های بسیاری رو به صورت رایگان برای اتوکد منتشر کرده است که کافیست به وبسایتشان سری بزنید ( memargold.ir ) و از منوی وبسایت از گزینه > اتوکد و معماری به > آموزش اتوکد بروید و در آنجا اتوکد رو آموزش ببینید.

آموزش اتوکد با معمار گلد / بهترین پکیج آموزش اتوکد

پکیج آموزش اتوکد معمار گلد رو چگونه می توانم تهیه کنم؟

وبسایت معمار گلد یک دوره جامع آموزش اتوکد نیز دارد که شما می توانید با شرکت در این دوره که به صورت آفلاین (ویدئو) است، از صفر آموزش ببینید. این دوره حتی برای کسانی که هیچ چیز از اتوکد نمی دانند مناسب سازی شده است و با دقت بسیار تدریس شده است. در حین دوره تمریناتی حل شده است و هر چند جلسه یک بار پروژه ای ترسیم می شود تا در حین آموزش شما با نحوه انجام پروژه نیز آشنا شوید.

از دیگر ویژگی های این دوره این است که سطح بندی شده است.

دوره در ۳ سطح: ۱- مبتدی ۲- متوسط ۳- پیشرفته

سطح بندی شده که شما با انتخاب خودتان می توانید در زمان های مختلف به سطح مورد نظر خود برسید. بنابراین اگر می خواهید در این دور شرکت کنید به این صفحه بروید: پکیج آموزش اتوکد ؛ جزئیات و مشخصات دوره رو مشاهده کنید و در صورتی که نیاز به مشاوره دارید با پشتیبان هاشون تماس بگیرید تا به صورت کامل راهنمایی شوید. همچنین پکیج آموزش اتوکد معمار گلد دارای قابلیت بازگشت وجه در صورت ناراضی بودن هست، که تضمین بسیار بالایی برای کیفیت دوره است.دسته‌ها
اخبار اقتصادی بانک وام

دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک رفاه با سود ۱ درصد • مجله تصویر زندگی


دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک رفاه با سود ۱ درصد • مجله تصویر زندگی

در طرح حرکت بانک رفاه عموم مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند از تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان (اشخاص حقیقی) و ( ۱ میلیارد تومان ) اشخاص حقوقی با سود ۱ تا ۱۷ درصد استفاده کنند.

بانک رفاه کارگران با معرفی طرح وام دهی به نام طرح حرکت , به تمام افراد حقیقی و حقوقی از جمله کلیه کارگران، کارمندان، کسبه و شرکت ها وام و تسهیلات تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای اشخاص حقیقی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای اشخاص حقوقی (شرکت ها ) با سود ۱ الی ۱۷ درصد پرداخت می کند.

نرخ سود تسهیلات : بر اساس نوع حساب، مدت سپرده گذاری، مدت بازپرداخت و ضرایب میانگین حساب تعیین می شود.

تسهیلات قابل پرداخت به اشخاص حقیقی (مجموع تسهیلات تجاری و غیر تجاری) حداکثر تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تسهیلات قابل پرداخت به اشخاص حقوقی حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اولویت های پرداخت: اعطای تسهیلات بر حسب میانگین ۶ و ۹ ماهه حساب جاری بدون دسته چک یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

وثایق و تضامین : تمامی وثایق و تضامین قابل قبول بانک

جهت دریافت وام طرح حرکت بانک رفاه کارگران نیاز به سپرده است و سپرده شما باید بین ۶ تا ۹ ماه گردش داشته باشد. همچنین بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماه و سود آن برحسب مدت ماندگاری سپرده بین ۱ تا ۱۷ درصد است.

نکته : وام گیرنده و ضامنین باید فاقد تسهیلات سررسید گذشته و معوق در شبکه بانکی کشور باشند.

همه ی  اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان آنان، جامعه هدف تسهیلات “طرح حرکت” را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این خبر، مدت سپرده‌گذاری به منظور بهره‌مندی از تسهیلات در قالب عقد مرابحه در طرح حرکت در دو بازه زمانی ۶ و ۹ ماه امکان‌پذیر است و نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس ضرایب ایجاد میانگین حساب به صورت نرخ ترجیحی بین ۱ تا ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز بین ۱۲ تا ۳۶ ماه است.

لازم به ذکر است، مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مراکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) با شماره ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس حاصل کننددسته‌ها
ترند رنگ سال رنگ سال ۲۰۲۳ رنگ سال 2023 موسسه پنتون

رنگ سال ۲۰۲۳ شرکت پنتون اعلام شدرنگ سال ۲۰۲۳ شرکت پنتون اعلام شد – مجله دنیای مد
رنگ سال ۲۰۲۳ شرکت پنتون اعلام شد – مجله دنیای مد

error: Content is protected !!
دسته‌ها
آلبوم های همایون شجریان اجتماعی 🔥 همایون شجریان

پیش فروش آلبوم جدید همایون شجریان آغاز شد


آلبوم “گاه فراموشی” همایون شجریان پیش فروش می شود

پیش فروش آلبوم همایون شجریان و فردین خلعتبری به نام «گاه فراموشی» از روز دوشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

این آلبوم تازه‌ترین همکاری هنری دو هنرمند محبوب عرصه موسیقی، «همایون شجریان» و «فردین خلعتبری» است که با حمایت “ایکس‌ویژن” تولید و ضبط و در اردیبهشت‌ماه منتشر خواهد شد.

پیش‌فروش نسخه دیجیتالی این اثر از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه از طریق بیپ تیونز آغاز شده است. همزمان پیش فروش نسخه فیزیکی در فروشگاه اینترنتی لورکا و بصورت تلفنی در نشر موسیقی هرمس (۲۲۲۲۱۸۷۳) آغاز میشود.

پیش فروش آلبوم جدید همایون شجریان با تحفیف ویژه

همچنین شما میتوانید از طریق لینک زیر از تخفیف ویژه پیشفروش این آلبوم نیز بهره مند شوید.

از جمله نوازندگان این آلبوم می‌توان به «بیورن مه یر»، «کلاوس گزینگ»، «کارلو نیدرهاوزر» و «فردریک ژیل» اشاره کرد. فردین خلعتبری، آهنگ‌ساز «گاه فراموشی»، قطعات این آلبوم را بر روی سروده‌هایی از خود، تصنیف کرده است.

عوامل اجرایی آلبوم «گاه فراموشی» بدین شرح است:

 • خواننده: همایون شجریان
 • آهنگ‌ساز و شاعر: فردین خلعتبری
 • مشاور تهیه‌کننده: رامین صدیقی
 • مدیر اجرایی: سحر فروزان
 • مدیر هنری: رضا موسوی
 • صدابرداران: کاوه عابدین – فرانتس شادن
 • استودیوهای ضبط: صبا (ایران) – ویوگاردن (اتریش)
 • صاحب امتیاز : موسسه فرهنگی هنری ۱۴۰۰ آریا
 • تهیه کننده: فردین خلعتبری

برای تهیه این آلبوم می توانید بر روی لینک خرید آلبوم کلیک و از سایت مربوطه خرید خود را انجام دهید.

خرید آلبومدسته‌ها
استایل زنانه بافت یقه اسکی رنگارنگ تیپزا دنیای مد ست لباس مدل جدید بافت یقه اسکی مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا – مد لباس – ست لباس – تیپ مردانه


مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ :‌ قبلاً ایده‌هایی از لباس‌های یقه اسکی را با شما به اشتراک گذاشته‌ایم، اما این بار می‌خواهیم یقه‌ اسکی رنگی بسیار جذاب و روش‌هایی را به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید آن‌ها را با شلوار جین، شورت، شلوار، دامن، اکسسوری‌های مختلف و کفش ترکیب کنید. همراه ما باشید.

راهنمای استایل با بافت یقه اسکی رنگارنگ

آیا می خواهید استایل های راحت و شیک بسازید؟ پس باید شلوار جین را برای آنها انتخاب کنید. اگر می‌خواهید ظاهری خاص داشته باشید، می‌توانید شلوار جین کمر بلند آبی را انتخاب کنید و آن‌ها را با یک یقه اسکی رنگی مشکی و نارنجی و نامتقارن، گوشواره‌های نقره‌ای و یک کیف کوتاه بند چرمی مشکی ترکیب کنید. یا می توانید شلوار جین تنگ را بردارید و آن را با یک یقه اسکی رنگی صورتی، قهوه ای و بژ و نیم بوت های پاشنه بلند چرمی سفید ست کنید.

برای کسانی که می خواهند لباسی آرام بسازند، پیشنهاد می کنیم یقه اسکی قهوه ای، سبز نعنایی، سفید و صورتی کم رنگ را انتخاب کنند و آن را با کلاه لبه پهن بژ و قهوه ای، عینک آفتابی، شلوار جین گشاد و چکمه های بژ ترکیب کنند.

یا می‌توانید ترکیبی را با کلاه مشکی، پیراهن بلوک سفید، بژ و مشکی، شلوار جین کاف دار و چکمه‌های چرمی مشکی تکرار کنید. یک ایده جالب دیگر این است که یک یقه اسکی رنگی سفید، خاکستری و قهوه ای را با شلوار جین گشاد کوتاه و کفش یا کفش کتانی بند دار سفید ترکیب کنید.

اگر دوست دارید ظاهری دنج به رنگ پاستل ایجاد کنید، می توانید شلوار گشاد بژ را انتخاب کنید و آن را با یقه یقه اسکی گشاد، سفید و آبی کم رنگ و گوشواره های طلایی ست کنید. یا می توانید یک یقه اسکی گشاد به رنگ قهوه ای، بژ و صورتی کم رنگ بردارید و آن را با یک کلاه لبه پهن قهوه ای، شلوار جین تنگ آبی روشن و یک کیف چرمی خاکستری ترکیب کنید.

مدل های جدید بافت رنگارنگ را مشاهده کنید: 

با کلاه لبه پهن بژ و قهوه ای، عینک آفتابی، شلوار جین سرمه ای و چکمه های بژ

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار گشاد بژ و گوشواره طلایی

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با کلاه لبه پهن بژ، شلوار جین تنگ و کیف بند زنجیر سفید

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با کلاه مشکی، شلوار جین کاف دار و چکمه های چرمی مشکی

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با مینی کیف بند زنجیر چرمی مشکی و شلوار جین کمر بلند

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با کلاه لبه پهن قهوه ای، کیف چرمی خاکستری و شلوار جین آبی روشن

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار جین کلاسیک

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار جین کوتاه و کفش کتانی سفید

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار جین و کیف چرم مشکی

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار جین آبی روشن و چکمه های پاشنه دار چرمی مشکی

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار جین تنگ و چکمه های پاشنه بلند سفید

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

با شلوار تنگ سفید

مدل های جدید بافت یقه اسکی رنگارنگ- تیپزا - مد لباس - ست لباس - تیپ مردانه

سخن آخر:‌

امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید. اگر به بافت های یقه اسکی علاقمندید پیشنهاد می کنیم مطلب بعدی را نیز بخوانید: استایل پافر با بافت یقه اسکی